Nők a globalizált világban - PowerPoint PPT Presentation

barton
n k a globaliz lt vil gban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nők a globalizált világban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nők a globalizált világban

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Nők a globalizált világban
156 Views
Download Presentation

Nők a globalizált világban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nők a globalizált világban Bódi Dániel Geográfus MSc I. évf.

 2. Előadás tartalmából • Nőmozgalmak kialakulása – a feminizmus • Nők helyzetének alakulása a nyugati kultúrkörben • Helyzetkép a világ különböző kultúrköreiből

 3. Nőmozgalmak – történelmi háttér • Egyenjogúság igénye XVIII. sz. végén (francia forradalom) • Mary Wollstonecraft: A Vindication on the Rights of Woman (1792) • Nagy-Britannia: ,,a nő a férfi jó angyala” (illegális mozgalmak) • XIX. sz.: női főiskolák alapítása, választójog követelése (USA, Nagy-Britannia), szüffrazsettek harca • I. VH előtt választójog: Norvégia, Finnország, Ausztrália, Új-Zéland • I. VH fordulat: nők a fronton harcoló férfiak helyét átvették a munkaerőpiacon • Választójog megszerzése

 4. Feminizmus • Politikai eszmerendszer, mely a nők egyenjogúságáért küzd • Mindez kiterjed: • Nők gazdasági helyzete • Fizikai biztonság (családon belüli erőszak, munkahelyi zaklatások, szexuális zaklatások, prostitúció) • Protofeminizmus: I. VH-ig • Első hullám: szavazati jog kivívása • Második hullám: II. VH utáni USA • Harmadik hullám: megkülönböztetés a munkaerőpiacon

 5. Nők helyzete a nyugati civilizációban I. • II. VH utáni fellendülés időszaka: nők megjelenése a munkaerőpiacon és a közép- és felsőoktatásban • ,,Feminizált” szakmák kialakulása (nők által preferált szakok a felsőoktatásban) • Ezek társadalmi presztízsének csökkenése • Gyermek- és munkavállalás közötti összefüggés (hatása a népesedésre) • Kisgyermekes anyák munkavállalása • Youppie és DINK életmód

 6. Szociális problémák • Tradicionális családmodell megszilárdulása • Triád szerepvállalás a társadalomban – túlzott elvárások • Férfiaknak előny, hogy elég a karrierre koncentrálniuk • Vezetői pozícióra jobb eséllyel pályáznak a férfiak (azonos iskolai végzettség mellett is)

 7. Helyzetkép a világ különböző kultúrköreiből A világ civilizációi Samuel P. Huntington szerint

 8. Nők helyzete az iszlám társadalmakban I. • „Ti emberek! Férfitől és nőtől teremtettünk benneteket a szövetségeként és törzsekké tettünk benneteket, hogy ismerjétek meg egymást…” (Korán 49:13) • „…és meg hallgatta őket az Uruk felelvén nékik: "én nem hagyom veszendőbe menni egyetlen munkálkodó művét sem, lett kitéve légyen ő férfi, a vagy nő – hiszen egyesek közületek a többiektől vannak. ” (Korán) • „Próféta, mondd a feleségeidnek, a leányaidnak, és a hívők feleségeinek, hogy borítsák az (orcájukra) köntösük egy részét! Így érhető el leginkább az, hogy elismertessenek és ne zaklattassanak. Allah megbocsátó és könyörületes.” (Korán 33:59).

 9. Nők helyzete az iszlám társadalmakban II. • Médiának köszönhető sztereotípia • Családközpontú társadalom, anyaság szerepe • Szigorú erkölcsi rend és tabuk (pl. kéjelgés = halálbüntetés) • Családon belüli döntéshozatali jog • Saját vagyonnal rendelkezhetnek a középkor óra • Sok alapvető jog és mozgástér • DE vezető szerep a férfiaké BenazírBhutto (1953-2007)

 10. Nők helyzete a hindu társadalmakban I. • Rengeteg vallási irányzat, eltérő viszonyulás a nőkhöz • Kasztrendszer – leghátrányosabb (gyermekprostitúció) • Indiában 60 milliós férfitöbblet (8%) csecsemőgyilkosságok

 11. Nők helyzete a hindu társadalmakban II. • A hozomány intézménye (1961 óta törvény tiltja)

 12. Nők helyzete Fekete-Afrikában • Területenként, vallásonként (törzsenként) eltérő szokások • Legnagyobb problémák: infibuláció ebből számos egészségügyi probléma (pl. AIDS)

 13. Köszönöm a figyelmet! India 20 év múlva?