slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
: - prověření z achování C parity v elektromagnetických interakcích PowerPoint Presentation
Download Presentation
: - prověření z achování C parity v elektromagnetických interakcích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

: - prověření z achování C parity v elektromagnetických interakcích - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

: - prověření z achování C parity v elektromagnetických interakcích - prověření hypotézy, že anife r miony mají opačnou paritu než fermiony. l = 0, s= 0,1. energetické hladiny. Nábojová parita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

: - prověření z achování C parity v elektromagnetických interakcích


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

: - prověření zachování C parity v elektromagnetických interakcích

- prověření hypotézy, že anifermionymají opačnou paritu než fermiony

l = 0, s= 0,1

energetické hladiny

Nábojováparita

Jestli se zachovává ⟹ singletní stav se rozpadá na 2 fotony, tripletní na 3 fotony

Výpočty v kvantové elektrodynamice → velmi dobrý souhlas pro dobu života

slide2

parita pozitronů

Je-li opačná, singletní stav má paritu zápornou

dvou fotonů má též paritu zápornou

fotonů

slide3

Polarizace fotonů: úhlové rozdělení jejich comptonovského rozptylu,

který závisí na polarizaci

nejpravděpodobnější

Zdroj

T terče z Al, S pohyblivé scint. Počítače

v rovině kolmé ke směru letu fotonů

Θzafixováno

mění se vzájemná poloha počítačů v rovině kolmé ke směru letu fotonů

kde se naměří největší počet koincidencí – zjistí se úhel mezi počítači, tj. Φ

ϕ ~ 90 stupňů tj.

Fermiony a antifermiony mají opačné parity

slide5

Elektronové neutrino

Spin C je 0, spin N je 1, spin e je 1/2

Nezachování L ?????

slide6

Lze spočítat, detekce komplikovaná, horní mez experimentu ≪ než teoretická předpověď

lll

Neutrino ≠ antineutrino

slide9

r

Rozpady neutrálních mezonů K ⟹ Yang a Lee parita se nezachovává

ve slabých rozpadech

slide11

světlovod

Slabé vnější pole 0.05 T,

uvnitř CeMgN silné pole

10-100 T v důsledku mag.

momentů vnějších elektronů

CeMgN + Co

slide12

Experiment

, vnější pole ~0.05 T, mag. momenty elektronů

pole uvnitř Co 10 – 100 T

n

Nezachování parity

slide14

princip metody:

Převedení měření

helicity neutrin

na měření helicity

fotonů

slide16

Metoda měření helicity fotonů

Comptonův rozptyl: σ je nejmenší, když jsou spiny fotonu a elektronu paralelní

tj. tok fotonů po průchodu železem je největší

Jak? Resonanční rozptyl fotonů na neexcitovaném Sm. Proč?

O tuto energii se zmenší energie emitovaných fotonů.

Totéž platí při absorpci fotonů na Sm.

Celková ztráta energie

je

slide19

Jiskrovékomory

Scintilační počítače pro triger

B,C,D scint. počítače v antikoincidenci

slide20

při energii 1 GeV

σ ~

pozadí: nabité částice, tjmiony z urychlovače a kosmiky, eliminace antikoincidencí

napětí na komorách pouze při pulzu urychlovače

neutrony

detekce: 100 případů

Všechny případy obsahovaly

pouze mionové dráhy

slide21

leptonové číslo

rozpady:

urychlovač PEP v SLAC , elektrony vs pozitrony, E = 29 GeV

válcový spektrometr MARK II

Doba života

slide24

magnet

Stínění, veto

magnet

kalorimetr

absorbátor

Mionový detektor

Terč z emuzí

Driftové komory

slide26

Magnetické momenty elektronu a mionu

Velikosti mag. momentů se uvádějí pro maximální hodnotu projekce spinu

Magnetický moment elektronu

slide30

Zdroj tricium

experiment KATRIN

slide32

Z rozpadů kladných pionů

Horní mez ~ 170 keV

Horní mez 18.2 MeV