V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Výroční konference ROP Jihozápad „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“. 1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011 2. Významné události ROP JZ v roce 2011 3. Přínos pro region v roce 2011 4. Budoucnost 5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU “ – proč tady a teď?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bazyli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu
Výroční konference ROPJihozápad„Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“


Obsah

1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011

2. Významné události ROP JZ v roce 2011

3. Přínos pro region v roce 2011

4. Budoucnost

5. „Řízení, kontrola a audit prostředků z EU“ – proč tady a teď?

6. K diskuzi - východiska

7. K tématu – další program

Obsah:

Řízení, kontrola a audit prostředků z EU

www.rr-jihozapad.cz


1 v sledky rop jihoz pad v roce 2011 finan n p ehled
1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011- finanční přehled

Vyčerpáno (zasmluvněno) 82 % celkové alokace ROP Jihozápad

Přijato celkem 2527* projektových žádostí

Podepsáno 564* smluv o podmínkách poskytnutí dotace v hodnotě téměř

15 mld. Kč* (viz graf)

Zdroj: MSC a Monit7+ ke dni 1.11. 2011

* Bez projektů PO 4 – technická pomoc

www.rr-jihozapad.cz


V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu

1. Výsledky ROP Jihozápad v roce 2011- srovnání krajů

Zdroj: Monit7+ ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


2 v znamn ud losti rop jihoz pad v roce 2011
2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Policejní vyšetřování – 118 projektů v držení PČR, doporučeno proplácení

projektů s výjimkou projektů označených PČR za nevhodné

Obnovení proplácení projektů v držení PČR – od 07/2011 projekty 5. a 6. výzvy,

od 09/2011 projekty 2. a 3. výzvy, 2007-2011 proplaceno celkem 6,4 mld. Kč

Udělení korekce - 02/2011 ukončení kontroly PCO – závěr 5% korekce, 07/2011 schválena korekce cca 242 mil. Kč, úhrada v 5 splátkách

Dodatečná alokace pro ROP Jihozápad – 05/2011 cca 14 mil. Eur, zaměřeno

do OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury SŠ a VoŚ; vyhlášení výzev v roce 2012

Obnovení certifikace – 14.10. zasláno k certifikaci 4,3 mld. Kč

Jednání o budoucnosti 2013+ – 08/2011 Vláda ČR vzala na vědomí Souhrnný

návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České rep.

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu

Výzvy v roce 2011 – schválené projekty

13. výzva – 01/2011- 03/2011

Alokace – 1, 225 mld. Kč

Předloženo 153/ schváleno 12 projektů

Ve fázi podpisu smluv

OP - 1.1 Modernizace regionální silniční sítě,

1.5 Rozvoj místních komunikací

a 2.2 Rozvojové projekty spádových center

14. výzva – 04/2011 - 06/2011 (07/2011)

Alokace – 60 mil. Kč

Předloženy 4/ schváleny 4 projekty

Ve fázi podpisu smluv

OP – 1.3 Modernizace vozového parku

veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla

a regionální vozidla)

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu

Výzvy v roce 2011–ukončené výzvy

17. výzva – 07/2011 - 09/2011

Alokace – 320 mil. Kč

Předloženo 32 projektů – probíhá hodnocení

OP – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

(infrastruktura CR, výstavba a rekonstrukce turistických cest, hipostezek, cyklostezek)

Zdůvodnění zaměření výzvy:

Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad = analýza zpracována firmou GaREP 2010/2011, analýza provedena z důvodu zacílení podpory pro cestovní ruch do oblastí, které v předchozích výzvách čerpaly pouze minimum finančních prostředků a zároveň mají pro rozvoj cestovního ruchu určité předpoklady

Důraz kladen na rozvoj cestovního ruchu

Cílem identifikace rozvojových středisek/oblastí regionu (4) a stanovení vhodných aktivit (2)

3.1A) doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - areály sportu a volného času, zlepšení nabídky v případě špatného počasí, prodloužení sezóny apod.

3.1B) ekologicky šetrná forma turistiky – cykloturistika, terénní cykloturistika (singltracks), vodácká turistika apod.

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

www.rr-jihozapad.cz


V ro n konference rop jihoz pad zen kontrola a audit prost edk z eu

Výzvy v roce 2011– vyhlášené výzvy, probíhá příjem žádostí

15. výzva – 04/2011- 06/2013

Alokace – 18,8 mil. Eur

OP - 2.1 - Integrované plány rozvoje měst

„Levý břeh Vltavy“, „Plzeň – univerzitní město 2015“

a „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“

16. výzva – 19. 10. 2011 - 10. 1. 2012

Alokace – 36 mil. Kč

OP 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

(synergické aktivity k 3 projektům IOP)

18. výzva – 19. 10. 2011 - 16. 1. 2012

Alokace – 1,017 mld. Kč

OP 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

(silnice II. a III. třídy)

2. Významné událostiROP Jihozápad v roce 2011

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011

www.rr-jihozapad.cz


3 p nos pro region v roce 2011 po1
3. Přínos pro region v roce 2011 PO1

Prioritní osa 1 – Dostupnost center

Zasmluvněno 76 % alokace

Proplaceno 23 % alokace

340,60 km modernizovaných místních komunikací

35,51 km nových silnic,

268 odstraněných bodových závad

40 nových dopravních prostředků hromadné dopravy

22 nových kolejových vozidel

www.rr-jihozapad.cz

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3 p nos pro region v roce 2011 po2
3. Přínos pro region v roce 2011 PO2

Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí

 • Zasmluvněno 91 % alokace

 • Proplaceno 51 % alokace

 • 29 zdravotních zařízení

 • 7 domovů pro seniory

 • 8,29 haobnovené plochy zanedbaných areálů

 • 62 projektů na zlepšení péče a výuky v MŠ, ZŠ a VoŠ

www.rr-jihozapad.cz

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3 p nos pro region v roce 2011 po3
3. Přínos pro region v roce 2011 PO3

 • Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu

 • Zasmluvněno 84 % alokace

 • Proplaceno 41 % alokace

 • 2576 nových lůžek hotelů

 • 305 nově vzniklých pracovních míst

 • 29,19 km nově zbudovaných

 • cyklostezek a cyklotras

 • 48 certifik. ubytovacích zařízení

 • 47 opravených historických

 • památkových objektů

Zdroj: MSC ke dni 1.11. 2011


3 p nos pro region v roce 2011 po4
3. Přínos pro region v roce 2011 PO4

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Komunikace

tiskové zprávy, tiskové konference

kampaně Tipy na výlet, Kontrolní proces

nový web ROP Jihozápad

Semináře

semináře pro žadatele

školení k veřejným zakázkám, DPH a k udržitelnosti

semináře pro příjemce

Publikace

HEJ ROP!, Turistický speciál, Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, leták k zadávání veřejných zakázek, bulletin Kontrolní proces

Výroční zprávy

Zprávy o realizaci

www.rr-jihozapad.cz


4 budoucnost
4. Budoucnost

Plánované výzvy

www.rr-jihozapad.cz


Nav en alokace rop jihoz pad
Navýšení alokace ROP Jihozápad

619 mil. EUR633 mil. EUR

Navýšení alokace nyní připomínkuje Evropská komise. Vyjádřit by se

měla do konce roku 2011.

Vyhlášení výzev předpokládáme v roce 2012.

4. Budoucnost

www.rr-jihozapad.cz


5 zen kontrola a audit prost edk z eu
5. Řízení, kontrola a audit prostředků z EU

2011 - 119 kontrol projektů na místě, řešeno 50 nesrovnalostí

Nejčastější pochybení vedoucí k sankcím: Nereálnost plánů/cílů

Pochybení při výběrových řízeních

Změny v projektech

Nehospodárnost výdajů

Udržitelnost projektu

2011 ROP Jihozápad poskytuje konzultace, pořádal 6 seminářů, vydal 11 metodických materiálů, probíhá kampaň na podporu kontrolního procesu

2011 – ÚRR podroben kontrolám – externí audit (MF ČR, NKÚ), interní audit (PAS), Policie ČR

Proč tady a teď?

ROP Jihozápad v současné době ve fázi INTENZIVNÍ KONTROLY projektů!

www.rr-jihozapad.cz


6 k diskuzi v chodiska
6. K diskuzi/ východiska?

Jaké kontroly mohou příjemci z ROP Jihozápad očekávat?

Jaká jsou nejčastější zjištění?

Jak chybám předcházet?

Kde hledat radu?

Jak řešit případné sankce?

Lze se odvolat?

www.rr-jihozapad.cz


7 k t matu dal program
7. K tématu – další program

Následující tematické přednášky:

Josef Polák - Kontrola finančních prostředků poskytovaných ze zahraničí (Nejvyšší kontrolní úřad)

Marek Brichcín - Audit zadávání veřejných zakázek (Evropský účetní dvůr)

Richard Hubl - Zkušenosti z kontrol EÚD v ROP Jihovýchod (Úřad Regionální rady Jihovýchod)

David Novák - Průběh auditu z praktického pohledu (Pověřený auditní orgán)

www.rr-jihozapad.cz