informasjon fra norsk industri
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informasjon fra Norsk Industri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Informasjon fra Norsk Industri - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Informasjon fra Norsk Industri. Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006 v/Carla Botten-Verboven, direktør Kompetanseavdelingen. Sammenslåing TBL/PIL til Norsk Industri 01.01.2006. Dette er Norsk Industri. 2 000 medlemsbedrifter. Mer enn 110 000 ansatte i medlemsbedriftene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informasjon fra Norsk Industri' - banyan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informasjon fra norsk industri

Informasjon fra Norsk Industri

Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006

v/Carla Botten-Verboven,

direktør Kompetanseavdelingen

slide2
Sammenslåing TBL/PIL til

Norsk Industri 01.01.2006

dette er norsk industri
Dette er Norsk Industri
 • 2 000 medlemsbedrifter.
 • Mer enn 110 000 ansatte i medlemsbedriftene.
 • Den største landsforeningen i NHO.
norsk industris styre
Norsk Industris styre
 • R. Rasmus Sunde, Vetco Aibel – styreleder.
 • Ketil Lyng, Norske Skogindustrier ASA – nestleder.
 • Anne-Lise Aukner, Nexans Norway AS.
 • Terje Dyrseth, Brunvoll AS.
 • Nina Iversen, Glomma Papp AS.
 • Karl Erik Kjelstad, Aker Yards ASA.
 • John Ove Ottestad, Norsk Hydro ASA.
 • Einar Strømsvåg, Statoil ASA.
 • Per A. Sørlie, Borregaard Industries Ltd.
 • Even Aas, Kongsberg Gruppen ASA.
norsk industris strategi 2006 2009 v r visjon norges industri er norges framtid
Mål

Våre overordnede mål:

Økt lønnsomhet hos medlemmene.

Økt verdiskaping hos medlemmene.

Sette dagsorden for samfunnsdebatten.

Våre strategivalg

Lønns– og arbeidsvilkår.

Samfunnsansvar.

Politiske rammebetingelser.

Kommunikasjon.

Kompetanse.

Medlemsservice.

Organisasjon.

Norsk Industris strategi 2006-2009Vår visjon: Norges industri er Norges framtid
fokussaker 2006
Fokussaker 2006
 • Kronekurs.
 • Avskrivningsregler.
 • Industriell vekst basert på olje og gassutvinning.
 • Etablere et industrikraftregime.
 • Fremtidsrettet klimapolitikk.
 • En industrifremmende politikk for store forsvarsinvesteringer.
 • Inkluderende og verdiskapende arbeidsliv.
 • Lønns- og kostnadsveksten i Norge.
 • Ny arbeidsmiljølov.
 • EUs nye kjemikalieregelverk – REACH.
 • Innovasjon – FoU – Kunnskapsløftet.
 • Industriskolen.
 • En synlig og effektiv organisasjon.
 • Medlemsservice.
bedriftenes situasjon 2006
Bedriftenes situasjon 2006
 • Bedriftens daglige liv styres av markeder i stadig forandring, jakt på kostnadsfortrinn og global benchmarking.
 • Omstilling for å møte framtidige utfordringer.
 • Kina og resten av Asia en sterk konkurrent, ikke bare på lavkostprodukter.
norsk industri m investere mer
Norsk industri må investere mer
 • Høyt lønnsnivå i Norge kombinert med utfordrende rammebetingelser på andre områder, krever stor verdiskaping per arbeidsplass for å være konkurransedyktig.
 • Et titalls bedrifter, bl.a. Hydro Aluminium,Sunndal og Ekornes på Ikornnes har tatt utfordringen og investert i nye fabrikker med høy verdiskaping per ansatt.
 • Et hundre- eller tusentalls industribedrifter står foran tilsvarende utfordring om investering eller utfasing.
 • Dette krever at norske investeringsprosjekter kan hevde seg i bedriftens hverdag
kompetanseutvalget for norsk industri
Kompetanseutvalget for Norsk Industri
 • Leder - Teknisk sjef Håvard Størseth, Nobø Electro
 • Nestleder - HR Manager/PRO-sjef Børre Nilssen, Norsk Hydro/ Herøya Industripark
 • Adm.dir. Terje Gorm Hansen, Helly Hansen Spesialprodukter
 • Technical Leader Jens Davidsen, GE Energy Norway
 • Vice President HR Ingve Olsen, Aker Kværner Elektro
 • Ass. Personaldir. Helge Bjørneby, Borregaard Industries Limited
 • Senior Specialist Ole Petter Løbben, Norske Skog
 • Personalleder Åse Margrethe Odland, Statoil Kårstø
 • Adm.dir. Sverre Narvesen, Raufoss Technology & Industrial Management
kompetansestrategi 2006 2009
Kompetansestrategi 2006-2009
 • Norsk Industri skal bidra til at medlemsbedriftene får tilgang til kvalifisert arbeidskraft med særlig vekt på høyere utdanning og fagarbeidere.
 • Norsk Industri skal arbeide for et relevant innhold i norsk skole med spesiell vekt på realfag og to fremmedspråk.
 • Norsk Industri vil videreutvikle Industriskolen som et operativt verktøy for medlemmene.
 • Norsk Industri skal bidra til at bedriftene videreutvikles som lærende organisasjoner og betydningsfulle læringsarenaer.
tilgang til kvalifisert arbeidskraft
Tilgang til kvalifisert arbeidskraft
 • Fagopplæring er arbeidslivets egen utdanning til fagarbeidere og svenner som arbeidslivet til enhver tid trenger.
 • Norsk Industri skal til enhver tid jobbe for at innholdet i fag- og yrkesopplæringen er i tråd med industriens behov.
 • Norsk Industri er representert i NOKUT: Ordning for godkjenning av utdanning på teknisk fagskolenivå.
kunnskapsl ftet hvor st r norsk industri
Kunnskapsløftet – Hvor står Norsk Industri?
 • Norsk Industri er representert i 2 faglige råd: Faglig råd for Teknikk og Industriell produksjon og Faglig råd for Elektro
 • Norsk Industris primære oppgave er å ivareta medlemsbedriftenes behov og interesser.
 • Representanter fra medlemsbedrifter er representert i ulike læreplangrupper og fagutvalg som er opprettet ved behov (eksempel: mellom TIP og Elektro for å ivareta Automasjonsfagene).
kunnskapsl ftet hvor st r norsk industri forts
Kunnskapsløftet – Hvor står Norsk Industri? forts.
 • P.t. et stort engasjement rundt læreplaner på Vg2-nivå som snart kommer på høring. Høringsperiode: 3. april – 1. september.
 • Særløpsfagene: Høringsperioden starter 26. juni.
 • Læreplanarbeidet på Vg3 nivå (opplæring i bedrift) starter ca. juni. Norsk Industri spiller inn navn på aktuelle personer fra bedrifter til Utdanningsdirektoratet.
vg2 industriteknikk vg2 mekatronikk
Vg2 Industriteknikk/Vg2 Mekatronikk
 • Stort engasjement.
 • Mange forskjellige meninger.
 • Nytt forslag til programområde : Programområde Vg2 Produksjons- og industriteknikk med kompetansemål hentet fra skisse til programområdet Industriteknikk og vedtatte kompetansemål fra Felles programfag Elektro, første år. Dermed sikres at elektronikk, samt måle- styrings- og reguleringsteknikk kommer med i læreplanen.
vg2 industriteknikk vg2 mekatronikk forts
Vg2 Industriteknikk/Vg2 Mekatronikk forts.
 • Industrimekanikerfaget opprettholdes som betegnelse.

Videre fremdrift:

 • Behandles i Norsk Industris kompetanseutvalg 3. mai.
 • Behandles i TIP 9. mai.
utdanningsmodell forslag
Utdanningsmodell - Forslag

VG1

VG2

VG3 (i skole)

Fagbrev

1

Elektro

Automatisering

Automatisering

Automatiker- Prosess- Mekatronikk

2

TIP

Fordypning

Elektro / automasjon

FordypningElektro / automasjon

FordypningProsess eller Mekatronikk

VG1

VG2

Opplæring i bedrift/fagbrev

Videre-utdanning som leder frem til automatiker med fordypning mekatronikk

TIP

Produksjons- og industriteknikk

- Industrimekaniker- Platearbeider- Sveiser- osv.

Fordypning

Elektro / automasjon

FordypningElektro / automasjon

industriskolens kurskonsept
Industriskolens kurskonsept

Kursansvarlig

bedrift

Deltakere

Generellkursveiledning

Kursperm + fagbøker

Ukentlige møter i bedriften

Nettverk ogrådgivning

Nettsted: informasjondisk.forum

læremateriell

Bransjemøter

Retting av oppgaver

Kombinert teori og praksis

industriskolen en del av helheten
Industriskolen – en del av helheten

Fagopplæring

 • Grunnkurs for praksiskandidater
 • VK1 kurs - 9 ulike
 • Yrkesteorikurs - 12 ulike
 • Etterutdanning- og forkurs
 • Høyskolekurs

Etter- og videreutdanning

 • Grunnkurs
 • Påbygning og eksamen
 • Temakurs - 10 ulike
 • Lederutviklingsprogram

Ledelse

… men også andre kurs og konferanser

ad