Mokomoji medžiaga tiekėjams - PowerPoint PPT Presentation

barton
mokomoji med iaga tiek jams n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mokomoji medžiaga tiekėjams PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mokomoji medžiaga tiekėjams

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Mokomoji medžiaga tiekėjams
170 Views
Download Presentation

Mokomoji medžiaga tiekėjams

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mokomoji medžiaga tiekėjams Kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis? Kaip CVP IS priemonėmis pateikti pranešimą perkančiajai organizacijai (pvz. prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus,pasiūlymo paaiškinimus ir pan.)? Kaip atsiimti ir pakeisti pasiūlymą iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos?

 2. Kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis?

 3. Tiekėjo pasiūlymo rengimo langas 1 ! ! 2 3 4 5 Tiekėjas, prisijungęs prie pirkimo matys tokį langą. Kairėje pusėje spausdamas nuorodas gali peržiūrėti pirkimo dokumentus, kvalifikacinius klausimus, pirkimo objektų sąrašą.

 4. Pirkimo dokumentai 1.1 1 1.2

 5. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 2

 6. Pirkimo objektų sąrašas 3

 7. Atsakymai į klausimus apie kvalifikaciją 1 Svarbu! Tiekėjas mato pasiūlymo išbaigtumo indikatorių.

 8. Kaip atsakyti į klausimus apie kvalifikaciją? 2 1 3 • Pažymėti tinkamą atsakymą. • 2 ir 3. Jeigu perkančioji reikalauja, prisegti dokumentą, kuris patvirtina atitikimą reikalavimui.

 9. Atsakymai į klausimus apie kvalifikaciją Svarbu! Atsakius į klausimus, nepamiršti paspausti “Išsaugoti”!

 10. Pirkimo objektų kainų pateikimas 2

 11. Pirkimo objektų kainų pateikimas 1 2 Svarbu! CVP IS automatiškai suskaičiuoja kiekvienos pirkimo objekto pozicijos sumą.

 12. Pasiūlymo kainos nurodymas 3

 13. Pasiūlymo kainos nurodymas 1 2 Svarbu!CVP IS tiekėjui primena kokia apskaičiuota kaina.

 14. Dokumentų prisegimas 4 Jeigu perkančioji organizacija prašo prisegti dokumentus (pvz. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, įgaliojimą ar pan.), jie prisegami čia. Svarbu! Dokumentai, patvirtinantys atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, segami prie atsakymo į klausimą (žr. 1 žingsnį).

 15. Dokumentų prisegimas

 16. Dokumentų prisegimas

 17. Pasiūlymas parengtas ! Svarbu! Raudona pasiūlymo išbaigtumo indikatoriaus spalva rodo kad pasiūlymas parengtas, tačiau dar nepateiktas.

 18. Pasiūlymo pateikimas 5.1 5 5.2

 19. Pasiūlymas pateiktas! Svarbu! Žalia pasiūlymo išbaigtumo indikatoriaus spalva rodo kad pasiūlymas parengtas ir pateiktas.

 20. Kaip CVP IS priemonėmis pateikti pranešimą perkančiajai organizacijai (pvz. prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus)?

 21. Susirašinėjimas su perkančiąja organizacija

 22. Susirašinėjimas su perkančiąja organizacija 1 2 3 4 5 • Pasirenkama kam iš perkančiosios organizacijos atstovų siunčiamas pranešimas; • Įrašoma pranešimo tema; • Parašomas pranešimo tekstas; • Prisegami dokumentai; • Pranešimas išsiunčiamas.

 23. Kur tiekėjas matys perkančiosios organizacijos atsakymą?

 24. Kur tiekėjas matys perkančiosios organizacijos atsakymą?

 25. Kaip atsiimti ir pakeisti pasiūlymą iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos?

 26. Pasiūlymo atsiėmimas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2 1

 27. Keičiamas pasiūlymas

 28. Keičiamas pasiūlymas (pirkimo objektų kainos) Svarbu! Pakeitus pirkimo objektų kainas, nepamiršti pakeisti ir pasiūlymo kainą.

 29. Keičiamas pasiūlymas (pasiūlymo kaina) Svarbu! Pakeitus pirkimo objektų kainas, nepamiršti pakeisti ir pasiūlymo kainą.

 30. Keičiamas pasiūlymas (pasiūlymo kaina) Keičiama anksčiau įrašyta Pasiūlymo kaina CVP IS primena naujai apskaičiuota kainą

 31. Keičiamas pasiūlymas (pasiūlymo kaina)

 32. Pasiūlymas teikiamas iš naujo 2 1 3

 33. Pasiūlymas pateiktas iš naujo