Pru nost mezd
Download
1 / 26

Pružnost mezd - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Pružnost mezd. Ian Babetskii Kamil Galuščák Sekce měnová a statistiky ČNB. Seminář MF „Aktuální otázky makroekonomického vývoje v ČR – zkušenosti po vstupu do EU“ Smilovice, 6.12. 200 5. Plán prezentace. Úvod Míra přizpůsobení růstu reálných mezd míře nezaměstnanosti – Phillipsova křivka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pružnost mezd' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pru nost mezd

Pružnost mezd

Ian Babetskii Kamil Galuščák

Sekce měnová a statistiky ČNB

Seminář MF „Aktuální otázky makroekonomického vývoje v ČR – zkušenosti po vstupu do EU“

Smilovice, 6.12.2005


Pl n prezentace
Plán prezentace

 • Úvod

 • Míra přizpůsobení růstu reálných mezd míře nezaměstnanosti – Phillipsova křivka

 • Míra přizpůsobení regionálních reálných mezd regionální míře nezaměstnanosti – mzdová křivka

 • Závěry


Úvod

 • Pružnost mezd je důležitý vyrovnávací kanál, zvláště po vstupu do EMU.

 • Význam pružnosti mezd v prostředí nízké mobility a nízké pružnosti cen.


Phillipsova k ivka vod
Phillipsova křivka - úvod

 • Reakce mezd na změny v poptávce– důležitý způsob přizpůsobení ekonomiky a prostředek k zachování vysoké míry zaměstnanosti.

 • Míra přizpůsobení růstu reálných mezd změnám v nezaměstnanosti – Elasticita reálných mezd– je měřena pomoci odhadu Phillipsovy křivky.

 • Phillipsova křivka popisuje návrat do rovnováhy v čase.

 • Výzkumný projekt ČNB č. E2/2005, vychází jako ČNB Working paper.


Phillipsova k ivka odhady
Phillipsova křivka – odhady

 • Jednorovnicová základní Phillipsova křivka:

C2 je elasticita mezd na míru nezaměstnanosti

 • Odhady Phillipsové křivky: za celé období (1995-2004), a pro dvě subperiody (1995-1999 vs. 2000-2004).


Phillipsova k ivka data
Phillipsova křivka – data

Kvartální a sezónně očištěné řády z ČSÚ, ECB, MMF, ECB, OECB

 • Průměrná měsíční mzda v ekonomice.

 • Index spotřebitelských cen

 • Standardizovaná míra nezaměstnanosti

 • Produktivita práce ( HDP na zaměstnance)


Metoda 1 phillipsova k ivka asov ady
Metoda 1 – Phillipsova křivka, časové řady

CZ, SK, GR : pokles pružnosti mezd

HU, PL, AT, PT: nevýznamnost pružnosti mezd

Phillipsova k ivka z v ry
Phillipsova křivka – Závěry

 • Pokles pružnosti mezd v České Republice

 • Podobna situace je na Slovensku a v Řecku

 • Za období 2000-2004 pružnost mezd nevýznamná u všech sledovaných zemí


Mzdov k ivka vod
Mzdová křivka - úvod

 • Pružnost reálných mezd na regionální úrovni pomocí odhadů mzdové křivky (empiricky zjištěná zákonitost), vývoj v čase.

 • Zatímco Phillipsova křivka popisuje návrat do rovnováhy, mzdová křivka je o přetrvávající nerovnováze (ekonomický mechanismus viz např. model efektivních mezd).

 • Předchozí odhady mzdové křivky pro ČR naznačovaly, že pružnost regionálních mezd je nízká.

 • Roční data registrované nezaměstnanosti a mezd v okresech ČR v období 1993-2001.

 • Výzkumný projekt ČNB č. D7/2003, publikováno jako ČNB Working paper No. 7/2004, Finance a úvěr č. 1-2/2005.


Mzdov k ivka trochu teorie
Mzdová křivka – trochu teorie

 • Základní specifikace (Blanchflower a Oswald 1994, resp. 2005 – NBER WP No. 11338):

  • Průměrná nominální mzda a míra nezaměstnanosti v regionu a čase.

  • Regionální fixní efekty reprezentují rozdíly mezi okresy.

  • Časové fixní efekty zahrnují vývoj cen v čase (agregátní šoky, deflování nominálních mezd).

  • Beta je elasticita mezd, většinou okolo -0,1.


Mzdov k ivka v ce teorie
Mzdová křivka – více teorie

 • Interpretace změn v elasticitě pomocí modelu efektivních mezd (Shapiro, Stiglitz, 1984). Mzdová křivka je za určitých podmínek identická s NSC.

 • u, w, nepeněžní výhody

 • a nulová migrace v dlouhém

 • období.

 • Sklon mzdové křivky může

 • být v regionech různý, ale

 • předpokládáme, že je stejný.

 • Sklon nižší v době recese

 • (nižší poptávka) a naopak.


Mzdov k ivka odhady
Mzdová křivka – odhady

 • Regionální fixní efekty odstraníme pomocí diferencí:

 • Míra nezaměstnanosti nemusí být exogenní:

  • Nepozorovaná veličina korelovaná s w a u (migrace).

  • V ročních datech mzdy obsahují kumulovaný efekt nezaměstnanosti.

 • Odhadujeme mzdovou křivku za celé období 1993-2001, v období 1993-1997 vs. 1998-2001 a v dvouletých obdobích.


Mzdov k ivka data
Mzdová křivka – data

 • Roční údaje ČSÚ o průměrné měsíční mzdě v okresech (pracovištní metoda).

 • Okresní údaje MPSV o registrované nezaměstnanosti a volných pracovních místech (stavy, toky).

  • Podhodnocení skutečné nezaměstnanosti (někteří se neregistrují).

  • Nadhodnocení (registrace kvůli dávkám).

  • Odstraněno do určité míry pomocí diferencí.


Mzdov k ivka v sledky
Mzdová křivka – výsledky

 • Mzdová křivka existuje v ČR: rozhodující se zdá být předpoklad, že míra nezaměstnanosti není exogenní.

 • Mzdy jsou určovány zejména v závislosti na krátkodobé nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní zřejmě nemají znatelný vliv na tvorbu mezd (vliv rezervační mzdy).

 • Pružnost byla vysoká v období 1994-1996.

 • Oslabení pružnosti v době recese 1997-1999 konzistentní s modelem efektivních mezd.

 • Pružnost se po roce 1999 pravděpodobně nevrátila na původní úroveň (může mít souvislost s nárůstem dlouhodobé nezaměstnanosti).


Z v ry
Závěry

 • Pružnost reálných mezd je v mezinárodním srovnání podobná jako v zemích EU/EMU (mzdová křivka)

 • Pružnost reálných mezd není významná v období 2000-2004, stejně jako u ostatních sledovaných zemí (Phillipsova křivka)

 • Pravděpodobně došlo k oslabení pružnosti mezd:

  • Mzdová křivka: možná souvislost v růstem dlouhodobé nezaměstnanosti

  • Phillipsova křivka: možná souvislost s makroekonomickou stabilizací (snížení inflace) a existencí jiných kanálů přizpůsobení (např. růst produktivity práce)