Download
minu v limus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minu välimus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minu välimus

Minu välimus

313 Views Download Presentation
Download Presentation

Minu välimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Minu välimus 2K

  2. Minu silmad on... • Suured • Väiksed • Hallid, sinised, pruunid, rohelised

  3. Minu juuksed on... • Pikad • Lühikesed • Lokkis • Sirged

  4. Minu nägu on... • Lai • Kitsas • Ümar Ovaalne

  5. Mina olen... • Pikk • Lühike