Praha, 24. července 2007 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praha, 24. července 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praha, 24. července 2007

play fullscreen
1 / 13
Praha, 24. července 2007
139 Views
Download Presentation
baxter
Download Presentation

Praha, 24. července 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerstvo obrany České republiky TISKOVÁ KONFERENCE Zkvalitnění péče o válečné veterány • Praha, 24. července 2007

 2. Ministerstvo obrany České republiky Účast: Radek ŠMERDA náměstek ministryně obrany- ředitel Kanceláře MO plk. Václav JANOUŠEK ředitel Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, p.o. Milan GOL ředitel sekce personální MO brig. gen. v.v. Miloslav MASOPUST Československá obec legionářská Tisková konference, 24. července 2007

 3. Ministerstvo obrany České republiky Resort MO a péče o válečné veterány • MO V. Parkanová vydala úkolový listke zkvalitnění péče o veterány2. světové války • Byl vytvořen pracovní tým pod vedením poradce ministryně obrany, který koordinuje všechny aktivity k válečným veteránům Tisková konference, 24. července 2007

 4. Ministerstvo obrany České republiky Kdo je válečný veterán Podle § 3 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, je válečnýmveteránem: • občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničía o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů; • občan České republiky, který nepřetržitě alespoň po dobu 30kalendářních dnů jako příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem Tisková konference, 24. července 2007

 5. Ministerstvo obrany České republiky Náležitosti válečných veteránů • Příspěvek na lázeňskou péči a rekreační pobyty • Prostředky z dotační politiky Ministerstva obrany • Příspěvek na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tisková konference, 24. července 2007

 6. Ministerstvo obrany České republiky Proč nová opatření? • Problémem je nedostatečná informovanost o výhodách, které mohou veteráni využívat Příklad: Válečný veterán z Prahy 10 nevěděl o možnosti čerpání příspěvků na lázeňskou péči a rekreaci ani o existenci domovů péče o válečné veterány; další válečný veterán z Karlových Varů se zdravotními problémy nevěděl o existenci Domova péče o válečné veterány v místě bydliště. Tisková konference, 24. července 2007

 7. Ministerstvo obrany České republiky Novinky v informovanosti válečných veteránů • Dne 1. srpna 2007 zahájí činnost bezplatná telefonní informační linka pro válečné veterány • Ke stejnému dni zahájí činnost terénní pracovníci u jednotlivých krajských vojenských velitelství Tisková konference, 24. července 2007

 8. Ministerstvo obrany České republiky Bezplatná informační linka Úkol bezplatné informační linky: usnadnit válečným veteránům přístup k informacím o možnostech, které jim poskytuje stávající legislativa ČR ke zkvalitnění jejich života v oblasti sociální péče • Číslo bezplatné telefonní linky: 800 111 603 - zkušební provoz je zahájen 24. července 2007 - oficiální spuštění 1. srpna 2007 Výjimečnostlinky: neposkytuje pouze informace, ale zároveň upozorní terénního pracovníka na potřeby válečného veterána Tisková konference, 24. července 2007

 9. Ministerstvo obrany České republiky Infolinka pro veterány 800 111 603 Tisková konference, 24. července 2007

 10. Ministerstvo obrany České republiky Institut terénního pracovníka Kompetence terénních pracovníků: • řeší poradenstvím sociálně-právní a sociálně zdravotní problémy • vedou přehled o válečných veteránech • řeší sociálně-právní nebo sociálně zdravotní problémy • poskytují informace o zvýhodněních, které mohou být veteránům poskytovány v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb • udržují kontakt s orgány státní správy a samosprávy a poskytovateli zdravotní péče a sociálních služeb • spolupracují s občanskými sdruženími sdružujícími válečné veterány • organizují a zabezpečují jejich účast v osvětě mladégenerace Tisková konference, 24. července 2007

 11. Ministerstvo obrany České republiky Počty a předpoklady • Počty pracovníků: • Celkem do 70 osob v celé České republice • Od 2 do 7 osob na každém krajském vojenském velitelství (záleží na počtu veteránů v kraji) • Kvalifikační předpoklady: • vojenský důchodce a válečný veterán • organizační schopnosti • asertivní chování • Řízení terénních pracovníků: • ředitelé KVV (přímý kontakt na odbor mimoresortní spolupráce sekce personální MO a na VLRZ) Tisková konference, 24. července 2007

 12. Ministerstvo obrany České republiky Ministryně obrany Vlasta PARKANOVÁ: „Kroky na podporu veteránů musí přijít okamžitě, jinak nemají smysl.“ Tisková konference, 24. července 2007

 13. Ministerstvo obrany České republiky Dotazy Tisková konference, 24. července 2007