1 / 13

ВІДКРИВАЄМО ВЕБ-СТОРІНКУ

ВІДКРИВАЄМО ВЕБ-СТОРІНКУ. Мигаль Т.М. - вчитель початкових класів Новоукраїнського НВК « Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ». ПОНЯТТЯ ВЕБ-СТОРІНКИ. ПОНЯТТЯ ВЕБ-СТОРІНКИ.

vine
Download Presentation

ВІДКРИВАЄМО ВЕБ-СТОРІНКУ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ВІДКРИВАЄМО ВЕБ-СТОРІНКУ Мигаль Т.М. - вчительпочатковихкласів Новоукраїнського НВК «Дошкільнийнавчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

 2. ПОНЯТТЯ ВЕБ-СТОРІНКИ

 3. ПОНЯТТЯ ВЕБ-СТОРІНКИ Зовнішний вигляд сторінки визначається творчим задумом розробника й залежить від можливостей програмних засобів, застосованих для її створення

 4. ПОНЯТТЯ ВЕБ-САЙТУ Кілька веб-сторінок,поєднаних за змістом,атакож зв’язаних між собою посиланнями,утворюють веб-сайт

 5. ПОНЯТТЯ ВЕБ-САЙТУ Веб-сайти у Всесвітній павутині мають адреси, які нагадують поштові

 6. ПОНЯТТЯ ВЕБ-САЙТУ країна місто карта сайту бібліотека Адреса веб-сторінки складається з імені сайта та імені файла, у якому міститься ця веб-сторінка

 7. ПОНЯТТЯ БРАУЗЕРА Переглядати веб-сторінки у вигляді, придатному для сприйняття людиною,допомагають програми-браузери

 8. ПОНЯТТЯ БРАУЗЕРА Сьогодні існує низка програм-браузерів, що допомагають мандрувати просторами Інтернету

 9. ПОНЯТТЯ БРАУЗЕРА Іnternet Explorer адресний рядок вкладка рядок меню панель інструментів смуга прокрутки робоча область рядок стану Кожна з програм-браузерів має основні об’єкти вікна, в якому переглядаються веб-сторінки

 10. ПОНЯТТЯ ГІПЕРПОСИЛАННЯ Гіперпосила́ння— це активний текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки Всесвітня павутина надає можливість легко та швидко переходити з однієї веб-сторінки на іншу за допомогою гіперпосилань

 11. ПОНЯТТЯ ГІПЕРПОСИЛАННЯ гіперпосилання Текст, що є гіперпосиланням, може бути підкресленим або виділеним іншим кольором

 12. ПОНЯТТЯ ГІПЕРПОСИЛАННЯ Якщо навести вказівник миші на гіперпосилання, то вказівник набуває вигляду руки

 13. Використано ресурси Інтернету: http://vidpo.net/shho-take-veb-storinka.html http://www.blind.org.ua/Rozrobky http://dl.sibsau.ru/file.php http://informatic-10.at.ua

More Related