PR KAMPAGNE - PowerPoint PPT Presentation

barto
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PR KAMPAGNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PR KAMPAGNE

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Presentation Description
164 Views
Download Presentation

PR KAMPAGNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PR KAMPAGNE

 2. PR KAMPAGNE PR Kampagne • Rotary International har valgt at genfortælle og genoplive Rotarys historie, da alt for få mennesker kender til den historie, som er Rotarys kernekoncept

 3. PR KAMPAGNE Baggrund for PR Kampagne? For at skabe synlighed og øge kendskabet til Rotary Danmark og jeres klub iværksættes en større PR kampagne i det meste af landet. Hvis du vil vide mere om bevillingen af et PI grant til hele forløbet, så læs decembers leder på hjemmesiden

 4. PR KAMPAGNE Mål med kampagnen (på landsplan) • Tiltrække nye medlemmer i alderen 30 – 45 år (begge køn) • Medlemsvækst på 3 % i hvert af de næste 3 år • Øge antallet af kvinder med 1,8 % til 13.5 % • Sænke gennemsnitsalderen fra 59 til 57,5

 5. PR KAMPAGNE Landsdækkende medier • PR bureauet Access vil over for landsdækkende og lokale medier skabe interesse omkring Rotary • De vil fortælle den gode historie • De vil sørge for et øget pressefokus omring Rotary – lokalt og nationalt • De vil samtidig fokusere på markedsføring via de sociale medier


 6. PR KAMPAGNE Hvad får din klub ud af det? • Din klub kan udnytte den synergi, der er forbundet med den landsdækkende PR kampagne. • Din klub kan blive mere kendt i dit lokalsamfund • Synlighed via landsdækkende PR kampagne • Værktøjer til selv at påvirke lokalpressen både nu og i fremtiden • Mulighed for medlemsvækst

 7. PR KAMPAGNE Fokusområder • Vise at Rotary ikke er en lukket loge • Vise at Rotary et verdensomspændende netværk • Vise at Rotary’s medlemmer repræsentere stort set alle erhvervstyper • Vise værdien af et medlemskab der giver unik netværk, venskaber og faglig sparring • Vise at Rotary udvider din horisont

 8. PR KAMPAGNE Aktiviteter • Åbent Hus arrangement • Iværksætterkampagne • PR værktøjskasse

 9. PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS Hvad får din klub ud af det? • Der vil i forbindelse med Rotary’s fødselsdag d. 23. februar sættes fokus på Rotary i Danmark • Vi vil anbefale at din klub inden d. 30/6 i denne forbindelse arrangere et åbent hus arrangement, hvor de lokal kan se hvad I laver • Arrangementet kan afholdes på jeres normale klub dag

 10. PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS Forberedelser til Åbent Hus • Forestil jer den optimale sammensætning og antal medlemmer • Hvor mange skal vi være – realistisk? • Hvilke brancher skal vi repræsentere? • Hvilke brancher mangler vi? • Hvilke Unique Selling Points skal vi fremhæve overfor de potentielle medlemmer? • Hvad eller hvem skal være trækplaster til åbent hus arrangementet?

 11. PR KAMPAGNE – ÅBENT HUS Hvad får vi ud af det • Skabe interesse omkring jeres klub • Få nye medlemmer • Inviter pressen – de skal se hvad I laver

 12. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER Iværksætter kampagne • Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark – det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus på de skarpe hoveder der findes i Danmark

 13. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER IværksætterkonkurrenceEksempel påannoncering:

 14. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER Hvad får vi ud af det? • Presseomtale i lokale medier • Landsdækkende presseomtale om jeres iværksætter • Øget kendskab • Flere medlemmer • Hjælper en spændende virksomhed i gang

 15. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER Hvad gør vi nu? • Hvordan fordeler vi opgaverne i klubben? • Hvem gør hvad? • Hvem kan hjælpe jer i gang? • Assisterende Guvernør eller Formanden for distriktets PR Udvalg

 16. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER Milepæle • D. 15. maj indstilles iværksætterne til distriktets dommerkomite • D. 15. juni indstiller distriktet en vinder • D. 15. august findes den endelige vinder • D. 6. september (Rotary Dagen) kåres vinderen

 17. PR KAMPAGNE - IVÆRKSÆTTER Beslutninger: • Hvordan finder vi frem til de helt rigtige iværksættere? • Hvordan kvalificerer iværksætterne sig til at være med? • Hvor mange iværksættervirksomheder kan vi hjælpe? • Hvordan skal vi håndtere/supportere virksomheden? • I hvor lang tid skal vi hjælpe virksomheden?

 18. PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse PR værktøjer til klubberne • Sammen med Access PR har vi udviklet en lang række værktøjer, som kan bruges af klubbens PR-udvalg • Manual for arbejdet i PR-udvalget • Effektive tips og tricks til den effektive PR indsats • Skabeloner og modeller • Visuelle hjælpemidler • Brug af logoer og billeder

 19. PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse Indholdet i værktøjskassen: • Håndbog for PR udvalget • Effektiv PR håndbog • Fakta om Rotary • Skabelon til pressemeddelelse • Brevpapir og logoer • Nyhedsbrevsskabelon • Indholdsplan for sociale medier • PowerPoint skabelon • Rotarydagen 6. september

 20. PR KAMPAGNE – PR værktøjskasse Afholdelse af workshop: • I hvert distrikt afholdes der workshop for klubbernes PR ansvarlige med følgende indhold: • Hvorfor fokus på branding og image? • Hvordan gør vi i Rotary Danmark? • PR organisation og PR aktivitetskalendeer • Hvad er PR? • Hvordan syrer vi Rotarys brand og image i Danmark? • De sociale medier • Workshop

 21. PR KAMPAGNEN Hvis du vil vide mere: • Se under Mit Rotary på den åbne del af hjemmesiden • Kontakt klubbens formand for PR-udvalget • Kontakt distriktets formand for PR-udvalget • Kontakt din assisterende guvernør i minidistriktet • Kontakt din distriktsguvernør