ely keskuksen rahoitus pk yrityksille n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille. Tuulos 17.10.2012 Eero Iso-Pietilä. Rahoitus kohdistuu yrityksen toiminnan hankkeenomaiseen KEHITTÄMISEEN . Yrityksen normaalia toimintaa ei tueta; - oltava vaikutuksiltaan merkittävä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ELY-keskuksenrahoitusPK-yrityksille Tuulos 17.10.2012 Eero Iso-Pietilä Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  2. Rahoitus kohdistuu yrityksen toiminnan hankkeenomaiseen KEHITTÄMISEEN. • Yrityksen normaalia toimintaa ei tueta; - oltava vaikutuksiltaan merkittävä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava • Kohdistuu investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin- pienelle yritykselle myös palkka- ja muihin toimintamenoihin toimintaa aloitettaessa tai sitä laajennettaessa • Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  3. Rahoitus on harkinnanvaraista: Hankkeen ja yrityksen tukikelpoisuus arvioidaan hakemuksen perusteella, Yrityksellä pitää olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan. • Rahoitusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Ei myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, joihin on omat tukijärjestelmänsä Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  4. Hakemus jätetään ennen hankkeen aloittamista! • Rahoituksen myöntämisestä päätetään rahoituskokouksessa, päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti Asianmukaisesti tehty hakemus liitteineen nopeuttaa käsittelyä ja päätöksentekoa. Ohjeelliset tukitasot investointimenoihin ovat 7,5 % - 30 % yrityskoosta riippuen. Muuhun kehittämiseen 35 - 50 %. Avustus maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten ja erikseen tehtävän maksatushakemuksen perusteella Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  5. Hyväksyttävät menot (esimerkkejä toimenpiteistä): 1. Kone- ja laitehankinnat, maa-alueet, rakennukset, aineettomat investoinnit 2. Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttäminen 3. Palkkamenot (uuden avainhenkilön palkkaaminen, erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös olemassa olevan henkilön työajanseurantaan perustuvat palkkamenot) 4. Matkamenot (ei kuitenkaan myyntimatkat eikä tavanomaiseen toimintaan liittyvät matkat, eikä kotimaan matkat) 5. Osallistuminen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn (näyttelypaikan vuokraaminen ja hoitaminen, esittelijöiden matkamenot, näyttelyesineiden meno-paluurahti, esittelyaineiston tuottaminen tapahtumaan) Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  6. 6. Tuotekehitykseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistehankinnat 7. Prototyyppien valmistaminen (mahdollinen myyntitulo vähennettynä) 8. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat tai vastaava vuokraaminen (vain siltä osin kuin kohdistuu kehittämishankkeeseen) Avustusta ei voida myöntää varsinaiseen vientitoimintaan, mainontaan, markkinointiin eikä vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen.  Avustusta ei voida myöntää koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien eikä opiskelun rahoitukseen Yrityksen kehittämisavustusta ei myönnetä investointeihin seuraavien kuntien alueella: Hämeenlinna (Kalvola, Hauho, Tuulos, Lammi, Renko), Hattula ja Janakkala. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  7. Yrityksen kehittämisavustus: investoinnit . . . . . . . . . . . . • Harvaan asutulla maaseudulla 30 %, Hämeenlinnan seudulla 0 % ja muualla yrityskoon mukaan: mikro = 20 %, pieni = 15 % (max 20 %), keskisuuri = 7,5 % (10 %) EU-tukialue III, ei-haasteellinen alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartola Sysmä EU-tukialue III, haasteellinen alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EU-tukialue III, äkillinen rakennemuutosalue Padasjoki . . . . . . . . . . . . . 30 % . . EU-tukialue III, harvaan asuttu maaseutualue . . . . . . . Heinola Asikkala 0 % Hattula 7,5 – 20 % Hollola Hämeenlinna Nastola Lahti Hämeenkoski Humppila Janakkala Jokioinen Kärkölä Forssa Ypäjä Hausjärvi Tammela Orimattila Artjärvi Riihimäki Loppi Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  8. Hankkeen arviointi ennakkoon… • Täysin luottamuksellista • Hankkeen sisältö ja laajuus pääkohdin • Kysymyksiä puolin ja toisin, vapaata keskustelua • Mahdollisuus välttää tarpeetonta työtä • ELY-keskuksen rahoituslinjaukset (ovat myös verkkosivuilla) • Hakijan lähtökohdat • Määrärahatilanne • Ohjeet ja neuvot Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  9. Avustusta voi hakea sähköisesti Katso-tunnisteella.Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat lisätietoa yritys.tunnistus.fi – sivuilta osoitteesta:https://yritys.tunnistus.fi Hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla. Ennen hakemuksen lähettämistä suositeltavaa olla yhteydessä ELYn rahoitusasiantuntijoihin: Miia Forsström, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 040 miia.forsstrom@ely-keskus.fi Matti Nykänen, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 079 matti.nykanen@ely-keskus.fi Jari Kekki, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 055 jari.kekki@ely-keskus.fi Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija (Hml), puh. 0295 025 050 eero.iso-pietila@ely-keskus.fi Yrityksen kehittämisavustus Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  10. Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelmasta! Kari Palvaila rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus Puh. 0295 025 082 kari.palvaila@ely-keskus.fi Kirkkokatu 12 15141 LAHTI Jari Kekki rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus Puh. 0295 025 055 jari.kekki@ely-keskus.fi Kirkkokatu 12 15141 LAHTI Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  11. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut • PK-yrityksille kehitettyjä palvelukokonaisuuksia. • Yritys maksaa vain osan asiantuntijan kustannuksista, suurimpaan osaan saa tukea. • Asiantuntijat valittu kilpailutuksen kautta. • Palveluista on koottu valmiita tuotepaketteja, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. • Palveluja mm. liiketoimintasuunnitelmaan, kansainvälistymiseen ja sukupolvenvaihdokseen • Aluksi arvioidaan yrityksen nykytila ja määritellään kehittämistarpeet. > Yritys saa resurssit huomioivan kehittämissuunnitelman toimenpide-ohjeineen. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  12. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Talous ja rahoitus Liiketoimintasuunnitelman laadinta Tietotekniikan kehitys Sukupolvenvaihdos Yritysidean arviointi ja kehitys Kansainvälistyminen Pk-yritysten ympäristöjärjestelmä Tuoteideoiden kehitys Liiketoiminnan kehitys Myynnin ja markkinoinnin kehitys Tuotantoyritysten tuottavuuden kehitys Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  13. Valmistelurahoitus • PK-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluvaiheeseen. • Valmistelurahoitusta voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. • Avustuksen enimmäismäärä on 15.000 euroa. • Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin toimenpiteisiin: • tuotekehitystoimenpiteiden valmistelu, • tuotantomenetelmien kehityssuunnitelma, • tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys, • muotoilua koskeva selvitys, • Innovaation kaupallistamiseen tähtäävä selvitys, • Kansainvälinen markkinaselvitys tai kansainvälistymissuunnitelma. Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  14. Valmistelurahoitus • Avustusta voi hakea sähköisesti Katso-tunnisteella - hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla. • Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa olla yhteydessä ELYn teknologia-asiantuntijoihin: • Erkki Jääskeläinen, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 053 • Markku Mäkelä, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 078 • Outi Tuovila, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 102 • Marko Ylikorpi, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 110 Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä

  15. KIITOS Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö 0295 025 050, vaihde 0295 025 000 Birger Jaarlin katu 15, PL 131 13101 Hämeenlinna www.ely-keskus.fi/hame www.yrityssuomi.fi Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä