laboratorul virtual n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laboratorul virtual PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laboratorul virtual

play fullscreen
1 / 24

Laboratorul virtual

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Laboratorul virtual

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laboratorul virtual Prof. Lazăr Dorina Mihaela Şcoala Gimnazială “Decebal” Cricău

 2. De ce laboratorul virtual? Dezvoltarea şi asigurarea accesului la Internet în şcoli a favorizat accesul la o serie de resurse precum laboratoarele virtuale, baze de date regionale cu informaţii utile şi portaluri educaţionale. Tot componentele virtuale reprezintă un mediu de comunicare foarte răspândit între actorii educaţionali. Utilizarea lor generează provocări legate de integrarea atentă în curriculum, de modificarea abordărilor pedagogice, de managementul lecţiilor, de formarea profesorilor.

 3. De ce laboratorul virtual? • Laboratoarele de realitate virtuală extind graniţele instituţiilor educative într-o modalitate economică; • Şcolile sau facultăţile care nu îşi permit laboratoare speciale, precum laboratoarele de fizică, chimie, biologie sau de limbi străine, astăzi îşi pot vedea elevii experimentând şi explorând în laboratoare de realitate virtuală; • Realitatea virtuală se bazează pe calculatoarele existente deja în orice şcoala sau universitate. Realitatea virtuală este cea mai modernă si interesantă metodă de învăţare pe care societatea contemporană o poate oferi.

 4. Cum uşurează realitatea virtuală învăţarea? permite elevilor să vizualizeze concepte abstracte; să observe diverse evenimente la nivel atomic; să viziteze diverse medii înconjurătoare ; să interacţioneze cu diferite fenomene şi evenimente pe care distanţa, timpul sau factorii legaţi de siguranţa personală le fac inaccesibile. Folosirea realităţii virtuale în cadrul  activităţii didactice poate oferi multe avantaje, în special creşterea creativităţii elevilor– lucru deosebit de important în dezvoltarea  cognitivă şi emoţională a acestora. Tipurile de activităţi posibile prin realitatea virtuală facilitează modul curent de gândire educaţională, conform căruia tinerii sunt capabili să stăpânească, să reţină şi să generalizeze diverse informaţii noi cu mai mare uşurinţă şi atracţie atunci când sunt implicaţi direct în construirea acelei informaţii, printr-o metodă mai practică, care ar implica activităţi, nu numai cunoştinţe abstracte. Aceasta este un curent de gândire pedagogic denumit constructivism.

 5. Unde putem accesa un laborator virtual? • Unul dintre ele este site-ul proiectului eScoala care prezintă diverse experimente chimice pentru clasele VIII-XI. • Accesaţi linkul http://escoala.edu.ro/labs/index.php#chimie .

 6. Unde putem accesa un laborator virtual?

 7. Unde putem accesa un laborator virtual? Virtual Chemistry Lab 2.0 free download link

 8. Unde putem accesa un laborator virtual? Crocodile chemistry lab download link

 9. Unde putem accesa un laborator virtual? http://www.yenka.com/en/Yenka_Electricity_and_Magnetism/

 10. Alte linkuri http://www.yenka.com/ http://chemreference.com/ http://www.biocourseware.com/iphone/elements/index_chrome.htm http://geogebraweb.appspot.com/?code=4/Pn9iUbzXVlXxLDMZ9Do1tW9YSHJs.In0BE4HcaHIQOl05ti8ZT3ZL1uUodgI https://chrome.google.com/webstore/category/app/8-education?hl=ro

 11. Lucrare de laborator

 12. Lansarea experimentuluiSarcini

 13. Lansarea experimentuluiTeorie

 14. Efectuarea experimentului

 15. Fişa de lucru

 16. Tipuri de softuri educaţionale

 17. Cum integrăm în lecţie softul educaţional? Rolul profesorului este cel de orientator şi coordonator al învăţarii. Profesorul nu va împărti pur şi simplu cunoştiinte în forma rezumată, cunoştiinţe care au fost selecţionate de calculator pentru că ele conţin exact ceea ce trebuie unui elev pentru o anumită etapă a învătării. El va ajuta elevii să înveţe în felul cel mai bun pentru ei. Cel mai des am folosit în lecţiile de fizică softul de simulare deoarece oferă elevilor reprezentări intuitive pentru situaţii în care originalul nu este accesibil . Acest tip de activități solicită elevii în parcurgerea unor etape importante: • definirea modelului pornind de la sistemul real; • studiul pe model; • compararea modului de comportare al modelului cu cel al sistemului real, identificând limitele modelului, în ce condiţii acesta poate descrie suficient de bine originalul; • dezvoltarea modelului iniţial, adăugând elemente noi în definirea acestuia; • un nou studiu pe model, o nouă confruntare cu originalul, etc., realizându-se astfel o mai bună cunoaştere a sistemelor fizice.

 18. Softul de simulare PhET- proiect al Universităii din Colorado USA, este o aplicaţie web cu resurse interactivepentru predarea lecţiilor de fizică, chimie, biologie, matematică. Simulările pot fi utilizate de profesori şi elevi atât în cadrul activităţlor de predare învăţare, dar şi în studiul individual al elevilor, sau în învăţarea bazată pe colaborare. Simulările create sprijină elevul în înţelegerea conceptelor ştiinţificefolosind animaţii ,utilizări grafice şi de control cum ar fi manipularea clik şi drag and drop, butoane radio, dar şi instrumente de măsură: cronomentre, voltmetre, termometre. În aplicaţiile interactive răspunsurile sunt animate în mod eficient şi ilustrează relaţii cauză –efect. Utilizarea simulărilor PhET asigură un caracter activ al predării şi învăţării, stimulîndcapacitatea de învăţare şi inteligenţa generală a elevilor. Toate simulările Phet sunt disponibile gratuit pe site-ul Phet şi sunt uşor de utilizat în sala declasă. Ele sunt realizate în Java şi Flash, şi pot fi rulate folosind un browser web standard,atâta timp cât Flash si Java sunt instalate.Un dezavantaj îl constituie faptul că nu toate simulările sunt traduse în limba română. http://phet.colorado.edu/

 19. Softul de simulare

 20. Softuri create Interacţiuni (Lazăr Dorina şi Iulia Ilioasa)

 21. Softuri create

 22. Softuri create

 23. Concluzii Utilizând diferite softuri educaţionale, strategia didactică este cea care permite obţinerea finalităţii dorite. Diferențierea instruirii impune ca materialele realizate de profesor pentru diferite lecții să fie adaptate grupului de elevi, nivelului abilităților elevilor. În acest sens fișele de lucru realizate pentru laboratorul virtual trebuie să conţină indicații și exemple concrete, oferind astfel și elevilor cu dificultăți de învățare sprijin pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

 24. Bibliografie Adrian Adăscăliţei, curs „Instruire asistată de calculator”, 2002-2003 Anciu Doina, 2001, Cartea electronica , Editura Ager, Bucuresti