Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IEPER PowerPoint Presentation

IEPER

237 Views Download Presentation
Download Presentation

IEPER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IEPER • * Ontstaan in de 9° eeuw (Villa Ypris) • *1066 : Iprensis • * 1111 : Ypre Foto’s : Patricia Garrein Muziek : Ennio Morricone (The vice of killing)

 2. De Lakenhalle (1260 – 1304) : Franse hooggotiek. 133 meter lang.

 3. Het Nieuwerck (1619 – 1622) – werd gebouwd in opdracht van Filips IV Dit gebouw leunt aan de Lakenhalle en steunt op een rij slanke zuilen. In het midden van de 2° verdieping ziet men het gotische venster van de vroegere schepenkapel en erboven het wapenschild van Filips IV met de versierselen van het Gulden Vlies.

 4. Belfort : 70 m hoog De beiaard bevat 49 klokken met een totaal gewicht van 12 ton De gouden draak op de spits symboliseert de bewaarplaats van de stadschatkist

 5. Binnenplaats Lakenhalle

 6. Het Astridpark is een restant van de tuin van het Bisschoppelijk Paleis… Een rustige plaats om te vertoeven

 7. Bellegodshuis in de Rijselsestraat (1276) Gesticht door weduwe Salamon Belle, heer van Boezinge. Op de voorgevel staan de stichters, geknield boven hun wapenschilden, afgebeeld. In 1525 werd hier het ‘Reglement van de Aermen’ in het leven geroepen (het huidige OCMW)

 8. Huis Biebuyck (laat-gotische stijl – 1544) bevindt zich in de Diksmuidestraat. De voorgevel toont dezelfde constructie als de vroegere houten huisjes.

 9. Het Gerechtshof (Grote Markt)

 10. Enkele van de vele, typische, Vlaamse gevels(renaissancestijl) Gevel ‘De Trompet’ (Grote Markt) Gevel ‘Oud Stadhuis’ (Grote Markt)

 11. ‘Oud Genthuis’ – 16° eeuw (d’Hondtstraat)

 12. De Grote Markt : 2° grootste marktplein in België (na Sint Niklaas). Hier werden, tijdens de Middeleeuwen, de heksen verbrand.

 13. Het Kasselrijgebouw – 15° eeuw (Grote Markt). Eigenaardig detail : op de gevel zijn alle hoofdzonden uitgebeeld

 14. Kloosterpoort (Ionische stijl – bouwjaar 1221). Vormde de toegang tot de klooster van de Zusters van Arme Klaren. Het klooster werd na de oorlog niet heropgebouwd. De poort heeft beide oorlogen overleefd maar vertoont veel sporen van kogelinslagen. Het wapenschild van het Bisdom Ieper (1559-1802) siert het klassieke fronton.

 15. Wapenschild Ieper Ruines op de plaats waar het klooster gevestigd was. Resterende stukken van de, tijdens de oorlogsjaren, verwoeste Sint-Maartenskathedraal zijn goed te herkennen.

 16. Gedenkteken 1914-1918 (hoek Vandenpeereboomplaats – Boterstraat)

 17. Rijselsestraat

 18. Verschrikkelijke herinneringen : Bom onder doorgang Belfort Schrapnel in raamkozijn (Boterstraat)

 19. Menenpoort

 20. Menenpoort : de oorspronkelijke poort werd door oorlogsgeweld vernietigd. De stenen leeuwen die de poort markeerden bevinden zich nu in Australië. Architect : Sir Reginald Blomfield. Vermelding van 54.896 namen van vermiste soldaten. Sinds 1928 wordt er dagelijks de ‘Last Post’ geblazen.

 21. De leeuw bovenop de Menenpoort houdt de wacht…

 22. Duizenden en duizenden soldaten…..

 23. To the armies Of the Britisch empire Who stood here From 1914 to 1918 And to those of their dead Who have no known grave

 24. Rijselpoort (1384) Bourgondische stijl. De westelijke toren bevat het hydrologisch knooppunt van de ganse streek. Van hieruit regelt men het waterpeil.

 25. Rijselstraat : Huis in Renaissancestijl (vroeger een school voor kantklossen)

 26. Rijselstraat (16° eeuw). Het laatste houten huis te Ieper. Ze werden omstreeks 1848 afgebroken om brandgevaar te voorkomen.De voorgevel vertoont duidelijk de invloed van de gotiek.

 27. Steen der Tempeliers (13° eeuw) Vroeg-gotisch. Bevindt zich eveneens in de Rijselstraat. Kreeg in de middeleeuwen de bijnaam ‘Het Steen’ omdat dit één van de weinige privéwoningen was die niet in hout opgetrokken was. De Ieperlingen noemen dit gebouw nog steeds zo. Het gebouw was vroeger eigendom van de Ridders van de Tempelorde.

 28. St. Pieterskerk (12° eeuw)Romaanse stijl.De kapitelen met gevleugelde dierenfiguren zijn ongeschonden bewaard en vormen een interessant voorbeeld van middeleeuwse beeldhouwkunst.In het boogveld is vaag een Christusfiguur te zien die er door de beeldenstormers werd weggebeiteld (Geuzenopstand)

 29. De Vestingen . Ontworpen en aangelegd door Vauban van 1678 tot 1684. Ze omringden de ganse stad. Slechts een klein gedeelte werd gesloopt.

 30. Sint Maartenskathedraal : start van de bouw : 1221.Er werd 200 jaar aan gebouwd.Vier stijlen :Vroeg gotisch,Romaans gotisch (koor),Hooggotiek (dwarsbeuken) enBrabants Gotiek (toren)

 31. Hoogte van de toren : 102 meter Sint Maarten

 32. In de Sint Maartenskathedraal ligt onder meer Robrecht van Bethune begraven, bijgenaamd ‘De Leeuw van Vlaanderen’

 33. Ligt hier eveneens begraven : Bisschop Jansenius, stichter van het beroemde Jansenisme en schrijver van het beruchte boek ‘Augustinus’.

 34. Noordoostzijde Zuidzijde

 35. 1383 : de doodsteek van Ieper. De stad werd aangevallen door de Engelsen en de Gentenaren. De belegering duurde 9 weken. Toen de hongersnood het verzet dreigde te breken werd het beleg plots opgeheven. Dit noemt men het wonder van Onze-Lieve-Vrouw Van Thuyne. Dit wordt nog steeds elk jaar herdacht en gevierd. Het beeldje zelf overleefde, als bij wonder, de twee wereldoorlogen – zelfs toen de ganse kathedraal in vlammen opging.

 36. Vandenpeereboomplaats

 37. De vestingen : groene gordel rond het centrum. Lange wandelingen rond of op deze verdedigingsmuren.

 38. De vismarkt.De toegangspoort draagt het beeld van Neptunus.

 39. Tolhuisje op de vismarkt

 40. Het Vleeshuis (14° eeuw)Gotiek

 41. Het vleeshuis : achterzijde + plein

 42. Gildehuizen: (1622 – 1629) Huis van de Kooplui Huis van de Zeelieden De Vleesmarkt

 43. Maquette voor de slechtzienden

 44. Sint Jacobskerk (12° eeuw)

 45. Deel van de Wieltjesgracht :Resterend gedeelte van de grachten die het centrum verbond met de zee.De boten meerden aan naast de Lakenhallen.

 46. Nog een prettige dag ! Groetjes, Patricia