d lba pr ce specializace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE. Historicky 1.forma dělby práce = přirozená dělba práce (muži – ženy, mladí – staří,..) společenská dělba práce (zemědělci – pastevci) další fáze – vydělila se řemesla, obchod, služby,. Dělba práce = rozčlenění výr.procesu na jednotl.etapy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE' - azizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d lba pr ce specializace

DĚLBA PRÁCE + SPECIALIZACE

Historicky 1.forma dělby práce = přirozená dělba práce (muži – ženy, mladí – staří,..) společenská dělba práce (zemědělci – pastevci) další fáze – vydělila se řemesla, obchod, služby,..

Dělba práce = rozčlenění výr.procesu na jednotl.etapy

Spolu se specializací produktivitu práce a efektivnost

Nutný důsledek dělby práce a specializaceSMĚNA zboží a služeb

PENÍZE

v voj pen z
VÝVOJ PENĚZ

Směna v počátcích….naturální charakter (barter)

Fci zprostředkovatele směny plnily komodity – sůl, plátno, rýže, koření, dobytek, otroci,…= zbožové (komoditní) peníze!

Později fci peněz plnily drahé kovy (zlato, stříbro, měď) papírové peníze (zpočátku kryty zlatem) bankovní peníze (elektronické, bezhotovostní na účtech bank, plat.kartách,..- jen částečné krytí rezervami)

funkce pen z
Funkce peněz
 • Peníze jako prostředek směny
 • Peníze jako zúčtovací jednotka
 • Peníze jako uchovatel hodnoty

Dnešní papírové peníze = neplnohodnotné peníze s „nuceným oběhem“ tzn., že na základě rozhodnutí vlády se stávají zákonným platidlem!

3 z kladn ekonomick ot zky
3 základní ekonomické otázky:
 • Co a kolik vyrábět?
 • Jak vyrábět?
 • Pro koho?

podle toho, jak společnosti na tyto 3 zákl.otázky odpovídají různé typy ekonomik:

 • Zvyková ekonomika
 • Centrálně plánovaná ekonomika
 • Tržní ekonomika
slide5
Dnešní společnosti = smíšenými ekonomikami!

tzn., že „neviditelná ruka“ trhu je doplněna „viditelnou rukou“ státu!.......... (A.Smith)

(o 3 zákl.ekon. otázkách rozhoduje tržní mechanismus = systém cen, trhů, zisků a ztrát, pobídek a odměn + vláda, která zasahuje do ekonomiky – právní rámec, státní správa, regulace ŽP,…)

slide6
TRH

Trh lze chápat:

 • prostorově (tržiště, obchod,burza CP,..)
 • funkčně (vztah prodávajících a kupujících)

Na trhu cena + množství prodaného resp.nakoupeného zboží a služeb!

Miliony firem a spotřebitelů vstupují do vzájemných interakcí na trzích a tím určují ceny a výstupy!

typy trh
Typy trhů
 • trh zboží a služeb
 • trh výrobních faktorů
 • trh finanční (trh peněz + kapitálu)
 • trh místní
 • trh národní
 • trh mezinárodní
 • trh dílčí (trh bytů, trh ropy,..)
 • trh agregátní (situace na všech dílčích trzích)
sch ma tr n ho mechanismu
SCHÉMA TRŽNÍHO MECHANISMU

TRH VÝROBKŮ + SLUŽEB

Nabídka výrobků a služeb

Poptávka po výrobcích a službách

DOMÁCNOSTI

FIRMY

TRH VF

Nabídka VF

Poptávka po VF

trh popt vka nab dka
Trh, poptávka, nabídka
 • Jak funguje pohyb cen?
 • Jak tržní mechanismus uvádí nabídku a poptávku do rovnováhy?

Odpověď v Teorii nabídky + poptávky!

Teorie ukazuje, jak preference spotřebitelů určují spotřebitelskou poptávku po zboží a službách, zatímco náklady firem leží v základech nabídky zboží a služeb!

c l pochopit nab dkovou a popt vkovou k ivku k ilustraci tr n ceny
Cíl: pochopit nabídkovou a poptávkovou křivku k ilustraci tržní ceny!

Poptávka = demand (D)

= množství zboží, které chtějí kupující koupit na trhu za urč.cenu!

P

Q = f (P)

Q…….poptávané množství zboží

P…….cena jednotky zboží

D…….křivka poptávky

D

Q

popt vka
Poptávka:
 • individuální
 • tržní
 • agregátní

Křivka poptávky…..klesající sklon

Zákon klesající poptávky = s růstem ceny určitého zboží za jinak stejných okolností (ceteris paribus) klesá jeho poptávané množství!

teoretick zd vodn n z kona klesaj c popt vky
Teoretické zdůvodnění zákona klesající poptávky

v analýze substitučního a důchodovéhoefektu změny ceny!

Substituční efekt – při růstu ceny zboží snaha nahradit substitutem (mandarinky – pomeranče)

Důchodový efekt – při růstu ceny zboží klesá popt.množství –spotřebitel může ze svého důchodu nakupovat méně!

faktory ovliv uj c popt vku
Faktory ovlivňující poptávku:
 • Důchod spotřebitelů
 • Velikost trhu
 • Ceny příbuzných produktů
 • Očekávání spotřebitelů ohledně budoucího vývoje cen, důchodů,..
 • Specif.faktory

D1 D2… pokles poptávky

D1 D2……růst poptávky

P

P

D2

D1

D1

D2

Q

Q

nab dka s supply mno stv zbo kter firmy cht j na trz ch prodat za ur itou cenu
Nabídka = S (supply)= množství zboží, které firmy chtějí na trzích prodat za určitou cenu

(vztah mezi různými cenami a nabízeným množstvím)

Nabídková fce: Q = f (P)

Q……..nabízené množství zboží P…….cena jednotky zboží

s

P

S

Q

nab dka
Nabídka:
 • individuální
 • tržní (dílčí)
 • Agregátní

Křivka nabídky…..rostoucí sklon

Zákon rostoucí nabídky = prodávající budou nabízet za jinak stejných podmínek při růstu ceny větší množství zboží a služeb!

faktory ovliv uj c nab dku
Faktory ovlivňující nabídku:
 • Cena produktu
 • Ceny jiných produktů
 • Ceny VF
 • Technologie
 • Počet výrobců
 • Jiné faktory

S1 S2…..růst nabídky

S1 S2….pokles nabídky

P

P

S2

S1

S1

S2

Q

Q

determinace tr n ceny
Determinace tržní ceny

Jak vzájemný vztah nabídky a poptávky určí tržní cenu?

Rovnovážná cena = cena, při které se nabízené množství zboží = poptávanému množství( Q = Q )

= cena, která je výsledkem vzájemného působení sil nabídky a poptávky!

s

D

tr n rovnov ha
TRŽNÍ ROVNOVÁHA

E = tržní rovnováha

P

S

E

P = 18

E

D

Q

Q =200

E

E

pojmy k zopakov n
POJMY K ZOPAKOVÁNÍ
 • DĚLBA PRÁCE, SPECIALIZACE
 • SMĚNA, PENÍZE, FUNKCE PENĚZ
 • CO, JAK, PRO KOHO
 • TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS
 • POPTÁVKA - ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY
 • NABÍDKA – ZÁKON KLESAJÍCÍ NABÍDKY
 • TRŽNÍ ROVNOVÁHA

Samuelson, Nordhaus str.37 – 71+ Liška, Sedláček str.

14 - 22