kontroll otlatma sistemleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontrollü Otlatma Sistemleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontrollü Otlatma Sistemleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kontrollü Otlatma Sistemleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 393 Views
 • Uploaded on

Kontrollü Otlatma Sistemleri. Başlıca Kontrolü Otlatma Sistemleri Münavebeli Otlatma Sistemi Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi (D.M.O.S.) Doğal Tohumlama Amacıyla D.M.O.S. Mevcut Vejetasyonun Daha İyi Gelişmesi Amacıyla Uygulanan D.M.O.S.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kontrollü Otlatma Sistemleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kontrollü Otlatma Sistemleri Başlıca Kontrolü Otlatma Sistemleri • Münavebeli Otlatma Sistemi • Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi (D.M.O.S.) • Doğal Tohumlama Amacıyla D.M.O.S. • Mevcut Vejetasyonun Daha İyi Gelişmesi Amacıyla Uygulanan D.M.O.S. • Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Uygulanan D.M.O.S. • Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi • Hohenheim Otlatma Sistemi

  2. Münavebeli Otlatma Sistemi • Avantajları • Mer’a düzenli otlatıldığından daha az yem kaybı olur. • Dinlenme süresi verildiğinden bitkiler daha iyi gelişir. • Daha az çiğnenmeden dolayı yem kazancı sağlanır. • Dezavantajları • İlkbaharda toprak ıslak olduğundan ilk otlatılan parsellerde çiğneme zararı fazla olur. • Zayıf ve kıraç mer’alarda olumsuz sonuç verir.

  3. I. Yıl II. Yıl III. Yıl Münavebeli Otlatma Sistemi

  4. Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemleri • Bitki örtüsü zayıflamış mer’alarda önerilmektedir. • Sistem, mer’anın bazı bölümlerini üst üste 2 yıl geç otlatarak bitki örtüsünün geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. • Otlatılmayan bölümlerde ise ıslah çalışması yapılmalıdır.

  5. Doğal Tohumlama Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi • Vejetasyonu seyrekleşmiş mer’alarda uygulanır. • Bu sistemin uygulanabilmesi için vejetasyonun yeterince yem değeri olan bitki içermesi ve bu bitkilerin en az %25'inin tohumla çoğalan bitkiler olması gerekmektedir • Yanlış uygulandığında yabancı otların çoğalmasına neden olur. • Vejetasyonu sık olan mer’alarda yeni fide gelişimi zor olduğundan bir yararı gözükmez.

  6. I. Yıl II. Yıl III. Yıl IV. Yıl V. Yıl VI. Yıl Doğal Tohumlama Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi

  7. Vejetasyonu İyileştirmek Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi • Vejetasyonu iyi ve genellikle vejetatif çoğalan bitkilerin oluşturduğu mer’alarda önerilir. • Çevre koşullarındaki değişiklik nedeniyle bitkilerin zayıf geliştiği mer’alarda, bitkilerin daha iyi gelişmesi için uygulanır. • Sistemin en büyük yararı, mer’anın ilkbahar kritik döneminde ağır otlatmanın olumsuz etkisinden korunmasıdır

  8. I. Yıl II. Yıl III. Yıl Vejetasyonu İyileştirmek Amacıyla Kullanılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi

  9. Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Yapılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi • Hayvanlar tarafından yenebilen, • Yem değeri düşük olan, • Çabuk kabalaşan • Yabancı otların vejetasyondaki oranını azaltmak için uygulanır.

  10. I. Yıl II. Yıl III. Yıl Tek Yıllık Yabancı Otlarla Mücadele Amacıyla Kullanılan Dinlendirerek Münavebeli Otlatma Sistemi

  11. Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi • Gür gelişen, verimi yüksek, sulanan ve gübrelenen mer’alar için uygulanır. • Çiğneme nedeniyle oluşan ot kaybını en aza indirir. • Parseller, bir günlük ot gereksinmesini karşılayacak kadar küçük parçalara ayrılır. • Böylece kısa süreli otlatma, uzun süreli dinlenme süresi verilmekte, aynı zamanda mer’anın tamamı düzgün bir şekilde otlatılmaktadır.

  12. Şeritvari (Rasyon) Otlatma Sistemi

  13. Hohenheim Otlatma Sistemi • Gürgelişen, verimiyüksek, sulananvegübrelenenmer’alariçinuygulanır. • Bu sistemdeamaç, mer’adaverimlihayvanları ilk önceotlatmaktır.

  14. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 1 G-1 G-2 G-3 G-1 G-2 G-3 2 G-1 G-2 G-3 G-1 G-2 3 G-1 G-2 G-3 G-1 4 G-1 G-2 G-3 5 G-3 G-2 G-1 6 G-1 G-2 G-3 7 G-1 G-2 G-3 8 G-1 G-2 G-3 9 G-1 G-2 G-3 Hohenheim Otlatma Sistemi • Örnekte mera 9 parsele ayrılmıştır. Her bir parsel tüm hayvanlar için 9 gün boyunca otlatılabilecek büyüklüktedir. Hayvanlar 3 verim grubuna ayrılarak, her bir grup 3 gün süreyle (toplam 9 gün) merada otlatılır. • Tüm parseller otlatıldığında tekrar 1. parselden başlayarak otlatma mevsiminin sonuna kadar aynı şekilde devam eder.

  15. Hohenheim Otlatma Sistemi Otlatma mevsiminin sonuna kadar aynı şekilde devam eder.

  16. Sulama Sistemleri

  17. Çit Sistemleri

  18. Çit Sistemleri