narodowy program przebudowy dr g lokalnych 2008 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Małopolska 2008-2009. CELE PROGRAMU. Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011' - baylee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cele programu

CELE PROGRAMU

Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego

Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

merytoryczne obszary oceny wniosk w

Merytoryczne obszary oceny wniosków

Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa

Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa

Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami

1 wp yw projektu na popraw bezpiecze stwa

1. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa

Wprowadzenie oświetlenia ulicznego – 2 pkt

Budowa chodników – 2 pkt

Podniesienie parametrów technicznych i użytkowych – 2 pkt

Przebudowa skrzyżowań (w tym instalacji świetlnej)–1 pkt

Inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) –1 pkt

Usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej – 1 pkt

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 1 pkt

2 sp jno drogi obj tej wnioskiem z sieci dr g na obszarze wojew dztwa

2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa

Długość odcinka – 0-3 km – 1 pkt, 3-6 – 2 pkt, pow. 6 km – 3 pkt

Łącznośc z drogami wyższej kategorii (w tym z sieciami linii kolejowych) – 2 pkt

Włączenie do drogi wyższej kategorii – 2 pkt

Zamierzenie etapowe z efektem końcowym powyżej 10 km – 2 km

Droga objęta projektem wykorzystuje komunikację zbiorową – 1 pkt

3 wsp praca mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego i innymi partnerami

3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami

Współfinansowanie projektu przez parterów (jednego lub więcej) – 0-4 pkt

Inne formy współpracy z parterami – 0-4 pkt

Kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami – 2 pkt

ilo z o onych wniosk w

Ilość złożonych wniosków

Do dnia 21 listopada 2008

38 powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę

63 232,08 tys. zł.

128 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę

84 637,41 tys. zł.

b dy formalne

Błędy formalne

Brak wskazania finansowania wnioskowanego zadania w proj. budżetu (zbyt ogólny zapis – np. remont dróg)

Brak aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zawierające inny zakres robót niż wniosek

Dołączone do wniosku dokumenty potwierdzały wykonanie robót stanowiących przedmiot wniosku i objętych przedstawionym pozwoleniem na budowę

Wniosek dotyczył przebudowy drogi krajowej

Brak wystarczających środków własnych

Brak podpisu skarbnika, wniosek przysłany pocztą (brak możliwości weryfikacji wniosku przy składaniu dokumentów)

przed rozpatrzeniem zastrze e kwalifikuj si do programu

Przed rozpatrzeniem zastrzeżeń kwalifikują się do programu:

32 gminy, które zostaną dofinansowane, w sumie, kwotą

31249,84 tys. zł.

14 powiatów,które zostaną dofinansowane,w sumie, kwotą

31 250 tys.zł.

Powiat i gmina zajmujące ostatnie, zakwalifikowane, miejsce otrzymają dotację mniejszą od wnioskowanej.

harmonogram na lata 2009 2010

Harmonogram na lata 2009 – 2010

Sporządził WI.V. Przemysław Trzepałka