slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Updated on

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer. Næringsforeningene i storbyene i Norge. 6.800 bedrifter – 378.000 arbeidstakere. Undersøkelsens bakgrunn/formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Storbyundersøkelse 2011

Næringslivets utfordringer

n ringsforeningene i storbyene i norge
Næringsforeningene i storbyene i Norge

6.800 bedrifter – 378.000 arbeidstakere

unders kelsens bakgrunn form l
Undersøkelsens bakgrunn/formål

På vegne av Storbygruppen har Bergen Næringsråd gjennomført en undersøkelse for å kartlegge saker som er viktig fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Målet med undersøkelsen har vært å få fram de problemstillinger, utfordringer og konkrete saker som våre medlemmer mener vi skal prioritere i kontakt med politikerne, på våre valgmøter og i vår kontakt med media. 

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

taler r for alle typer bedrifter 62 av svarene er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte
Talerør for alle typer bedrifter62 % av svarene er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte

62%

n ringslivets utfordringer 2011
Næringslivets utfordringer 2011
 • Kompetansekraft
  • Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft
  • Krever kvalitet i hele utdanningsløpet
 • Kommune og fylkesstruktur
  • Dagens struktur hemmer næringsutvikling
 • Rammevilkår
  • Næringslivet vil bort fra agendapolitikere (forutsigbarhet)
 • Infrastruktur
  • Næringslivet står i kø for 10 mrd
forutsigbar politikk og tilgang p kvalifisert arbeidskraft gir kt konkurransekraft
Forutsigbar politikk og tilgang på kvalifisert arbeidskraft gir økt konkurransekraft

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo-------------------------------

regionenes st rste utfordring er rekruttering av kompetent arbeidskraft
Regionenes største utfordring er rekruttering av kompetent arbeidskraft

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

slide8
Kompetansekraft
 • Behov for et kompetanseløft
 • Sterk mangel på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse
  • Mangler ingeniører over hele Norge
 • Kvalitetsheving i hele utdanningsløpet
  • Trenger bedret grunnskole
  • Viktigste sak for fylkene: Sikre kvalitet i videregående skole
  • Stans i frafall videregående skole – og behov for yrkesrettede tilbud
 • Svak samordning utdanning, forskning og næringsliv
  • Øke relasjonsbygging mellom FoU i bedrifter og høyskole/universitet

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

slide9
Kommune- og fylkesstruktur
 • 95 % vil ha endring i dagens kommunestruktur

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

slide10
Kommune- og fylkesstruktur
 • 86 % vil avvikle fylket – eller få større regioner
 • Behov for helhetlige regionale planer for næring, transport, bolig mm
 • Behov for bedre samordning kommune, fylke, fylkesmann
 • Styres vi av et ansiktsløst byråkrati løsrevet fra politisk vilje?

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

fylkene b r prioritere videreg ende skole sentral p virkning og bedre veier
Fylkene bør prioritere: Videregående skole, sentral påvirkning og bedre veier

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

slide13

Kommunene bør prioritere:: Plan- og byggesaksbehandling og kvalitet i grunnskoletilbudet. Det skaper attraktivitet for bedrifter og arbeidstakere

Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

slide15

Eiendomssak er sterkt uønsket

Bedriftene betaler årlig 4 mrd i eiendomsskatt

slide17
Rammevilkår
 • Trenger mer forutsigbarhet fra politikerne
  • Veier og jernbane (flerårig, OPS, prosjektfinansiering)
  • Kollektivtrafikk (for svakt, og ønskes tilbake til kommunene)
  • Plan- og byggesaker (usikkert + lang behandlingstid)
 • Skatt og avgifter
  • Arveavgift ved generasjonsskifte
  • Eiendomsskatt
slide18
Infrastruktur
 • Næringslivet står i kø for 10 mrd
  • trenger et betydelig løft på veiene inn til byene
  • må bygges ringveier rundt sentrum
  • egenbetaling hvis det går til konkrete tiltak
slide20

Vilje til å betale – om midlene går til konkrete tiltak

  • - Tidsdifferensierte bompenger, avgift etter forurensningsgrad
slide21

Trenger sterk forbedring av kollektivtilbudet i byene

  • - økt regularitet/hyppighet, egne traseer eller bybane, mindre omstigning
slide22

Kommunen bør overta kollektivansvar

  • - Misnøye med fylket som styrer av byenes kollektivtiltak