slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA. ZILELE FEROVIARE 2006 – Bucuresti 17;18 octombrie. MIRCEA ARNAUTU – Director; www.afer.ro. Piaţa unică de transport feroviar europeană. Liberalizare graduală - în ritm accelerat pentru mărfuri pentru călători în trafic internaţional

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

ZILELE FEROVIARE 2006 – Bucuresti 17;18 octombrie

MIRCEA ARNAUTU – Director; www.afer.ro

pia a unic de transport feroviar european
Piaţa unică de transport feroviar europeană
 • Liberalizare graduală - în ritm accelerat
  • pentru mărfuri
  • pentru călători în trafic internaţional
 • Competiţie între operatorii feroviari
 • Revoluţie în mentalitatea feroviarilor europeni
 • Armonizare in domeniile interoperabilităţii şi siguranţei:
  • Sisteme de tracţiune trenuri compatibile
  • Unificare sisteme de semnalizare
  • Sistem automat de control al vitezei trenurilor
  • Sistem unificat de comunicaţii pentru conducerea traficului feroviar
 • Reţele de transport călători şi marfă separate (regularitate şi punctualitate)
 • Preluarea pe calea ferată a unui procent sporit din piaţa de transport europeană
trei dintre coridoarele pan europene traverseaza romania
Trei dintre coridoarele pan-europene traverseaza Romania:

Coridorul IV - Constanta - Bucuresti - Arad - Budapesta - Bratislava - Praga – Dresda

Coridorul VII - Constanta - Canalul Dunare-Marea Neagra - Dunare - Main - Rihn(Portul Rotterdam (Olanda)

Coridorul IX - Contanta - Bucuresti - Iasi - Chisinau - Kiew -St.Petersburg - Helsinki.

Portul Constanta impreuna cu dezvoltarea sa Constanta Sud este cel mai mare port comercial la Marea Neagra. Pot ancora nave cu un deplasament maxim de 200000 tdw. Sunt amenajate dane si terminale specializate.

slide6

Implementarea nouluicadru juridic

 • 6 Legi
 • 5 Ordonanţe de Guvern
 • 29 Hotărâri de Guvern
 • 55 Ordine ale M.T.C.T.

Armonizarea legislativă este un proces continuu

reorganizarea
Reorganizarea

La sfarsitul anului 1998, prin reorganizarea SNCFR, s-a creeat cadrul juridic legal pentru functionarea activitatii de exploatare si intretinere a infrastructurii feroviare pentru activitatea de transport feroviar.

Reorganizarea s-a facut urmarind directivele UE si, in acelasi timp, urmarind criteriile de piata, avand ca tinta urmatoarele:

 • separarea activitatii de exploatare si intretinere a infrastructurii feroviare
 • accesul liber pe infrastructura feroviara pentru toti operatorii de transport
 • tarife libere pentru transportul feroviar de marfa
 • crearea conditiilor pentru capitalul privat pentru accesul la transportul
 • feroviar

- pregatirea sistemului de transport feroviar roman pentru a participa la transportul European dupa ce acesta devine liber

slide8

RELAŢIA

dintre AFER şi principalii actanţi şi acţionari feroviari

AFER

CONTROL ŞI INSPECŢIE DE STAT, AUTORIZARE, OMOLOGARE, ATESTARE, INSPECŢIE TEHNICĂ CONFORM CONTRACTELOR

FURNIZORI DE PRODUSE ŞI

SERVICII FEROVIARE

CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE ŞI/SAU SERVICII

CFR

CALATORI

CFR

CFR

MARFA

TMB

(METROUL)

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, ORGANIZAREA DE LICITAŢII, SERVICII FINANCIARE

ADMINISTRATORI

DE INFRASTRUCTURĂ

NONINTEROPERABILĂ

OPERATORI DE

TRANSPORT FEROVIAR

OPERATORI DE MANEVRĂ

FEROVIARĂ

slide9

Incepand cu anul 2000 au luat fiinta operatorii de transport feroviar cu capital privat. In prezent, pe piata de transport feroviar de marfa din Romania activeaza un numar de 25astfel de operatori (22 marfa, 2 calatori, 1 marfa+calatori).

Dintre acestia 8 au autorizatia necesara si pentru efectuarea manevrelor feroviare.

De asemenea in prezent exista un numar de 8 gestionari de infrastructura feroviara neinteroperabila.

Datorita aparitiei OTF (Operatorilor de Transport Feroviar) cu capital privat, structura

sistemului de transport se prezinta astfel:

Legislatie + reguli

Ministerul

Transporturilor, Constructiilor si Turismului

CNCF-CFR SA

SNTFC-CFR CALATORI SA

SNTFM-CFR MARFA SA

AFER

OTF cu capital privat

….

…..

……

ordinul ministrului transporturilor nr 290 13 04 2000
Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/13.04.2000

privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

autorizatia de furnizor feroviar
Autorizatia de furnizor feroviar

Este documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic, persoana juridica romana, poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse si/sau servicii feroviare critice, cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie. 

slide12
Autorizatia de furnizor feroviar da dreptul agentului economic respectiv sa incheie, in conditiile legii, contracte pentru:

a) realizarea unui esantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmeaza a fi supus verificarilor si incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, a agrementului tehnic feroviar; b) furnizarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice pentru care acestia fac dovada ca detin un certificat de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar.

omologarea tehnica
Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul, care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor sau protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost in prealabil omologate tehnic feroviar de AFER.Omologarea tehnica
agrementul tehnic
Agrementul tehnic

Produsele si serviciile feroviare care pot influenta siguranta circulatiei si securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sanatatea oamenilor sau protectia mediului, denumite in continuare produse feroviare critice, care se procura din import sau pentru care nu au fost definite aptitudinile de utilizare in domeniul de transport feroviar si cu metroul, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul, numai pe baza unor agremente tehnice feroviare acordate de AFER.

legea privind siguranta feroviara noua structura a afer
Legea privind siguranta feroviaraNoua structura a AFER

Autoritatea Feroviara Romana – AFER

Autoritatea

de

Siguranta

Feroviara

Româna

Organismul

de

Investigare

Feroviar

Român

Organismul

Notificat

Feroviar

Român

Organismul

de

Licente

Feroviare

Român

Organisme existente deja la AFER

autoritatea de siguranta feroviara rom na
Autoritatea de Siguranta Feroviara Româna
 • este independentă, de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviarăşi entitate achizitoare
 • autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale pentru interoperabilitate conform HG 850/2003 - conventional si HG 1533/2003 – mare viteza
 • supravegherea conformităţii constituenţilor de interoperabilitate
 • autorizarea introducerii în circulaţie a unui material rulant nou şi modificat substanţial care încă nu este acoperit de o STI
 • emiterea, reînnoirea, modificarea şi revocarea părţilor relevante din certificatele de siguranţă şi autorizaţiile de siguranţă acordate administratorilor de infrastructură şi operatorilor de transport feroviar
 • monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei
 • supravegherea înregistrării corecte a materialului rulant
 • publică Raportul anual şi îl trimite Agentiei Feroviare Europene-ERA
organismul notificat feroviar rom n
Organismul Notificat Feroviar Român
 • este independent de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate achizitoare
 • organism notificat privind interoperabilitatea feroviara conventionala si de mare viteza conform HG 850/2003 si HG 1533/2003
 • stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite privind proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reabilitarea, exploatarea şi întreţinerea elementelor sistemului de transport feroviarpentru realizarea interoperabilităţii feroviare
 • evaluarea conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate
 • aplicarea procedurii de verificare a subsistemelor
organismul de licen e feroviar e rom n
Organismul de Licenţe Feroviare Român
 • este autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România, desemnată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • nu efectuează servicii de transport feroviar şi este independent de operatorii de transport feroviar sau agenţii economici care efectuează astfel de servicii
organismul de investigare feroviar rom n
Organismul de Investigare Feroviar Român
 • este independent de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare şi organism notificat, precum şi de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate
 • desfăşoară o investigare a accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acestuia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor
 • investigaţia nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii
 • rezultatul investigaţiei accidentelor sau incidentelor face obiectul unui raport într-o formă corespunzătoare tipului şi gravităţii accidentului sau incidentului
 • Organismul de Investigare Feroviar Român trimite Agenţiei Feroviare Europene (ERA) o copie a raportului final al fiecarei investigatii şi a raportului anual, care se publica
ac iuni permanente pentru consolidarea c ii ferate orientate comercial
Acţiuni permanente pentru consolidarea căii ferate orientate comercial
 • Ajustarea numărului de personal în concordanţă cu cerinţele pieţei
 • Reducerea costurilor de operare (surplusul de active, închidere de unităţi)
 • Planuri de afaceri cu ţinte precise
 • Politici tarifare orientate comercial
 • Metodologie de calcul a tarifului de acces pe infrastructură