slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Updated on

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer. Næringsforeningene i storbyene i Norge. 6.800 bedrifter – 378.000 arbeidstakere. Undersøkelsens bakgrunn/formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer

  2. Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter – 378.000 arbeidstakere

  3. Undersøkelsens bakgrunn/formål På vegne av Storbygruppen har Bergen Næringsråd gjennomført en undersøkelse for å kartlegge saker som er viktig fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Målet med undersøkelsen har vært å få fram de problemstillinger, utfordringer og konkrete saker som våre medlemmer mener vi skal prioritere i kontakt med politikerne, på våre valgmøter og i vår kontakt med media.  Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  4. Talerør for alle typer bedrifter62 % av svarene er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte 62%

  5. Næringslivets utfordringer 2011 • Kompetansekraft • Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft • Krever kvalitet i hele utdanningsløpet • Kommune og fylkesstruktur • Dagens struktur hemmer næringsutvikling • Rammevilkår • Næringslivet vil bort fra agendapolitikere (forutsigbarhet) • Infrastruktur • Næringslivet står i kø for 10 mrd

  6. Forutsigbar politikk og tilgang på kvalifisert arbeidskraft gir økt konkurransekraft Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo-------------------------------

  7. Regionenes største utfordring er rekruttering av kompetent arbeidskraft Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  8. Kompetansekraft • Behov for et kompetanseløft • Sterk mangel på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse • Mangler ingeniører over hele Norge • Kvalitetsheving i hele utdanningsløpet • Trenger bedret grunnskole • Viktigste sak for fylkene: Sikre kvalitet i videregående skole • Stans i frafall videregående skole – og behov for yrkesrettede tilbud • Svak samordning utdanning, forskning og næringsliv • Øke relasjonsbygging mellom FoU i bedrifter og høyskole/universitet Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  9. Kommune- og fylkesstruktur • 95 % vil ha endring i dagens kommunestruktur Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  10. Kommune- og fylkesstruktur • 86 % vil avvikle fylket – eller få større regioner • Behov for helhetlige regionale planer for næring, transport, bolig mm • Behov for bedre samordning kommune, fylke, fylkesmann • Styres vi av et ansiktsløst byråkrati løsrevet fra politisk vilje? Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  11. Fylkene bør prioritere: Videregående skole, sentral påvirkning og bedre veier Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  12. …men fylkene scorer lavt hos næringslivet

  13. Kommunene bør prioritere:: Plan- og byggesaksbehandling og kvalitet i grunnskoletilbudet. Det skaper attraktivitet for bedrifter og arbeidstakere Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

  14. …men meget misfornøyd med kommunens saksbehandling N=1384

  15. Eiendomssak er sterkt uønsket Bedriftene betaler årlig 4 mrd i eiendomsskatt

  16. Eiendomsskatt bør gi reduksjon i formueskatt

  17. Rammevilkår • Trenger mer forutsigbarhet fra politikerne • Veier og jernbane (flerårig, OPS, prosjektfinansiering) • Kollektivtrafikk (for svakt, og ønskes tilbake til kommunene) • Plan- og byggesaker (usikkert + lang behandlingstid) • Skatt og avgifter • Arveavgift ved generasjonsskifte • Eiendomsskatt

  18. Infrastruktur • Næringslivet står i kø for 10 mrd • trenger et betydelig løft på veiene inn til byene • må bygges ringveier rundt sentrum • egenbetaling hvis det går til konkrete tiltak

  19. 44% taper penger hver dag på å stå i kø. Vurdert til 10 mrd i årlig køståing N=1384

  20. Vilje til å betale – om midlene går til konkrete tiltak • - Tidsdifferensierte bompenger, avgift etter forurensningsgrad

  21. Trenger sterk forbedring av kollektivtilbudet i byene • - økt regularitet/hyppighet, egne traseer eller bybane, mindre omstigning

  22. Kommunen bør overta kollektivansvar • - Misnøye med fylket som styrer av byenes kollektivtiltak