Download
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_NKO.4.05 Žádost o místo Vytvořeno: 10.10.2013 Ověřeno: 17.10.2013 Třída:4.0A

 2. Korespondence Vzdělávací oblast: Německý jazyk Předmět: Korespondence v německém jazyce Ročník: 4. Obchodní akademie Autor: Ing. Ingrid Švorcová Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny Pomůcky: VT Klíčová slova: žádost o místo, práce s inzerátem Anotace:Obecné zásady tvorby žádosti o místo, napsání vlastní žádosti o místo dle skutečného inzerátu. Materiál je určen studentům 4. ročníku Obchodní akademie.

 3. Žádost o místo - Anschreiben -- patří k formálním dopisům -- má blokovou úpravu -- zpravidla obsahuje následující části

 4. Adresa příjemce - Empfänger -- např. z inzerátu Adresa odesílatele - Absender -- vlastní přesná adresa (včetně tel. čísla a e-mailové adresy

 5. Datum dle pravidel formálního dopisu Předmět - Betreff stručně formulovat pracovní pozici odkaz na inzerát (vydán kde a kdy) příklad: Bewerbung um einenAusbildungsplatzals…… IhrStellenangebot in……….vom…….

 6. Oslovení - Anrede -- volímedleúdajů z inzerátu -- bez kontaktní osoby SehrgeehrteDamenund Herren,….. -- uvedena kontaktní osoba Sehr geehrter Herr Schulze,… Sehr geehrte Frau Meinert,….

 7. Text a, odkaz na zdrojnabídky b, zdůvodnění žádosti, může se uvést současné zaměstnání, dosavadní praxi, proč má zájem o tuto pozici, svou motivaci

 8. Závěr -- Schlussformel • projevení zájmu • příklad: • Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch • würde ich mich sehr freuen. • - Über ein Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen.

 9. Pozdrav a podpis - Gruß und Unterschrift - platí pravidla pro formální dopis pozdrav - Gruß Mit freundlichen Grüßen Freundliche Grüße podpis - Unterschrift Karel Michnick podpisručně

 10. Přílohy - Anlagen Životopis - Lebenslauf Vysvědčení - Zeugnis další doklady o vzdělání - z.B. Praktikumsbescheinigung např. doklad o absolvované praxi

 11. Zadání: Vypracujte žádost o místo a uložte do složky Hotové. Pracujte se skutečným inzerátem z internetu.

 12. Použité zdroje • BERGLOVÁ, Eva. Jazyková obchodní průprava: DeutschimBerufsleben. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 169 s. ISBN 80-723-8315-9. • WERGEN, Josef a Annette WÖRNER. Obchodní korespondence a komunikace: němčina. 1. vyd. Praha: Klett, 2005, 239 s. PONS. ISBN 80-869-0624-8. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.