talentinternat modul 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talentinternat modul 1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talentinternat modul 1.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Talentinternat modul 1. - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

Talentinternat modul 1. Talentdefinition og udvikling. Vi har som mål, at lave en dynamisk definition af talent, som kan hjælpe både virksomheder og erhvervsskoler med at spotte og hjælpe talentet på vej. Fordi eleven med talent ikke skal spilde sine evner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talentinternat modul 1.' - azia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talentdefinition og udvikling

Talentdefinition og udvikling

Vi har som mål, at lave en dynamisk definition af talent, som kan hjælpe både virksomheder og erhvervsskoler med at spotte og hjælpe talentet på vej.

Fordi eleven med talent ikke skal spilde sine evner

Fordi den talentfulde elev sikrer en positiv spredning af faget til de andre elever

Fordi virksomheden får et dynamisk arbejdsmiljø, både blandt svende og elever

Fordi vi lever i et marked der er globalt og, at talent er med til at bevare det gode ry og sikre den høje standard, der kendetegner danske erhvervsuddannelser

talentdefinition

Talentdefinition

På erhvervsuddannelsesområdet spores talentfulde træk hos en person som en kompetent adfærd, der udtrykkes ved at personen mestrer sit fag. Denne adfærd og evnen til at mestre sit fag er basis for, at personen kan tilegne sig flere faglige kompetencer og samtidig udvikle disse.

Den fagligt kompetente adfærd understøttes af en socialt kompetent væremåde, kreativitet og evne til både at reflektere og have overblik, og det sker på et niveau, som svarer til de bedste ti procent af en årgang. Samlet set er talentudvikling en innovativ proces med fokus på det særligt erhvervsorienterede slutprodukt.

talentdefinition1

Talentdefinition

Note til definitionen:

•Vi vender læringskurven på hovedet, da vi ser den kompetente adfærd, som både socialt og fagligt inkluderende, på en måde så også de bogligt svage elever kan have et potentielt talent. Talent i en erhvervsuddannelsessammenhæng er ikke et bogligt talent.

• Afsættet i den kompetente mestring, bidrager til et øget fokus på de formelle kompetencer i uddannelsen. Teorien vil da ses som en naturlig forlængelse af det eleven allerede gør og kan, bare i en mere formaliseret form. Det understøtter dermed lysten til mere formel læring.

•Med fokus på det sociale som en del af talentpotentialet, sikrer man, at der sker en positiv spredning af talentet i både uddannelses- og praktiksammenhæng. Det vil sikre social inklusion af den talentfulde elev i både skolen og virksomheden.

•Ligeledes gælder det for erhvervsuddannelserne, at fagligt overblik, innovation og kreativitet, inkluderer både skole og praktikdelen. Det er et gensidigt udviklings- og læringsforhold. Dette forhold bliver mere tydeligt og dermed sikres en overførsel af ny viden og udviklede færdigheder imellem skole og praktik.

•At talentudvikling med ovenstående forståelse vil ske systematisk og automatisk have som grundlag, at det konkret kompetente består i det refleksive overblik, hvor den talentfulde elev kan se nye sammenhænge og muligheder. I forlængelse heraf i kombinationen med den systematiske tilegnede viden på skolen og den kreative afprøvning og praksislæring på praktikstedet. Ingen af de to ben kan stå alene. Læring og uddannelse, skole og praktik, er forudsætningen for talentudvikling. Talent er i kombination med elevens evner en social proces.

talentdefinitions tilknyttede seks karakteristika

Talentdefinitions tilknyttede seks karakteristika

•1. Vilje

•2. Engagement

•3. Nysgerrighed

•4. Social kompetent

•5. Innovativ

•6. Overblik

talentdefinitions tilknyttede seks karakteristika1

Talentdefinitions tilknyttede seks karakteristika

De oplistede talentkarakteristika er dynamiske. Man kan ikke hævde, at alle talenter, eller potentielle talenter skal have lige meget gejst indenfor alle seks felter. F.eks.:

Overblik, vil måske være et krav for den talentfulde kokkeelev, som skal kunne kombinere en ret med alle dets ingredienser og få den til at balancere med sukker, salt, syre og base..

Ligesom det socialt kompetente spiller en betydelig rolle

”Typisk kommer talent af folks evne ved at tage ejerskab i det de gør, og være god til at omgås andre mennesker, de arbejder jo i teams. Og den talentfulde person skaber en positiv ånd, som de andre flokkes om. Han får tingene til at fungere. Motivationen er der. Han får folk til at stå op til tiden. Her er noget vi kan arbejde videre på”. (Ole, Direktør, OK Grøn Anlæg).

talentdidaktik hvordan dyrkes talentet

Talentdidaktik - Hvordan dyrkes talentet?

Den talentfulde elev har både et konkret læringsbehov, og et bredt læringsbehov, som skal understøttes didaktisk i uddannelsesforløbet.

Det konkrete læringsbehov består i de forhold, som den mere erfarne mester eller svend kan se, at her er der et område, som skal udvikles yderligere i forhold til faget. Et område, hvor den talentfulde elev allerede er dygtig, men hvor den erfarne kan se et potentiale for et yderligere løft mod det talentfulde.

Det brede læringsbehov består i miljøstimuli og social interaktion. Et fagligt talent kan ikke udvikles isoleret, men kan i sagens natur først blomstre i faglige fællesskaber. Det gælder både på skolen i form af en didaktisk talentpædagogik, der understøtter læringsbehovet hos det potentielle talent, og det gælder i virksomheden, som også skal acceptere og understøtte, at de arbejder med nogle elever som har talent.

”De talentfulde elever bliver udfordret med opgaver og projekter der presser dem, samtidig får de vejledning. Der stilles hele tiden krav til dem, de kan ikke gå og putte sig. Der lægges vægt på at alle eleverne får indsigt i virksomhedens værdier og normer og indstillingen til kollegaer og kunder. Svendene har besked på, at de skal lade eleverne komme til og overvåge deres arbejde i stedet for at lade eleverne stå og se på hvordan svenden gør”. (Niels, Håndværksrådet, og tømrermester).

talentdidaktik hvordan dyrkes talentet1

Talentdidaktik - Hvordan dyrkes talentet?

I en EUD sammenhæng vil talentudvikling har tre felter af interesse:

Eleven: Mestring af faglige koder over gennemsnittet i skolen

Miljø: Eleven befinder sit i et miljø der stimulerer talentet i både skole og virksomhed

Virksomheden: Praksislæringen understøttes af den erfarne mester eller svend

talentdefinition og udvikling2

Talentdefinition og udvikling

I skal summe to og to, omkring et af spørgsmålene, som er fremsendt forinden, nemlig:

Hvordan udpeger I, og arbejder med talent i en undervisningssammenhæng nu?

workshop 1

Første runde er med de tre karakteristika:

Vilje

Social kompetent

Engagement

Proces - Der udpeges ved start:

En tidsansvarlig

En ordstyrer

En der præsenterer gruppens arbejde

Hver gruppe har halvanden time. Disponer selv tiden.

Mød tilbage med knivskarpe bud på hvordan de tre karakteristika forstås?

Workshop 1

Iskal skabe en historie eller en tegneserie, som er underbygget med eksempler fra jeres egen hverdag som EUD undervisere.

workshop 2

Tre ”rumkarakteristika”,

gruppe starter: Nysgerrighed.

Ved rotation skifter man ”rum”, og den ny gruppe arbejder videre på den allerede foreliggende karakteristik

Workshop 2.

Anden runde er med følgende karakteristika:

Nysgerrighed

Innovativ

Overblik

Proces - Der udpeges ved start:

En tidsansvarlig

En ordstyrer

En der præsenterer gruppens arbejde

Men nu skal det være en akkumuleret læringsproces!

aftenopsamling og pr sentation af workshop 2

Aftenopsamling og præsentation af workshop 2.

Fremlæggelse af resultaterne fra eftermiddagens workshop del 2.

Gerne suppleret med resultaterne fra formiddagens workshop 1.

talentdidaktik del 2 mellem kultur og struktur

Talentdidaktik del 2 – mellem kultur og struktur

”The ammount of time invested by parents, educators, and otheraccomplishedadults, as well as the efficientuse of time invested in acceleratedlearning, arecatalyststhat can contribute to highaccomplishment”.

(Walberg, Williams & Zeiser, 2003, Gifted Education)

Målrettet brug af tid som understøtter systematisk progressiv læring er en primær faktor.

T: Tid, meget af det, er afgørende for udviklingen af talent. Kvalitativ udviklingsproces.

T: Opgaven (Task), skal matche erfaringen , og være autentisk, ikke blot ”skolearbejde”.

S: Social kontekst, talent udvikles med råd og vejledning fra den mere erfarne, og gerne i praksisfællesksaber

(Sosniak, 2003, Gifted Education)

talentdidaktik del 2 mellem kultur og struktur1

Talentdidaktik del 2 – mellem kultur og struktur

Lærens og skolens fokus:

Systematisk progressiv læring: Konkretiseres ved autentiske opgaver som skal løses

Miljøstimuli: Konkretiseres evt. ved en talentmentor, sammensætte talentgrupper på tværs, og eventuelt andre tiltag, som I kommer frem til.

Talentvejledning: Råd og vejledning fra den mere erfarne er afgørende for at justere, motivere og stimulere talentet.

Talentmentoring: At lade den talentfulde elev indgå et mentorforløb med mere erfarne mentorer, som selv har udvist talentfuld håndtering af faget, og dermed selv været talentfulde elever, vil alt andet lige være en fordel.

Tilsammen inddrages både strukturen, skolen og læringsmiljø, og kulturen, læren og eleven, hen mod at konstruere et talentudviklende læringsmiljø

talentudvikling og motivation

Talentudvikling og motivation

Pointen i talentsammenhængen er den, at vi vender læringskurven på hovedet, og ser på den allerede kompetente adfærd hos det potentielle talent for at udvikle elevens færdigheder hen mod det fuldgyldige talent.

På den måde er indsatsområderne for både skole og virksomhed, et tillæg i synet på eleverne, som elever man møder med en talentforventning.

Målrettet tid og meget af det betyder at den kvalitative udviklingsproces bliver understøttet. At udvikle talent er, at arbejde aktivt med den enkelte elev, så nuancerne i talentet kommer frem og bliver dyrket aktivt.

En effektiv talentindsats løses bedst i praksisfællesskaber, hvor viden og erfaring kan prøves af, og blive kommenteret af både lærere, svende og mester. Ligesom råd og vejledning fra den mere erfarne er afgørende for at justere, motivere og stimulere talentet.

”Der prøver vi selvfølgelig at få ham med på banen, med i projekter så han ikke kommer til at stå og lave noget idiotarbejde, og står og borer huller dagen lang. Han får lov til at prøve at komme med på byggepladsen …jo mere du kan involvere dem med det samme, jo mere bliver de interesseret. Ikke en medløber eller sådan, Han kommer selv og spørger, hvis der er noget han er i tvivl om. Jo der kan vi mærke, at de er sgu interesseret i noget”. (Henrik, ejer, Vollerup Smedeland).

workshop 3 talentstruktur i din organisation

Workshop 3. Talentstruktur i din organisation?

?

Proces - Der udpeges ved start:

Der udpeges ved start:

En tidsansvarlig

En ordstyrer

En der præsenterer gruppens arbejde

Struktur:

I forlængelse af gårdagens tydeliggørelse af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter?

Hvordan sikres et stimulerende læringsmiljø for talenterne? Kan man arbejde med talent på tværs af flere skoler i et udviklings og læringsfællesskab?

individuel produktion af din personlige talentdidaktik

Individuel produktion af din personlige talentdidaktik

I skal med afsæt i egen stil og form, lave et produkt der samler pointerne og metoderne fra det sidste døgn, så I kan tage hjem med et fundament for at arbejde med talent i jeres institution.

workshop 4 talentkultur i din organisation

?

Workshop 4. Talentkultur i din organisation?

Proces - Der udpeges ved start:

Der udpeges ved start:

En tidsansvarlig

En ordstyrer

En der præsenterer gruppens arbejde

Kultur:

Hvordan sikres en positiv opfattelse af talent tankegangen, så den positive spredningseffekt står klart for alle lærere og elever på skolen?

Hvordan kan man arbejde med respekt for det enkelte talent, samtidig med, at man anerkender den ikke talentfulde elev? Og hvordan kan man som underviser sikre den talentfulde elevs motivation for at fastholde og udvikle sit talent?

opsamling

Opsamling

Modul 2: bliver planlagt med baggrund i de indhøstede erfaringer.

Vi skal benytte jeres praksiserfaringer herefter.

Systematik i tilbagemeldinger er påkrævet:

Efter en måned ??sender vi en mail ud til jer med opfølgende spørgsmål: Udsendes medio juni.

Hvad er talent?

Hvordan kan man arbejde med talent i en EUD sammenhæng?