slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El D e R ly-fri E ndly A larm handling and M onitor ING PowerPoint Presentation
Download Presentation
El D e R ly-fri E ndly A larm handling and M onitor ING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

El D e R ly-fri E ndly A larm handling and M onitor ING - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

El D e R ly-fri E ndly A larm handling and M onitor ING. EU-PROJEKT. Maj 2008 t.o.m maj 2012 Direktstyrt från EU-kommissionen ”Real-life trials” i 6 länder: Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Italien och Spanien. Nyckelpersoner. Lotta Gullbrandsson, Centrala kansliet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

El D e R ly-fri E ndly A larm handling and M onitor ING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

EU-PROJEKT

 • Maj 2008 t.o.m maj 2012
 • Direktstyrt från EU-kommissionen
 • ”Real-life trials” i 6 länder: Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Italien och Spanien.
nyckelpersoner
Nyckelpersoner
 • Lotta Gullbrandsson, Centrala kansliet
 • Benny Eklund, Centrala kansliet
 • Petra Vogt, Heby vårdcentral
 • Jan Rutkowski, MIT (Medicinsk informatik och teknik)
 • Timmo Bergqvist, MIT (Medicinsk informatik och teknik)
 • Jessica Eriksson, Heby Kommun
 • Merit Dahlin, Heby kommun
 • Samarbetspartner: SOS Alarm i Västerås
slide4

DREAMING är …

 • Inte bara teknik.
 • DREAMING handlar om att genom tekniken:
   • förse äldre människor som vill bo kvar hemma med ökad trygghet och minska deras ensamhet.
   • ökad trygghet genom att ett särskilt larm kan användas utomhus.
   • kunna underlätta för den äldre genom att inte behöva åka till vårdcentral eller sjukhus lika ofta.
   • bryta ensamhet och isolering genom att använda en särskild utrustning som är kopplad till deras vanliga TV. Via den kan de sedan kommunicera med sina anhöriga.
slide5

Tekniken

HIS Central Unit

Mambo 2

HIS Portal

Video Conference

Vital Monitors

Environmental and Bi-directional Monitors

slide6

Videoconferencing System

Monitoring Center

Contact Center

Add contacts

My Community

typ av alarm
Typ av alarm
 • Typ 1 alarm: ej akuta larm och endast medicinska. Dessa går direkt till vårdcentralernas e-post som kollas av varje vardag.
 • Typ 2 alarm: är larm som anses akuta. Dessa kan vara brandlarm, utebliven rörelse i deras bostad eller att de själva trycker på sin larmknapp. Kan även vara medicinska värden som avviker för mycket.
 • De akuta larmen åtgärdas utefter framtagna handlingsplaner och de går alla till SoS-alarm i Västerås.
urvalsgrupp
Urvalsgrupp
 • Personer över 65 år.
 • Någon eller flera av följande diagnoser:
  • KOL
  • Diabetes
  • Hjärtsvikt
 • Ej demensdiagnos
 • Kunna hantera utrustningen
heby kommuns grupper
Heby kommuns grupper
 • 12 personer i testgruppen
 • 13 i kontrollgruppen
 • Ny randomisering har genomförts och vi kommer installera ny utrustning hos 5 personer
 • 6 nya i kontrollgruppen
 • Totalt 17 personer i testgruppen och 19 i kontrollgruppen
m tningar
Mätningar
 • Faktorer som kommer mätas/redovisas
  • Antal inläggningar på sjukhus
  • Längd på sjukhusvistelserna
  • Antal konsultationer av familjeläkare och specialister
  • Antal besök på akutmottagningen
  • Antal fall.
  • Antal frakturer
  • Antal dygn på korttidsplats
  • Antal flyttar till särskilt boende
  • Antal bortfall
viktiga aspekter
Viktiga aspekter
 • Livskvalitet
  • Livskvaliteten hos de äldre kommer mätas genom att använda ett frågeformulär särskilt framtaget för äldre personer men som baseras på WHOs internationellt erkända standard. (WHOQOL-OLD or WHOQOL-BRIEF)
 • Nöjdhet hos användarna
  • Hur nöjd med utrustningen respektive användare är kommer mätas via frågeformulär som fram för de olika kategorierna av användare. De kommer formuleras olika utefter vad användarna har för intresse i projektet.
slide12

Var är vi nu?

 • Genomgått utbildning i utrustningen. 6 personer inom hemtjänsten, 3 från norr och 3 från söder.
 • Beställning av utrustning pågår till de nya deltagarna
 • Installation hos de nya deltagarna
 • Bara ett år återstår
 • Revision (granskning) i Tallin
 • Starta upp kontakt ”center” för deltagarna via ello!