T- FOBS
Download
1 / 12

T- FOBS Beredskab - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

T- FOBS Temporær Fælles Offentlig Bruger Styring Fællesoffentlig log-in-løsning Beredskab / Incident Management. T- FOBS Beredskab.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T- FOBS Beredskab' - ayala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T fobs beredskab

T- FOBSTemporær Fælles Offentlig Bruger StyringFællesoffentlig log-in-løsningBeredskab / Incident Management


T fobs beredskab

T- FOBS Beredskab

 • Målgruppe:Beredskabet for T-FOBS er rettet mod Identity Provider (IdP Operatør SKAT), Driftsleverandør (CSC), IT- leverandører og alle offentlige serviceudbydere der enten allerede er tilsluttet den fællesoffentlige log-in-løsning eller ønsker, at blive tilsluttet løsningen.

 • Formål:Forpligtigelse til at have et beredskab klar således, at eventuel nedetid af den fællesoffentlige log-in-løsning minimeres i størst mulig omfang.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Beredskab - Ansvar / kontakt

 • Ansvar operatør:FOBS – Support har ansvaret hos Identity Provider (IdP Operatør SKAT) for at forestå beredskabet.

 • Kontakt til og fra Identity Provider (SKAT) i forbindelse med opfyldelse af beredskab sker direkte via Identity Provider Support Servicedesk.

 • T-FOBS -Support varetager kontakten til og fra driftsoperatørens (CSC) Services Desk.

 • Kontaktflade:

 • SKAT - FOBS Support /Hovedcentret

 • Østbanegade 123

 • 2100 København

 • IT-drift- og forvaltningscenter / Data- og intern údvikling.

 • Kontaktperson: Poul Erik Petersen

 • Telefon 37 78 87 24

 • Mail. Poul.Erik.Petersen@skat.dk / Fobs.Support@skat.dk

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Incident Management

 • Incident:

 • Def:Et Incident er en hvilken som helst hændelse, der ikke er en del af normal IT-drift og som forårsager eller truer med at forårsage en afbrydelse eller en reduktion i kvaliteten af den pågældende Service.

 • Formål: Formålet med Incident Management processen er at sikre, at IT-servicen genoprettes hurtigst muligt med minimal forstyrrelse af forretningen, for dermed at sikre den højest mulige tilgængelighed, og at servicen opretholdes.

 • Løsningen kan enten være permanent eller bestå af en Work- around.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Incident Management / Ansvar

 • .

 • Ansvar:Incident Management funktion varetages af driftsoperatørens (CSC) Service Desk.

 • Driftsoperatørens (CSC) Incident Management funktion skal løse de Incidents, som:

 • (A) SKAT indberetter via FOBS – Support

 • (B) Incidents som indberettes fra 3.partsleverandører (serviceudbydere)

 • (C) Incidents som driftsoperatøren CSC konstaterer i forbindelse med overvågning.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Proces

 • Håndtering af incident:

 • Alle Incidents, uanset om de bliver opdaget / rapporteret af Serviceudbyder, SKAT, CSC eller i f.m. overvågning af systemet, gennemgår i hovedtræk samme proces:

 • - Incident registreres i driftsoperatørens (CSC) Remedy.

 • - Incident bliver klassificeret og forsøges løst omgående.

 • - CSC Service Desk forsøger at løse Incident ved at sammenligne det med en database der indeholder bl.a. Known Errors, Problems, Incidents og Changes.

 • - Hvis det er et Major / High Severity (Prioritet - Kritisk/Høj/Middel) Incident eskaleres det direkte til Incident Manageren som har ansvaret for at initiere og lede et Service Restoration Team (SRT).

 • - FOBS – Support informeres om Incident håndteringen / klassificeringen.

 • - Hvis Incident ikke kan løses af Service Desk, assignes det til relevant funktion i CSC Drift, som finder årsag og løsning til Incident.

 • - Når en løsning (Work-around eller permanent løsning) er fundet, informeres FOBS – Support om status.

 • - Incident lukkes når FOBS - Support har accepteret løsningen.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS - Varslinger

 • Varslinger fra IdP:

 • Identity Provider – SKAT – FOBS Support foretager som led i beredskabet (Incident Management processen), varsling direktetil den udpegede kontaktperson hos alle service udbydere i forbindelse med konstatering af incident der resulterer i:

 • A) Ikke planlagt systemnedbrud.

 • B) Kompromittering af IdP

 • C) Udefra kommende systemangreb

 • D) Planlagte ændringer der påvirker systemoppetid.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Tidsramme

 • Tidsramme: Identity Provider – SKAT – FOBS Support er ansvarlig for, at alle opkoblede serviceudbydere indenfor 4 timer bliver varslet om hændelser i forbindelse med:

 • (A) Ikke planlagte systemnedbrud,

 • (B) Kompromittering af IdP,

 • (C) Udefra kommende systemangreb.

 • I Identity Provider – SKAT – er ansvarlig for, at alle opkoblede serviceudbydere varsles med mindst 14 dages varsel om:

 • (D) Planlagt systemnedetid.

 • Proces: Mail direkte fra driftsoperatørs (CSC) Service Desk – til udpegede kontaktpersoner.

 • Orientering på FOBS Support hjemmeside.

  • Tilgængelighed: A) SKAT´s FOBS Support Servicedesk er tilgængelig indenfor almindelig åbningstid:

 • Mandag til fredag – kl. 08:30 til kl. 16:00

 • B) Driftsleverandørens (CSC´s) Servicedesk er tilgængelig 24 x 7.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Reetablering

 • Recovery og datatab:

 • I forbindelse med eventuelt totalt systemnedbrud er Identity Provider – SKAT – ansvarlig for, at den maksimale restore-tid af driftsmiljø og recovery af datatab maksimalt må være 24 timer.

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Varslinger / Ansvar

 • Ansvar Serviceudbyder:

 • Serviceudbyder er ansvarlig for udarbejdelse af interne procedurer for håndtering af varslinger til og fra Identity Provider (SKAT) i forbindelse med opfyldelse af beredskabet.

 • Beredskabsplanlægning skal som minimum udarbejdes i overensstemmelse med DS484. Hjælp til udarbejdelse kan findes i rapport udarbejdet for IT- og Telestyrelsen om ” Beredskabsplanlægning i statens institutioner. Et projekt for IT- og Telestyrelsen”.

 • Myndigheden skal som led i tilslutningen til Single Sign On loginløsningen angive en personificeret kontaktflade - med angivelse af kontakt mailadresse og kontakttelefonnummer og som er ansvarlig for, at kunne modtage varslinger i henhold til beredskabsplanen fra IdP operatøren (SKAT).

 • .

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS - Varslinger

 • Varslinger fra Serviceudbyder:

 • Serviceudbyder er ansvarlig for hurtigst mulig efter konstatering af enhver hændelse der kan bevirke drift forstyrrelser, at varsle Identity Provider (SKAT) – FOBS Support - om form og indhold af de konkrete hændelser.

 • Såfremt der endvidere konstateres begrundet mistanke om en kompromittering af sikkerheden hos serviceudbyderen i forbindelse med opkoblingen på den fællesoffentlig log-in-løsning, skal dette straks meddeles Identity Provider (SKAT) og serviceudbyderen skal omgående foretage den nødvendige bevissikring, herunder kopiere loghændelser og anden relevant information til en selvstændig sikkerhedskopi.

 • .

PIP - ERFA møde 27. august 2008


T fobs beredskab

T- FOBS – Varslinger / eks.

 • Eks.:

 • Eksempler på kompromittering af sikkerheden omfatter bl.a. (listen er ikke udtømmende):

 • (A) Identitetstyveri – Mistanke om tyveri af en identitet eller personhenførbare information hos serviceudbyderen

 • (B) Sikkerhedsbrud/Hackerangreb - Mistanke om brud på serviceudbyderens systemer, for de i aftalen indbefattede systemer.

 • Serviceudbyderen forventes at samarbejde i nødvendigt omfang, at begrænse konsekvenser af en evt. kompromittering og, at udlevere relevante informationer og materiale eksempelvis log-hændelser.

 • .

PIP - ERFA møde 27. august 2008