spory energi v kolsk ch budov ch l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚSPORY ENERGIÍ V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚSPORY ENERGIÍ V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ÚSPORY ENERGIÍ V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

ÚSPORY ENERGIÍ V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH. Pavol Koreň; Dalkia, a.s. OPTIMALIZÁCIA TEPELNEJ POHODY A NÁKLADOV V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH. z.r. 2002 – delimitácia základných škôl na obce a mestá

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÚSPORY ENERGIÍ V ŠKOLSKÝCH BUDOVÁCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontext
z.r. 2002 – delimitácia základných škôl na obce a mestá

k.r. 2002 - MČ Bratislava Petržalka požiadala spoločnosť C-TERM o poradenstvo pri optimalizácii nákladov na zabezpečenie tepla a TÚV

z.r. 2003 – spoločnosť C-TERM odovzdala štúdiu s návrhom modernizačných akcií a ich zabezpečenia

25.8.2003 – podpísanie dodatku k zmluvs s MČ Petržalka o prenájme tepelno-technických zariadení (TTZ) – odovzdávacích staníc tepla (OST)

1.9.2003 – prevzatie správy predmetných TTZ (OST)

do konca roku 2003 – realizácia investičných modernizačných opatrení

Kontext
p vodn technick stav kolsk ch ost
Nevhodné zapojenie technológie OST– regulácia prepúšťaním

Nevhodné zapojenie ÚK a TÚV bytu školníka

Nevhodné zapojenie rôznych zón ÚK

Nefunkčný riadiaci systém OST

 ručná regulácia parametrov ÚK a TÚV,

 nemožnosť riadenia rôznych tepelno-časových režimov pre rôzne zóny

neodborná správa TTZ

nevykonávaná permanentná údržba a modernizácia

 havarijný stav zariadení

Pôvodný technický stav školských OST
slide5

Prevádzkové problémy

 • Nedokurovanie telocviční
 • Prekurovanie menej používaných miestností – kabinetov
 • Nedokurovanie niektorých blokov
 • Permanentná dodávka tepla a TÚV aj počas víkendov a prázdnin
 • Nemožnosť ovplyvňovania vlastných nákladov
slide6

2003 – odstránenie závad, zahájenie údržby a povinných prehliadok

 • Odborné prehliadky tlakových zariadení
 • Opravy čerpadiel ÚK a TÚV
 • Opravy výmenníkov tepla – mechanické prečistenie, oprava trubkovníc a pod.)
 • Preventívna údržba elektrozariadení a strojných zariadení
 • Opravy riadiacich systémov
 • Opravy potrubných častí, armatúr a izolácií
slide7

2004 – pravidelná údržba a opravy

 • preventívna údržba elektro, MaR, strojnej časti,poistných a regulačných a uzatváracích ventiloch
 • odborné prehliadky elektro, tlak s odstránením zistenýchnedostatkov
 • práce realizované počas letnej odstávky
 • deratizácia
 • zabezpečenie materiálu a mazadiel na výkon plánovanej a neplánovanej opravy a údržby
 • odstraňovanie nepredvídaných porúch
slide8

2003 – realizácia investícií (1)

 • Odovzdávacie stanice tepla
  • Riadiaci systém, merací a regulačný systém
  • Regulácia ÚK a TÚV škrtením
  • Čerpadlá ÚK s frekvenčnou reguláciou
  • Meranie elektrickej energie pre OST
  • Samostatná príprava TÚV pre byt školníka (duálny bojler)
  • Samostatná vetva a regulácia ÚK pre byt školníka
slide9

2003 – realizácia investícií (2)

 • Budovy škôl

- hydraulické vyregulovanie sekcií a termostatizácia vykurovacích telies

 • Prístavby škôl

- hydraulické vyregulovanie sekcií

- termostatizácia vykurovacích telies

- samostatná príprava TÚV pre byt v prístavbe (elektrobojler)

 • ZŠ Vlastenecké námestie – prístavba

- Zrušenie plynovej kotolne v prístavbe, vybudovanie primárneho rozvodu a OST

slide10

Zabezpečenie samostatných režimov

 • ÚK – hlavná budova školy
 • ÚK – byt nad OST (regulátor v byte)
 • ÚK – telocvičňa (regulátor v OST)
 • ÚK – prístavba spoločne aj s bytmi
 • TÚV – byt nad OST (kombinovaný bojler v OST)
 • TÚV – hlavná budova školy, telocvičňa, prístavba (okrem bytov)
 • TÚV – byty v prístavbách (elektrický ohrievač umiestnený v bytoch)
slide11

Metodika postupu vyhodnocovania úspor

 • Podľa dodatku k zmluve s MČ Petržalka o prenájme TTZ základných škôl
 • z.r. 2004 – podpísanie zmluvy so SEA na:

- vypracovanie metodiky vyhodnocovania úspor energií a nákladov

- pravidelné stanovovanie úspor energií a nákladov za daný rok

slide12

Základný vzťah pre výpočet úspor nákladov v Sk

U[Sk]= Qcelk 2002, hr . Cko, hr – Qcelk, hr . Chr

Qcelk, hr - celková spotreba tepla v hodnotenom roku [GJ]

Qcelk2002, hr - celková spotreba tepla v roku 2002 prepočítaná na podmienky hodnoteného roku [GJ]

Chr - cena tepla v hodnotenom roku [Sk/GJ]

Cko, hr - cena tepla stanovená na základe kvalifikovaného odhadu

v hodnotenom roku [Sk/GJ]

slide13

Vzťah pre výpočet

celkového spotrebovaného tepla

Qcelk= QÚK+ QTÚV+ Qvyk.baz.+ Qrecirk.vody+ QTÚV baz.+ Qpríd.vody

kde

Qpríd. vody= Qpočetľudí+ Qodpar+ Qpočet napustení

slide14

Vzťah pre stanovenie ceny tepla

na základe kvalifikovaného odhadu*

Cko,hr= (COST,hr .Qcelk2002,hr+ (0,76 .24 .dhr+ 0,33 .8760) .CeE,hr+ Nou ) /

/ Qcelk2002,hr

COST,hr - cena tepla na vstupe do OST v hodnotenom roku [SK/GJ]

dhr - počet vykurovacích dní v hodnotenom roku

CeE,hr - cena elektrickej energie v hodnotenom roku [Sk/kWh]

Nou - ostatné náklady, ako napr. nevyhnutná oprava a údržba, obsluha (odhad SEA 44 000,- Sk/rok)

* pre všetky TTZ, okrem ZŠ Beňadická – prístavba a ZŠ Vlastenecké nám. - prístavba

slide16

Problematické body

 • Menšie úspory tepla (15%), ako očakávania (25%)

- vyriešenie problémov nedokurovania niektorých priestorov, hlavne telocviční

- neochota akceptovať rôzne vykurovacie teploty pre rôzne zóny podľa vyhlášky

- rezistencia k útlmom a odstávkam ÚK a TÚV v čase bez pobytu osôb

- byty v prístavbách

- prenajaté priestory

 • Sťažnosti na nedokurovanie a prekurovanie
 • Sťažnosti na zvýšené platby za teplo
slide17

Základný účel projektu:

Dať manažmentu škôl do rúk nástroj,

ktorý umožní ovplyvňovanie vlastnej spotreby

energie – teda nákladov

Najväčší problém projektu

Uvedomenie manažmentu škôl, že spotrebu

energie a tým aj náklady môžu ovplyvniť

len oni sami, že ich náklady závisia len

od ich správania

slide19

Všetkým prítomním

pekný zvyšok dňa!