Download
mengenal sifat sifat allah swt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mengenal Sifat-Sifat Allah SWT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mengenal Sifat-Sifat Allah SWT

Mengenal Sifat-Sifat Allah SWT

2456 Views Download Presentation
Download Presentation

Mengenal Sifat-Sifat Allah SWT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WUJUD ADA QIDAM TERDAHULU BAQA KEKAL MUKHALAFATU LIL HAWADISI BERBEDA DENGAN MAKHLUK Mengenal Sifat-Sifat Allah SWT QIYAMUHU BINAFSIH BERDIRI SENDIRI

  2. WAHDANIYAH ESA/ TUNGGAL QUDRAT KUASA IRADAT BERKEHENDAK ‘ILMU MENGETAHUI HAYAT HIDUP SAMA MENDENGAR BASAR MELIHAT KALAM BERFIRMAN

  3. ASMA’UL HUSNA MAHA PENGAMPUN MAHA ADIL AL GAFFAR AL ADLU AL HAKIM AL MALIK AL HASIB MAHA PENGHITUNG MAHA RAJA MAHA BIJAKSANA

  4. AR RAHMAN AR RAHIM MAHA PENGASIH AR RAQIB MAHA PENYAYANG ZAT YANG MENGAMATI AR RAZAQ PEMBERI REZEKI AT TAWWAB PENERIMA TAUBAT