BAJKY …když zvířata jednají jako lidé - PowerPoint PPT Presentation

beata
bajky kdy zv ata jednaj jako lid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAJKY …když zvířata jednají jako lidé PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAJKY …když zvířata jednají jako lidé

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
BAJKY …když zvířata jednají jako lidé
276 Views
Download Presentation

BAJKY …když zvířata jednají jako lidé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAJKY …když zvířata jednají jako lidé Připravila Jarmila Havelková

 2. Obsah besedy • Co je to bajka? • Ezop • Bidpaj • Jean de la Fontaine • Krylov • J.Žáček

 3. Bajka • krátké veršované nebo prozaické vyprávění příběhu • zvířata a věci • mravní ponaučení • některé bajky jsou staré až 3 tisíce let

 4. EZOP • starověké Řecko • Aisopos • nevzhledný a hrbatý otrok • byl moudrý • hodně cestoval

 5. EZOP • BAJKY: • Žába a vůl • Lev a myš • Vrána a džbán s vodou • Kůň a jezdec • Liška a vrána • Lampa

 6. Bidpaj • víme málo o jeho životě • žil asi ve 3.stol.n.l. • jeho bajky byly součástí Patera nauk = učebnice pro prince, který se zde učil moudrosti.

 7. Jean de la Fontaine • 1621 – 1695 • Francouz • pobýval v klášteře • miluje četbu • vystudoval práva • své bajky píše ve verších

 8. Jean de la Fontaine • BAJKY: • Havran a lišák • Vlk a pes • Člověk a jeho obraz • Liška a čáp • O krysím sněmu • Labuť a kuchař

 9. Jiří Žáček • *1945 • český spisovatel a překladatel • žije v Praze, je ženatý, má děti i vnuky • původně studoval technický obor • přešel ke psaní • jeho básně jsou plné humoru a nadsázky

 10. Jiří Žáček • DÍLO • Bajky a nebajky pro malé i velké děti • Aprílová škola • Kouzelná píšťalka • Pohádkový kolotoč • Hádanky a luštěniny

 11. Použité zdroje • KRYLOV, Ivan Andrejevič. Bajky. Přeložila H. Vrbová; ilustorval Z.Mízl. 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 1973. 125 s. • FONTAINE, Jean de la. Bajky. Gustav Francl; Adolf Born. 1. vyd. Praha : Brio, 2000. 588 s. ISBN 80-86113-18-3. • ŽÁČEK, Jiří. Bajky a nebajky pro malé i velké děti. Boris Pralovský. 1. vyd. Vimperk Rudná u Prahy : Papyrus Jeva, 1994. 125 s. ISBN 80-85776-23-5. • DOLEJŠÍ , Pavel. Školní slovník českých spisovatelů. 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, 2003. 287 s. ISBN 80-864480-24-0. Doplňující informace k autorům použity z webového zdroje: • www.wikipedia.org

 12. Děkuji za pozornost  Přeji hezký den…