Lions Club Karis–Karjaa r.f. 1961-2011 - PowerPoint PPT Presentation

lions club karis karjaa r f 1961 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lions Club Karis–Karjaa r.f. 1961-2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lions Club Karis–Karjaa r.f. 1961-2011

play fullscreen
1 / 15
Lions Club Karis–Karjaa r.f. 1961-2011
144 Views
Download Presentation
baakir
Download Presentation

Lions Club Karis–Karjaa r.f. 1961-2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lions Club Karis–Karjaa r.f.1961-2011

  2. Marknadsundersökning om Lions –verksamheten i Karis och Pojo

  3. Marknadsundersökningens syfte och metod • Återge invånarnas bild av Lions Club Karis-Karjaa och dess verksamhet i Karis och Pojo jämte eventuella förbättringsförslag. • Axxell i Ekenäs. • 18 studerande • Företagsekonomi och It • kursen Undersökning och statistisk analys • Enkätundersökning i centrum av Karis och i Pojo kyrkoby. • från 9 februari till 8 april 2011 • 857 ifyllda frågeformulär

  4. 55% 45%

  5. Kännedom om Lions i Karis/Pojo

  6. Förslag till utveckling av verksamheten

  7. Sammandrag • Många känner till Lions, men många ovetande (37%) finns också • Evenemangen skapar helhetsbilden • Lions egentliga syfte är bekant • Loppis, Lucia, Ank-race samt stipendier och undestöd • Bilden av Lions är övervägande positiv • negativa synpunkter finns också • mera synlighet och information • flere unga med • kvinnorna

  8. Lions Club Karis–Karjaa r.f.1961-2011