slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25 lutego 2014r. Prawo - podsumowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii' - barny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Warszawa, 25 lutego 2014r.

prawo podsumowanie
Prawo - podsumowanie

Przepisy realnie zobowiązują administrację geodezyjną do zapewnienia interoperacyjności zbiorów i usług, współdziałania w ich tworzeniu oraz wspólnym korzystaniu;

Przepisy dostarczają podstaw prawnych do działań w zakresie reorganizacji, modernizacji i harmonizacji baz danych;

Przepisy określają rejestry/dane mające charakter referencyjny zarówno dla innych rejestrów w Państwie jak i dla infrastruktury informacji przestrzennej.

rejestry projekty
Rejestry - projekty

Geoportal

KSZBDOT

Generalizacja

SDI

Systemy Informacyjne GUGiK/współ-działanie z JST

EMUiA

UMM

SZPRG

SZNMT

ZSIN

K-GESUT

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

ZSIN- F1

slide4
Stan informatyzacji EGiBna dzień 31.12.2012 r.*

* w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2013 r.

informatyzacja ewidencji grunt w i budynk w1
Informatyzacja ewidencji gruntów i budynków
 • modernizacja EGiB - 875 tyś zł

PROJEKT ZSIN - Faza I

 • modernizacja EGiB - 48 mln zł
 • system - 5,5 mln zł

PROJEKT ZSIN - Faza II

 • modernizacja EGiB- 235 mln zł
 • system - 20 mln zł
 • modernizacja EGiB

Przykłady:

RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2)

RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2)

modernizacja egib w ramach projektu zsin fi
Modernizacja EGiB w ramach projektu ZSIN – FI
 • ZACHODNIO-
 • POMORSKIE
 • białogardzki
 • świdwiński
 • szczecinecki
 • stargardzki
 • pyrzycki
 • łobeski
 • koszaliński
 • kołobrzeski
 • wałecki
 • policki
 • gryficki
 • kamieński
 • myśliborski
 • choszczeński
 • sławieński
 • gryfiński
 • goleniowski
 • drawski
 • POMORSKIE
 • bytowski
 • chojnicki
 • człuchowski
 • gdański
 • kartuski
 • M. Gdynia
 • malborski
 • nowodworski
 • pucki
 • słupski
 • lęborski
 • starogardzki
 • PODKARPACKIE
 • sanocki
 • przemyski
 • lubaczowski
 • strzyżowski
 • jasielski
 • ropczycko-sędziszowski
 • tarnobrzeski
 • stalowowolski
 • niżański
 • DOLNOŚLĄSKIE
 • jaworski
 • milicki
 • oławski
 • świdnicki
 • wołowski
 • wrocławski
 • MAŁOPOLSKIE
 • myślenicki
 • nowotarski
 • chrzanowski
 • gorlicki
perspektywa zsin do 2020 r
Perspektywa ZSIN do 2020 r.
 • projekt „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” - kontynuacja „ZSIN – Faza I”;
 • dostosowanie danych EGiBdo wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z określonym modelem jakości;
 • włączenie kolejnych baz danychEGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych zasobów.

Projekt założeń do Rządowego Programu

Rozwoju ZSIN na lata 2014-2020.

Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN

slide9
Dane adresowe

Spisy ludności,

statystyka

Nawigacja,

aplikacje mobilne

Poczta

Dostawcy

ZUS, CEIDG,

rejestry ochrony zdrowia,

edukacja ….

Zarządzanie kryzysowe

Usługi komunalne

slide10
Dane adresowe - prowadzenie EMUIA
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił opracowanie i udostępnił gminom aplikację do prowadzenia rejestru adresowego (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej);

Aplikacja pracuje w architekturze typu klient-serwer.

cel budowy bazy danych k gesut
Projekt K-GESUTCEL BUDOWY BAZY DANYCH K-GESUT
 • zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne;
 • zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji publicznej – integracja rejestrów;
 • INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik);
 • zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy rozwoju szerokopasmowego Internetu;
 • zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.
slide13
Model zasilania K-GESUT

PODGIK

CODGiK

współpracuje

Dane GESUT w formacie GML

SYSTEM ZARZĄDZANIA

K-GESUT

Usługa udostępniania danych przestrzennych (opcjonalnie FTP)

Zbiór danych GESUT

Zbiór danych

K-GESUT

Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT

SYSTEM ZARZĄDZANIA

PODGiK

projekt gbdot

Projekt GBDOT

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju

BUDYNKI,

BUDOWLE I URZĄDZENIA

PUNKTY ADRESOWE

SIEĆ KOMUNIKACYJNA

SIEĆ WODNA

POKRYCIE TERENU

UŻYTKOWANIE TERENU

TERENY CHRONIONE

SIEĆ UZBROJENIA TERENU

GRANICE ADMINISTRACYJNE

OSNOWA

ortofotomapa i nmt nmpt
Ortofotomapa i NMT/NMPT

203 miasta

20 200 km2

GSD 10 cm

slide17
Geoportal – produkty
 • Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP
 • Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych za pomocą usług danych przestrzennych
 • Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników IIP
 • Dostępny nieodpłatnie dla administracji

SDI Moduł

slide18
Współpraca/współdziałanie
 • Wymiana i udostępnianie danych
slide19
Współpraca/współdziałanie
 • Szkolenia:
  • Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z czego większość dla pracowników JST
  • Realizowane w ramach PO PT 2007-2013 z zakresu:
   • rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu EMUiA (docelowo 3500 osób)
   • budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500 osób)
  • Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku 2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT
  • Planowane głównie dla JST w ramach PO WER (2014-2020)
slide20
Podsumowanie
 • Realizacja zadań związanych z modernizacją EGiB, budową GESUT i BDOT500 (poprawą jakości danych geodezyjnych i informatyzacją administracji gik) wymagają współdziałania Starostów, Wojewodów, Marszałków i Głównego Geodety Kraju.
 • Działania przewidywane na najbliższe lata w :
 • Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Strategii Sprawne Państwo,
 • Regionalnych Programach Operacyjnych,
 • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

i zadeklarowane w Listach Intencyjnych, powinny doprowadzić, poprzez poprawę jakości danych geodezyjnych oraz informatyzację gik do lepszej obsługi mieszkańców i zapewnienia warunków rozwoju gospodarczego w skali całego kraju.

ad