VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR - PowerPoint PPT Presentation

vy 42 inovace 370 aritmetick pr m r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR

play fullscreen
1 / 8
VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR
131 Views
Download Presentation
baby
Download Presentation

VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_42_INOVACE_370_ARITMETICKÝ PRŮMĚR

  2. Aritmetický průměr

  3. Aritmetický průměr • Důležitý statistický údaj • Díky němu můžeme získat přesnější představu o „prostřední hodnotě“ • Po vypočtení průměrů lze snadněji porovnávat • Průměrovat můžeme známky ve škole, teplotu, množství doneseného sběru na třídu, …

  4. Začněme příkladem… Tomáš má v žákovské knížce tyto známky z desetiminutovek z matematiky: 1, 3, 1, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 3 Vypočítej aritmetický průměr z těchto známek: Řešení: • Známky nejprve sečteme: • Poté tento součet vydělíme počtem známek: Průměr známek z desetiminutovek je 2,5

  5. Princip Celý princip spočívá jen ve dvou krocích: • Sečteme všechny hodnoty • Výsledek vydělíme počtem hodnot

  6. Zkuste si sami: Petr donesl 5 kg sběru, Vlasta přinesla 8 kg, Veronika 6 kg a Simona 11 kg. Vypočítej aritmetický průměr na žáka.

  7. Komplikace? Snad ne… Ve sběrové soutěži proti sobě soutěžily dvě skupiny. V Petrově skupině přinesl Petr 12 kg sběru, Adam 14 kg, Miloš 19 kg a Lukáš 13 kg. Ve skupině Veroniky donesla kapitánka 9 kg, Pája 13 kg, Helena 14 kg, Jitka 18 kg a Mirka 15 kg. Vypočítej: • která skupina přinesla celkově více sběru • která skupina přinesla více sběru v průměru na jednoho člena

  8. A ještě „vážený aritmetický průměr“ Výsledky čtvrtletní práce z matematiky v 6. A najdeš v tabulce: Vypočítej aritmetický průměr známek ze čtvtletních prací. Kolik žáků bylo pod průměrem a kolik bylo nad průměrem?