Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)

Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)

502 Views Download Presentation
Download Presentation

Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна , вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша». Виконала: Маляренко Олена Анатоліївна, вихователь Дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) Спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради

 2. Мета. Створення умов для розвитку елементарних прийомів логічного мислення як способів пізнавальної діяльності у дошкільників через використання логічних фігур і блоків Дьєнеша.

 3. Завдання вихователя. • формування основнихприйомівлогічногомислення; • розвивати мовлення; • розвитокпізнавальнихінтересів, творчоїуяви; • вихованнякомунікативнихнавичок. • розвивативміннявиявлятивластивості в об'єктах, називатиїх; • пояснюватисхожість і відмінностіоб'єктів. • розвиватипізнавальніпроцеси, розумовіоперації; • розвиватитворчіздібності, уяву, фантазію.

 4. Взаємодія учасників педагогічного процесу

 5. Система роботи з дошкільниками Взаємодія з батьками і старшими дошкільниками Діагностика розвитку логічного мислення Взаємодія з батьками та старшими дошкільниками Створення розвиваючого середовища Використання дидактичних ігор та вправ з блоками Дьєнеша Використання блоків Дьєнеша в самостійні діяльності

 6. Логічні блоки Логічні блоки Дьенеша представляють собою набір з 48 геометричних фігур: а) чотирьох форм (коло, трикутник, квадрат, прямокутник); б) чотирьох кольорів (червоний, синій, жовтий); в) двох розмірів (великий, маленький); г) двох видів товщини (товстий, тонкий). Кожна геометрична фігура характеризується чотирма ознаками: формою, кольором , розміром, товщиною. У наборі немає жодної однакової фігури.

 7. Ефективність використання для: • Ознайомлення дітей з геометричними фігурами і формами предметів; • розвитку зв’язного мовлення; • розвитку розумових вмінь; • порівняння, аналізування, класифікування, узагальнення; • засвоєння елементарних навичок культури мислення; • розвитку творчих здібностей; • Розвитку пізнавальних процесів.

 8. Блоки Дьєнеша – універсальний дидактичний матеріал, що дозволяє успішно реалізувати завдання пізнавального розвитку дітей, поставлені в новому базовому компоненті. Перш ніж приступити до ігор і вправ, нехай дитина самостійно Використовує їх на свій розсуд в іграх. Як правило, діти з задоволенням з них щось будують. У ході таких ігор блоками малюк встановить, що вони мають різну форму, колір, величину і товщину.

 9. Безсумнівний плюс блоків Дьєнеша в тому, що ігри на їх основі може створити сам вихователь, змінюючи лише сюжет і завдання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дитини.

 10. Форми роботи з батьками Анкетування Пізнавальні ігри для дітей та батьків Консультування, батьківські збори Майстер -класи Виготовлення буклетів, пам'яток, статей.

 11. Форми роботи зі старшими школярами по експериментальному майданчику «Розробка педагогічної технології соціально-особистісної взаємодії та виховання дітей дошкільного та старшого шкільного віку« Сьогодні підлітки-завтра батьки » Анкетування Робота учнів та дошкільників Творча робота в групах “ Придумай цікаву казку з використанням Блоків Дьєнеша ” Майстер - класи

 12. Результативність Аналізроботи з дошкільниками показав, що у дітей сформованітакіпервинніпоняття, як логічнідії, структура і алгоритми виконаннядій. Дітивміютьдумати, стежити за координацієюрухів і використовуватибільш складніграматичніструктуриреченьу мовленні на основіпорівнянь і поєднаньодноріднихпредметів. Дітивміютьвиявлятивластивостів об'єктах, називатиїх, узагальнювати об'єкти за їхвластивостями, пояснюватисхожістьі відмінностіоб'єктів.

 13. Висновок Всі ігри та ігрові вправи можна розділити на 4 групи з поступовим ускладненням: - для розвитку умінь виявляти і абстрагувати властивості; - для розвитку умінь порівнювати предмети за їх властивостями; - для розвитку дій класифікації та узагальнення; - для розвитку здатності до логічних дій та операцій.

 14. Отже, система роботи з розвитку логічного мислення дошкільнят з використанням логічних блоків Дьєнеша сприяє більш успішному формуванню у дітей основних прийомів логічного мислення,розвиває творчі здібності, уяву, фантазію і зв’язне мовлення.

 15. Список використаних джерел • Логіка і математика для дошкільнят: Методичний посібник/Авт.-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомняща. - СПб.: Акцідент, 1997. - 79 с. • Немов Р.С. Психологія. - У 3-х кн. - Кн.2. - 2-е. изд. - М.: Просвещение: Владос, 1995. - 496 с. • Математика до школи: Посібник для вихователів дитячих садків та батьків. - Ч.1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В.; Ч.2: Ігри-головоломки/Сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомняща. СПб.: Дитинство-Прес, 2002. - 191 с. • Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Розвиток логічного мислення дітей. - Ярославль: ТОО В«Академія розвитку В», 1996. - 240 с. • http://www.razvitie.co.ua/product_info.php?products_id=118 • http://www.bayun-school.com/handmade/h3-5/mathematics-3-5/blocks-denesha.html