Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Jak dobře napsat a ještě lépe obhájit seminární práci. lida.jirikova@gmail.com. Odevzdat do 31.3.20 11. Jak začít?. Věcná stránka práce. Úvod Teoretická část Metodika Výsledky Závěr a diskuze Použité zkratky Použitá literatura Přílohy. Úvod. Definovat studovaný problém Cíl práce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bairn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptJak za t
Jak začít? práci


V cn str nka pr ce
Věcná stránka práce práci

 • Úvod

 • Teoretická část

 • Metodika

 • Výsledky

 • Závěr a diskuze

 • Použité zkratky

 • Použitá literatura

 • Přílohy


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci
Úvod práci

 • Definovat studovaný problém

 • Cíl práce

 • Hypotézy


Teoretick st
Teoretická část práci

 • Obrázky, mapy přímo v textu

  • Obrázek 2: Nový Jičín (zdroj: archiv autora)

 • Citace

  • (příjmení, rok)

  • [2]


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci


Citace
Citace práci

 • Příklady textu s citacemi:

 • Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín .digitální knihovna. za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Borgman (2003).


Metodika
Metodika práci

 • Postup práce

 • Použitý materiál

 • Jasná a reprodukovatelná


V sledky
Výsledky práci

 • Důležitá část

 • Co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno

 • Bez hodnocení, bez komentáře

 • Grafy, tabulky (očíslovat)P klad tabulky
Příklad tabulky práci

Tabulka 1: Pohyb obyvatelstva v zónách hlavního města Prahy v roce 1996

Zdroj: Statistický bulletin č. 1/97. Praha, Pražská statistická kancelář ČSÚ, 1997

Poznámka: zóna a = městské části Praha 1 a 2, b = městské části Troja a Praha 3 až Praha 10,


Z v r a diskuze
Závěr a diskuze práci

 • Neuvádí se celé výsledky

 • Odlišnosti od dosud známého

 • Zhodnocení s komentářem

 • Porovnání se známými fakty

 • Zdůraznit význam a realizaci výsledků

 • Využití do budoucna


Pou it zkratky
Použité zkratky práci

 • aj. - a jiné

 • atd. - a tak dále

 • CHKO – chráněná krajinná oblast

 • č. j. - číslo jednací

 • ČR - Česká republika

 • km - kilometr


Pou it literatura
Použitá literatura práci

 • Podle abecedy!!!

 • Norma ČSN ISO 690

 • DEYL, M. - HÍSEK, K. Naše květiny. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0940-X


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci

 • Cite them right – electronic information. práci

 • URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].

 • SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci


P lohy
Přílohy práci

 • Obrázky

 • Příklad vyplněného dotazníku

 • Zákon

 • Příloha není součástí minimálního rozsahu!!!


Jazykov str nka textu
Jazyková stránka textu práci

 • Přesně

 • Jasně

 • Stručně


Ablona
Šablona práci

 • K dispozici v pdf.

 • Čtvrtý ročník by ji měl dodržet.

 • Třetí ročník ji musí dodržet – viz výuka IKT!


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci


Form ln str nka pr ce
Formální stránka práce práci

 • Vyvarujte se pravopysnýchchib

 • Vyavrjute se přelkepů


Form ln str nka pr ce1
Formální stránka práce práci

 • Rozsah minimálně 10 stran

 • Okraje – levý větší (4 cm a 3 cm)

 • Normostrana – 1800 znaků na stránku

 • Písmo

  • Velikost 12

  • Nejlépe Times New Roman

 • Řádkování – 1,5

 • Průběžné číslování stránek


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci

 • Zarovnávat do bloku. práci

 • Word umí automaticky číslovat tabulky a obrázky

 • Výčet se píše malým písmenem a na konci čárka. Např:

  • Rostlina se skládá z:

   • kořen,

   • stonek,

   • list,

   • kvet,

   • plod.


Murphyho z kon
Murphyho zákon práci

 • V každé větší práci se vyskytuje alespoň jedna chyba.
Tituln strana
Titulní strana nejčastěji „my“

 • Nahoře název školy

  • Pod ním třída (obor)

 • Název práce uprostřed

 • Dole konzultant (vlevo) + autor (vpravo)

  • Pod nimi uprostřed město + rok


Druh strana
Druhá strana nejčastěji „my“

 • Zadání práce - konzultant


T et strana
Třetí strana nejčastěji „my“

 • Abstrakt – 50-100 slov

 • Klíčová slova


Tvrt strana
Čtvrtá strana nejčastěji „my“

 • Poděkování konzultantovi


P t strana
Pátá strana nejčastěji „my“

 • Prohlášení

  • Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracovala samostatně s uvedením všech literárních pramenů, ze kterých jsem čerpala. Svoluji k tomu, aby má práce byla používána na SŠPřZe.

  • V Novém Jičíně dne 18.12. 2010 …………………


Obsah
Obsah nejčastěji „my“

1 Úvod 5

2 Teoretická část 7

2.1 Přírodní poměry 7

2.1.1 Vymezení oblasti 7

2.1.2 Charakteristika CHKO Beskydy 9

2.1.3 Klimatické a hydrologické poměry10

2.1.4 Geologické poměry 12

2.1.4.1 Jeskyně 13


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ciObhajoba
Obhajoba nejčastěji „my“

 • Prezentace v Power Pointu

 • Seznámit s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení.

 • http://www.soc.cz/dalsi-rada-jak-dobre-prezentovat-praci-soc


Obecn z sady sp n prezentace
Obecné zásady úspěšné prezentace nejčastěji „my“

 • Komunikace s posluchači

 • Vhodný styl (formálnost x neformálnost)

 • Vhodná gestikulace

 • Sebeovládání


Technick prost edky
Technické prostředky nejčastěji „my“

 • Vidíme – věříme – rozumíme

 • Minimum informací na snímku

 • Jednoduchost

 • Výběr barev

 • Poznámky


Typografie
Typografie nejčastěji „my“

Bezpatkové písmo (Arial)

x

Patkové písmo (Times New Roman)


Barva
Barva nejčastěji „my“

 • Tmavá na světlém

Světlá na tmavém

NE: červená se zelenou

NE: červená s hnědou


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci
Styl nejčastěji „my“

 • Pokaždé obrázek?

 • Zapamatovatelné?

 • Na každý smínek asi 2 minuty


Faradayovy z kony ve ejn ho p edn en
Faradayovy zákony veřejného přednášení nejčastěji „my“

 • Nikdy neopakuj větu.

 • Nevracej se, aby ses opravil.

 • Chybí-li ti slovo, počkej a ono přijde.

 • Nezpochybňuj opravy z publika.


Chyby
CHYBY nejčastěji „my“

 • Moc rychle, tiše, špatné vyslovování

 • Mumlání, pomocná slůvka (vlastně, jako)

 • Čtení, nesledování publika

 • Bez dynamiky a přestávek


Slovn doprovod
Slovní doprovod nejčastěji „my“

 • Čas je vždy omezen

 • Orientace na hlavní části příspěvku

 • Koordinace obrazové části a slovního doprovodu

 • Úvod a závěr vždy zpaměti

 • Zkouška

 • Časová rezerva


Upout n pozornosti
Upoutání pozornosti nejčastěji „my“


Jak dob e napsat a je t l pe obh jit semin rn pr ci

 • Strhující věty nejčastěji „my“

 • Zajímavý příklad – překvapující sdělení

 • Srovnání nového se starým

 • Odkaz na autoritu

 • Otázka vzbuzující zvědavost

 • Vlastní zkušenost


Hodn t st
Hodně štěstí! nejčastěji „my“