Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille
Download
1 / 15

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille. Tuulos 17.10.2012 Eero Iso-Pietilä. Rahoitus kohdistuu yrityksen toiminnan hankkeenomaiseen KEHITTÄMISEEN . Yrityksen normaalia toimintaa ei tueta; - oltava vaikutuksiltaan merkittävä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille' - azra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille
ELY-keskuksenrahoitusPK-yrityksille

Tuulos 17.10.2012

Eero Iso-Pietilä

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

 • Rahoitus kohdistuu yrityksen toiminnan hankkeenomaiseen KEHITTÄMISEEN.

 • Yrityksen normaalia toimintaa ei tueta; - oltava vaikutuksiltaan merkittävä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava

 • Kohdistuu investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin- pienelle yritykselle myös palkka- ja muihin toimintamenoihin toimintaa aloitettaessa tai sitä laajennettaessa

 • Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

 • Rahoitus on harkinnanvaraista:

  Hankkeen ja yrityksen tukikelpoisuus arvioidaan hakemuksen perusteella, Yrityksellä pitää olla edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan.

 • Rahoitusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Ei myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, joihin on omat tukijärjestelmänsä

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

 • Hakemus jätetään ennen hankkeen aloittamista!

  • Rahoituksen myöntämisestä päätetään rahoituskokouksessa, päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti

   Asianmukaisesti tehty hakemus liitteineen nopeuttaa käsittelyä ja päätöksentekoa.

   Ohjeelliset tukitasot investointimenoihin ovat 7,5 % - 30 % yrityskoosta riippuen. Muuhun kehittämiseen 35 - 50 %.

   Avustus maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten ja erikseen tehtävän maksatushakemuksen perusteella

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

Hyväksyttävät menot (esimerkkejä toimenpiteistä):

1. Kone- ja laitehankinnat, maa-alueet, rakennukset, aineettomat investoinnit

2. Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttäminen

3. Palkkamenot (uuden avainhenkilön palkkaaminen, erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös olemassa olevan henkilön työajanseurantaan perustuvat palkkamenot)

4. Matkamenot (ei kuitenkaan myyntimatkat eikä tavanomaiseen toimintaan liittyvät matkat, eikä kotimaan matkat)

5. Osallistuminen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn (näyttelypaikan vuokraaminen ja hoitaminen, esittelijöiden matkamenot, näyttelyesineiden meno-paluurahti, esittelyaineiston tuottaminen tapahtumaan)

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

6. Tuotekehitykseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistehankinnat

7. Prototyyppien valmistaminen (mahdollinen myyntitulo vähennettynä)

8. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat tai vastaava vuokraaminen (vain siltä osin kuin kohdistuu kehittämishankkeeseen)

Avustusta ei voida myöntää varsinaiseen vientitoimintaan, mainontaan, markkinointiin eikä vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen. 

Avustusta ei voida myöntää koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien eikä opiskelun rahoitukseen

Yrityksen kehittämisavustusta ei myönnetä investointeihin seuraavien kuntien alueella: Hämeenlinna (Kalvola, Hauho, Tuulos, Lammi, Renko), Hattula ja Janakkala.

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Yrityksen kehitt misavustus investoinnit
Yrityksen kehittämisavustus: investoinnit puolivalmistehankinnat

. . . .

. . . . . . . .

 • Harvaan asutulla maaseudulla 30 %, Hämeenlinnan seudulla 0 % ja muualla yrityskoon mukaan: mikro = 20 %, pieni = 15 % (max 20 %), keskisuuri = 7,5 % (10 %)

EU-tukialue III, ei-haasteellinen alue

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Hartola

Sysmä

EU-tukialue III, haasteellinen alue

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

EU-tukialue III, äkillinen rakennemuutosalue

Padasjoki

. . . . . . . . . . . . .

30 %

. .

EU-tukialue III, harvaan asuttu maaseutualue

. . . . .

. .

Heinola

Asikkala

0 %

Hattula

7,5 – 20 %

Hollola

Hämeenlinna

Nastola

Lahti

Hämeenkoski

Humppila

Janakkala

Jokioinen

Kärkölä

Forssa

Ypäjä

Hausjärvi

Tammela

Orimattila

Artjärvi

Riihimäki

Loppi

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Hankkeen arviointi ennakkoon
Hankkeen arviointi ennakkoon… puolivalmistehankinnat

 • Täysin luottamuksellista

 • Hankkeen sisältö ja laajuus pääkohdin

 • Kysymyksiä puolin ja toisin, vapaata keskustelua

 • Mahdollisuus välttää tarpeetonta työtä

 • ELY-keskuksen rahoituslinjaukset (ovat myös verkkosivuilla)

 • Hakijan lähtökohdat

 • Määrärahatilanne

 • Ohjeet ja neuvot

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Yrityksen kehitt misavustus

Avustusta voi hakea sähköisesti puolivalmistehankinnatKatso-tunnisteella.Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat lisätietoa yritys.tunnistus.fi – sivuilta osoitteesta:https://yritys.tunnistus.fi

Hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla.

Ennen hakemuksen lähettämistä suositeltavaa olla yhteydessä ELYn rahoitusasiantuntijoihin:

Miia Forsström, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 040

miia.forsstrom@ely-keskus.fi

Matti Nykänen, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 079

matti.nykanen@ely-keskus.fi

Jari Kekki, rahoitusasiantuntija (Lahti), puh. 0295 025 055

jari.kekki@ely-keskus.fi

Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija (Hml), puh. 0295 025 050

eero.iso-pietila@ely-keskus.fi

Yrityksen kehittämisavustus

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Lis tietoja maaseudun kehitt misohjelmasta
Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelmasta! puolivalmistehankinnat

Kari Palvaila

rahoitusasiantuntija,

Hämeen ELY-keskus

Puh. 0295 025 082

kari.palvaila@ely-keskus.fi

Kirkkokatu 12

15141 LAHTI

Jari Kekki

rahoitusasiantuntija,

Hämeen ELY-keskus

Puh. 0295 025 055

jari.kekki@ely-keskus.fi

Kirkkokatu 12

15141 LAHTI

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Tuotteistetut asiantuntijapalvelut
Tuotteistetut asiantuntijapalvelut puolivalmistehankinnat

 • PK-yrityksille kehitettyjä palvelukokonaisuuksia.

 • Yritys maksaa vain osan asiantuntijan kustannuksista, suurimpaan osaan saa tukea.

 • Asiantuntijat valittu kilpailutuksen kautta.

 • Palveluista on koottu valmiita tuotepaketteja, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

 • Palveluja mm. liiketoimintasuunnitelmaan, kansainvälistymiseen ja sukupolvenvaihdokseen

 • Aluksi arvioidaan yrityksen nykytila ja määritellään kehittämistarpeet.

  > Yritys saa resurssit huomioivan kehittämissuunnitelman toimenpide-ohjeineen.

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Tuotteistetut asiantuntijapalvelut1
Tuotteistetut asiantuntijapalvelut puolivalmistehankinnat

Talous ja rahoitus

Liiketoimintasuunnitelman laadinta

Tietotekniikan kehitys

Sukupolvenvaihdos

Yritysidean arviointi ja kehitys

Kansainvälistyminen

Pk-yritysten ympäristöjärjestelmä

Tuoteideoiden kehitys

Liiketoiminnan kehitys

Myynnin ja markkinoinnin kehitys

Tuotantoyritysten tuottavuuden kehitys

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Valmistelurahoitus
Valmistelurahoitus puolivalmistehankinnat

 • PK-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluvaiheeseen.

 • Valmistelurahoitusta voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 • Avustuksen enimmäismäärä on 15.000 euroa.

 • Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

  • tuotekehitystoimenpiteiden valmistelu,

  • tuotantomenetelmien kehityssuunnitelma,

  • tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys,

  • muotoilua koskeva selvitys,

  • Innovaation kaupallistamiseen tähtäävä selvitys,

  • Kansainvälinen markkinaselvitys tai kansainvälistymissuunnitelma.

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Valmistelurahoitus1
Valmistelurahoitus puolivalmistehankinnat

 • Avustusta voi hakea sähköisesti Katso-tunnisteella - hakemuslomake ely-keskus.fi -sivustolla ja yrityssuomi.fi –sivustolla.

  • Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa olla yhteydessä ELYn teknologia-asiantuntijoihin:

  • Erkki Jääskeläinen, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 053

  • Markku Mäkelä, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 078

  • Outi Tuovila, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 102

  • Marko Ylikorpi, teknologia-asiantuntija, puh. 0295 025 110

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä


Ely keskuksen rahoitus pk yrityksille

KIITOS puolivalmistehankinnat

Eero Iso-Pietilä, rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö

0295 025 050, vaihde 0295 025 000

Birger Jaarlin katu 15, PL 131 13101 Hämeenlinna

www.ely-keskus.fi/hame

www.yrityssuomi.fi

Hämeen ELY-keskus, Eero Iso-Pietilä