ROMÂNIA FEROVIARĂ 2020
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ROMÂNIA FEROVIARĂ 2020. Iniţiatori Context Obiective Instrumente de lucru. Iniţiatori Context Obiective Instrumente de lucru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - barbra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rom nia feroviara 2020


Rom nia feroviara 2020


Rom nia feroviara 2020

Club Feroviar: organizație non-guvernamentală, de drept privat, ce acționează ca o platformă integrată de comunicare adresată organizaţiilor din domeniul feroviar, transportului multimodal și transportului public şi are ca misiune realizarea în Spaţiul Extins al Mării Negre (SEMN) a unui transport feroviar integrat, competitiv şi orientat catre client. Clubul Oamenilor de Afaceri Club Feroviar este centrul diplomaţiei sectorului feroviar și de transport public. Implicând principalii acţionari ai mediului de afaceri feroviar local și european, organizaţia reprezintă un grup de discuţii strategic care susţine dezvoltarea sectorului feroviar și de transport public.

Asociaţia Industriei Feroviare din România – AIF: organizaţie nonguvernamentală şi non-profit ce are ca misiune creşterea notorietăţii transportului pe şină în România şi promovarea acestuia ca principal sistem de transport pentru marfă şi călători. Asociaţia îşi stabileşte printre obiective intensificarea dialogului dintre reprezentanţii industriei feroviare şi beneficiarii produselor acesteia în sensul identificării celor mai bune soluţii tehnice şi financiare pentru proiectele feroviare din România şi străinătate.


Rom nia feroviara 2020

Asociaţia Transportatorilor Feroviari din România - ATFER: organizaţie profesională, neguvernamentală, autonomă, constituită în luna octombrie anul 2001. ATFER are ca obiect de activitate reprezentarea şi promovarea intereselor comune ale membrilor săi precum şi combaterea fenomenelor de cocurenţă neloială şi tendinţelor de monopol, în vederea creării unui climat concurenţial normal şi stimulativ.

Organizaţia Patronală de Reparat Material Rulant - OPREMAR: organizaţia apără interesele comune economice, tehnice, sociale şi juridice ale membrilor, asigură buna cooperare în vederea optimizării investiiţiilor de retehnologizare şi exploatare a capacităţilor de producţie, inclusiv valorificarea experienţei şi informaţiilor acumulate. Asigură repararea parcului de material rulant, furnizează echipamente, subansamble şi piese de schimb.

Alianţa Pro Calea Ferată


Rom nia feroviara 2020

 • Iniţiatori organizaţie profesională, neguvernamentală, autonomă, constituită în luna octombrie anul 2001. ATFER are ca obiect de activitate reprezentarea şi promovarea intereselor comune ale membrilor săi precum şi combaterea fenomenelor de cocurenţă neloială şi tendinţelor de monopol, în vederea creării unui climat concurenţial normal şi stimulativ.

 • Context

 • Obiective

 • Instrumente de lucru


Rom nia feroviara 2020

România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate

Sursa: Eurobarometer


Rom nia feroviara 2020

România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate

Sursa: Eurobarometer


Rom nia feroviara 2020

România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate

Sursa: Eurobarometer


Rom nia feroviara 2020

România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate

Sursa: Eurobarometer


Rom nia feroviara 2020

Context legislativ – Integrarea reţelei româneşti în cea europeană

 • Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.) - Geneva 31 mai 1985

  România a aderat în 1996

 • Definirea Coridoarelor Pan-Europene – Creta 1994, Helsinki 1997

 • Definirea reţelei TEN-T – 1996 (Decizia Nr. 1692/96/EC a Parlamentului European)

  Regulamentul (EC) Nr. 680/2007 - Regulamentul TEN


Rom nia feroviara 2020

Regiunea Balcanilor cea europeanăşi Coridoarele Feroviare

Pan-Europene


Rom nia feroviara 2020

Legislaţia feroviară europeană cea europeană

1996 - Cartea Albă: "A strategy for revitalising the Community's railways"

2001 - Primul pachet feroviar

2004 - Al doilea pachet feroviar

2007 – Al treilea pachet feroviar

2010 - Reevaluarea primului pachet feroviar

ERTMS

2009 – European Deployment Plan for ERTMS (Commission Decision of 22 July 2009)

Interoperabilitate

2001 - Directive 2001/16/EC on the interoperability of the conventional rail system

2008 - Directive 2008/57/EC on the interoperability of the rail system within the Community – Recast

Coridoarele de marfă

2010 - Regulation (Eu) No 913/2010 concerning a European rail network for competitive freight

Infrastructuri critice

2008 - Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 - European critical infrastructuresRom nia feroviara 2020

Numărul de personal la companiile feroviare naţionale cea europeană

CFR Marfă

CFR Călători

CFR SA


Rom nia feroviara 2020

Starea tehnică a infrastructurii feroviare cea europeană

(Situaţie sintetizată în aug. 2010)

Scadenţe la reparaţiile capitale

 • 5.596 km linii curente şi directe

 • 12.026poduri şi podeţe (şi 3.954 cu durata de viaţă expirată)

 • 1.015 de staţii (19.846 macazuri) dintr-un total de 1.087(22.004 macazuri)

 • 67 tuneluri, din totalul de 170

 • 6.235 km bloc de linie automat din totalul de 6.801 km

 • 59 substaţii de tracţiune electrică a trenurilor, din totalul de 77

 • 8.508 km linii electrice de contact, din totalul de 10.407 km

 • 4.471 km linii electrice de joasă tensiune, din totalul de 5.869 km

 • 96 posturi de transformare de 16 MVA, 110/27,5 KV, din totalul de 186

 • 10.209 km reţele de telecomunicaţii, din totalul de 12.071 km

  579 puncte cu restricţii de viteză
Rom nia feroviara 2020

Evoluţia transportului cu metroul valabilă la data de 31.12.2010

Sursa: Metrorex 


Rom nia feroviara 2020

Evoluţia transportului cu tramvaiul valabilă la data de 31.12.2010

Date statistice 2003-2006

Sursa: URTP 


Rom nia feroviara 2020

Extinderea reţelei de metrou valabilă la data de 31.12.2010

1.Linia 5 Drumul Taberei - Pantelimon

Tronsonul 1 Drumul Taberei – Universitate

Tronsonul Universitate – Pantelimon

2. Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Henri Coandă - Otopeni

3. Linia 4 Laminorului -Străuleşti -– Gara Progresu

Tronson Extindere Laminorului – Lac Străuleşti

Tronson Gara de Nord – Progresu

4. Linia 7 Colentina – Alexandria

Tronson Voluntari – Colentina – Moşilor

Tronsonul Moşilor – Alexandria

5. Linia 3 Extindere Păcii – Centura de Vest


Rom nia feroviara 2020

 • Iniţiatori valabilă la data de 31.12.2010

 • Context

 • Obiective

 • Instrumente de lucru


Rom nia feroviara 2020

Infrastructura feroviară valabilă la data de 31.12.2010

 • - Dezvoltarea unei reţele cu viteze comerciale ridicate

 • - Dezvoltarea unei reţele secundare care să asigure legătura comunităţii locale cu vestul ţării şi Europa

 • - Identificarea potenţialului real al liniilor feroviare secundare şi evitarea abandonării acestora

 • - Transformarea şi construirea de staţii multimodale de pasageri şi marfă

 • - Optimizarea ritmului lucrărilor pe Coridorul IV, cu obiectivul principal – finalizarea ramurii nordice şi modernizarea sectoarelor prioritare pe ramura sudică

 • - Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe Coridorul IX pentru asigurarea conectivităţii N-E-S

 • - Modernizarea rutei Constanţa-Mangalia ca suport pentru dezvoltarea turismului pe litoralul românesc

 • - Construirea liniei Râmnicu Vâlcea – Vâlcele pentru atragerea traficului de marfă pe Valea Oltului cu rezultate în descongestionarea traficului pe Coridorul IV şi reducerea costurilor de transport pe teritoriul României

 • - Constituirea grupului de lucru pentru reţeaua de mare viteză de pe teritoriul României şi ealizarea paşilor preliminari pentru demararea construcţiei.


Rom nia feroviara 2020

Călători valabilă la data de 31.12.2010

 • - Stabilizarea numărului de călători transportaţi până în 2014 şi intrarea pe un trend ascendent şi asigurarea creşterii numărului de călători cu min. 3-5% pe an începând cu 2015

 • - Separarea pieţei în servicii de scurt şi servicii de lung parcurs

 • - Crearea de reţele metropolitane şi integrarea transportului feroviar în ofertele de transport metropolitane şi construirea de servicii suburbane

 • - Modernizarea parcului de material rulant în scopul reducerii poluării şi consumului de energie per loc de călător transportat şi creşterea gradului de confort fizic şi psihic

 • - Creşterea vitezelor comerciale (atât în cazul trenurilor intercity cât şi a celor regionale)

 • - Modernizarea serviciilor pentru creşterea atractivităţii (vânzare de bilete on line, integrarea titlului de călătorie cu alte moduri de transport)

 • - Creşterea atractivităţii transportului transfrontalier (introducerea de oferte pe relaţii transfrontaliere apropiate de marile aglomeraţii din România, creşterea accesibilităţii la informaţiile referitaore la traficul transfrontalier, integrarea serviciilor cu cele ale operatorilor din ţările vecine)

 • - Extinderea automatizării vânzării de bilete

 • - Dezvoltarea unor platforme de a publicului călător cu privire la toate ofertele de transport feroviar dintr-o gară sau/şi de pe o anumită rută

 • - Realizarea unui “mers de tren” care să integreze şi să ierarhizeze trenurile de lung parcurs şi cele locale în scopul unei mai bune corelări între oferta de lung parcurs şi scurt parcurs

 • - Dezvoltarea unei structuri de cercetare-dezvoltare în domeniul operatoriei de călători care va urmări adaptarea tehnologiilor la reţeaua românească şi dezvoltarea de parteneriate tehnologice pentru noi sisteme de material rulant şi componente utilizabile pe calea ferată românească şi internaţională


Rom nia feroviara 2020

Marfă valabilă la data de 31.12.2010

 • - Stabilizarea volumului de marfă transportat până în 2014 şi intrarea pe un trend ascendent şi asigurarea creşterii volumului de marfă transportat cu min. 3-5% pe an începând cu 2015

 • - Construirea unui cadru legal şi administrativ care să faciliteze creşterea vitezelor comerciale

 • - Recâştigarea unor clienţi tradiţionali şi câştigarea de noi clienţi

 • - Dezvoltarea de facilităţi logistice care să ajute transportul de marfă pe calea ferată

 • Echilibrarea taxelor comparativ cu transportul rutier


Rom nia feroviara 2020

Liberalizarea sectorului valabilă la data de 31.12.2010

 • - Construirea unui organism de reglementare independent şi cu competenţe în domeniul infrastructurii feroviare, transportului de călători şi de marfă

 • - Adaptarea cadrului legislativ şi instituţional pentru asigurarea interoperabilităţii reţelei româneşti cu cea europeană (pregătirea personalului, adaptarea legislativă pentru intrarea pe piaţă a altor

 • operatori, acceptarea reciprocă pentru produsele feroviare etc)


Rom nia feroviara 2020

Tramvai valabilă la data de 31.12.2010

- Susţinerea reţelelor de tramvai din cele 13 oraşe şi promovarea înfiinţării şi în alte oraşe

- Reabilitarea infrastructurii de tramvai din toate oraşele

- Reînnoirea parcului de tramvaie

- Structurarea reţelelor de tramvai în coloana vertebrală a transportului urban şi prioritizarea traficului acestora


Rom nia feroviara 2020

Metrou valabilă la data de 31.12.2010

 • Susţinerea înfiinţării de noi magistrale conform planurilor Metrorex

 • Transformarea staţiilor de metrou în puncte intermodale, o mai bună conectare cu reţeaua RATB

  - Titlul unic de transport în Bucureşti

 • Conectarea cu reţeaua feroviară din jurul Bucureştiului


Rom nia feroviara 2020

Industrie valabilă la data de 31.12.2010

- Promovarea industriei feroviare româneşti şi valorificarea competenţelor existente

- Sprijinirea cercetării în domeniul feroviar şi crearea unor centre de cercetare-dezvoltare

- Sprijinirea de parteneriate avantajoase cu producatori externi

- Formarea profesională

 • Construirea unui cadru legal care să promoveze inovaţia şi calitatea produselor şi serviciilor


Rom nia feroviara 2020

Patrimoniu feroviar valabilă la data de 31.12.2010

- Păstrarea patrimoniului feroviar şi stoparea distrugerilor

- Înfiinţarea unui muzeu feroviar în Bucureşti într-o locaţie de tradiţie

- Identificarea unui spaţiu propice pentru Arhiva şi Biblioteca CFR

- publicarea unor unor cărți de istorie a căilor ferate


Rom nia feroviara 2020

 • Iniţiatori valabilă la data de 31.12.2010

 • Context

 • Obiective

 • Instrumente de lucru


Rom nia feroviara 2020

 • Platforma România Feroviară 2020 se va constitui într-un grup de lucru pentru dezvoltarea unei strategii de relansare a transportului şi industriei feroviare în România.

 • Grupul de lucru va elabora într-o primă fază un document programatic care va detalia obiectivele platformei România Feroviară 2020.

 • Întâlniri programate la un interval regulat sau în funcţie de evenimente vor monitoriza îndeplinirea acestor obiective.

 • Grupul de Lucru va promova transportul feroviar prin diverse acţiuni care să ajute la modificarea pozitivă a percepţiei publicului şi va monitoriza legislaţia în domeniu, intervenind pe lângă autorităţi ori de câte ori interesele transportului feroviar vor fi afectate.

 • Fiecare asociaţie participantă va colabora la elaborarea şi desfăşurarea platformei României Feroviare 2020.


Rom nia feroviara 2020

Instrumente și spații de comunicare puse la dispoziție în cadrul platformei

România Feroviară 2020

• Conferinţele Clubului Feroviar

• Întâlnirile Clubului Oamenilor de Afaceri Club Feroviar

• Colocviile ştiinţifice organizate de Club Feroviar și AIF

• Sumitul feroviar Zilele Feroviare

• Revista Railway PRO

• Jurnalul electronic Railway Insider

• Anuarul Catalog Feroviar

• Standul AIF de la Innotrans

• Întâlnirile sub egida AIF

• Întâlnirile sub egida ATFER

• Întâlnirile sub egida OPREMAR

• Site-ul de internet AIF

• Site-urile de internet întreținute de Club Feroviar

• Site-ul de internet ATFER


Rom nia feroviara 2020

Vă mulțumim! în cadrul platformei

Date contact:

Ştefan Roşeanu

stefan.roseanu@clubferoviar.ro

Vizante Tomoni

opremar@yahoo.com

Dan Cernișov

dan.cernisov@asifrom.ro

Octavian Udriște

octavian.udriște@clubferoviar.ro

George Buruiana

george.buruiană@atfer.ro