1 / 14

REZULTATELE STUDIILOR DE AUDIT ENERGETIC

PROGRAMUL DE REABILITARE TERMIC Ă 2006-2007. REZULTATELE STUDIILOR DE AUDIT ENERGETIC. BLOCUL 17-18 BD. LACUL TEI nr. 126-128 şi BLOCUL 2 ŞOS. PANTELIMON nr. 354. PRIMĂRIA SECTORULUI 2-BUCUREŞTI & MTCT. ETAPELE AUDITULUI ENERGETIC. INSPECŢIA (EXPERTIZA) TERMO-ENERGETICĂ

ayasha
Download Presentation

REZULTATELE STUDIILOR DE AUDIT ENERGETIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ 2006-2007 REZULTATELE STUDIILOR DE AUDIT ENERGETIC • BLOCUL 17-18 BD. LACUL TEI nr. 126-128 şi • BLOCUL 2 ŞOS. PANTELIMON nr. 354 PRIMĂRIA SECTORULUI 2-BUCUREŞTI & MTCT

 2. ETAPELE AUDITULUI ENERGETIC • INSPECŢIA (EXPERTIZA) TERMO-ENERGETICĂ • fişa de expertiză energetică • raportul de expertiză energetică • raportul de certificare energetică + CERTIFICATUL ENERGETIC • RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

 3. REZULTATELE INSPECŢIEI - CLĂDIREA LACUL TEI PANTELIMON

 4. LACUL TEI PANTELIMON • REZULTATELE INSPECŢIEI - INSTALAŢIA

 5. 4. CERTIFICATUL ENERGETIC

 6. 4. CERTIFICATUL ENERGETIC

 7. 5A. SOLUŢII ŞI PACHETE DE REABILITARE PENTRU CLĂDIRE: S1 - Izolarea termică a tuturor pereţilor exteriori cu 7-8 cm polistiren expandat (ignifugat) S2 - Izolarea hidro-termică a planşeului peste ultimul nivel (7-8 cm polistiren extrudat) S3- Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (ferestre tip termopan+grile ventilare) PENTRU INSTALAŢIE: S4 – Modernizarea energetică a instalaţiei interioare de încălzire (spălarea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu robineţi termostatici şi repartitoare de costuri, robineţi de reglare pe retur, ventile de dezaerisire, eventual schimbarea coloanelor) S5 - Modernizarea energetică a reţelei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere (înlocuirea totală a conductelor de distribuţie pentru încălzire şi a.c.m. precum şi izolarea lor cu 30mm poliuretan precum şi montarea armăturilor de reglare şi golire pe coloanele de încălzire, inclusiv reabilitarea retelei de distributie pentru incalzire) • P1 – Pachetul de soluţii S1 + S3 • P2 – Pachetul de soluţii S4 + S5 • P3 – Pachetul de soluţii S1 + S3+ S4 + S5

 8. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ LACUL TEI

 9. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ PANTELIMON COSTURI MEDII ESTIMATE

 10. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ LACUL TEI PANTELIMON

 11. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ LACUL TEI PANTELIMON

 12. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ LACUL TEI PANTELIMON

 13. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ

 14. 5B. ANALIZA ECONOMICĂ LACUL TEI PANTELIMON

More Related