inovativ n metod a pro udr en vztah mezi rodinami a d tmi v stavn nebo p stounsk p i v e v rop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leonardo – Přenos inovací ( říjen 2011 – září 2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leonardo – Přenos inovací ( říjen 2011 – září 2013)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Leonardo – Přenos inovací ( říjen 2011 – září 2013) - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Inovativ ní metod a pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v E v rop ě. Leonardo – Přenos inovací ( říjen 2011 – září 2013). Od roku 2005 prosazuje Evropská komise zachování vazeb dětí umístěných v ústavní nebo pěstounské péči s jejich rodinami .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leonardo – Přenos inovací ( říjen 2011 – září 2013)' - axl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inovativ n metod a pro udr en vztah mezi rodinami a d tmi v stavn nebo p stounsk p i v e v rop

Inovativní metodapro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě

Leonardo – Přenos inovací

(říjen 2011 – září 2013)

slide2
Od roku 2005 prosazuje Evropská komise zachování vazeb dětí umístěných v ústavní nebo pěstounské péči s jejich rodinami

ne všichni odborníci doposud zastávají v těchto otázkách shodná stanoviska, chybí jasné podklady, informace a závěry z výzkumných šetření;

profesionálové, kteří se zabývají péčí o děti a jejich průběžným sledováním, potřebují metody a nástroje, které by pomáhaly udržení odpovídajících vazeb a kontaktů dětí s jejich rodinami

rodinn vztahy a vazby um st n ho d t te situace v r
Rodinné vztahy a vazby umístěného dítěte - situace v ČR
 • nízký respekt k ochraně přirozených rodinných vztahů a jejich podpoře v průběhu umístění dítěte
 • omezení nebo přerušení kontaktů mezi dítětem a jeho blízkými představuje vážné riziko pro psychosociální vývoj dítěte
 • důsledky jsou pro dítě velmi závažné a často jsou nevratné, mohou komplikovat proces dospívání stejně jako vývoj pozitivní osobní identity a také mohou zabránit sociálnímu začleňování v dospělosti
slide4

tato nepřijatelná situace byla rovněž potvrzena v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva a také na základě výsledků systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochrané výchovy, které provedli v roce 2011 experti z Kanceláře veřejného ochránce práv

 • reforma systému péče o ohrožené děti klade důraz na zachování přirozených rodinných vztahů umístěného dítěte.
j dro proje ktu
Jádro projektu

Cíle

CHILDHOOD LINKS:

přenos této tréninkové metody do evropských zemí

a příprava podmínek pro její obecné uznání.

CEFERH vyvinula přesnou a kompletní metodu, včetně software TRIADE a vzdělávacích programů, která sociálním pracovníkům a pracovníkům dětských domovů umožňuje

 • prohloubení jejich vzdělání,
 • zvýšení profesních kompetencí v procesu rozhodování,
 • vyhnout se posuzování „a priori“ a dogmatickým přístupům.
autor meto dy robert michit ceferh grenoble fr
Autor metodYRobert MICHIT (CEFERH – Grenoble, Fr)

Metoda je založena na strukturovaném rozhovoru a reflexi rozhodovacího procesu a je stanovena ve třech fázích:

 • Objasnění skutečností a již provedených kroků v daném problému.
 • Vyjasnění přijatých rozhodnutí v daném problému.
 • Vysvětlení rozhodovacího procesu(zaměřeno na určité rozhodntí v daném problému).
slide7
Partneři

Konsorcium CHILDHOOD LINKS

se sestává z 8 partnerů ze

Španělska, Itálie, České Republiky a Francie, (školící střediska, university, dětské domovy)

 • Partneři budou přizpůsobovat, testovat a vyhodnocovat existující francouzskou metodu, zahrnující jak obsah vzdělávání tak i TRIADE software. Tento nástroj bude rozvíjen, přeložen a bude vypracován technický návod k jeho používání.
 • Tato fáze testování umožní přizpůsobení požadavkům každého evropského odborníka, stane se nástrojem ke zlepšení každodenního procesu rozhodování a činnosti v komplexní, diagnostické nebo vzdělávací práci.
triada poradensk centrum brno
TRIADA – Poradenské centrumBrno

od roku 2004 systematické zavádění koncepčních a metodických změn v oblasti péče o ohrožené děti

 • služby pro rodiny v nepříznivé situaci
 • služby pro rodiče dětí, které jsou umístěny vústavní výchově
 • odborná příprava budoucích pěstounů
 • odborné služby a doprovázení při výkonu pěstounské péče
 • skupinové a vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení úrovně pěstounské péče
 • vzdělávací programy pro sociální pracovníky, pracovníky poraden a další odborníky v oblasti práce s ohroženou rodinou a dítětem
spolupr ce
sPOLUPRÁCE

SOUKROMÝ DĚTSKÝ

DOMOV

KORKYNĚ

RODINNÝ DĚTSKÝ

DOMOV

PIEŠŤANY-KOCÚRICE

slide10

SOUKROMÝ DĚTSKÝ DOMOV KORKYNĚ

 • více než 5 let systematické práce s rodinami umístěných dětí
 • speciální terénní sociální pracovnice, která pracuje pouze s rodiči
 • vypracovaná metodika, jak postupovat v kontaktu s rodiči(v souvislosti s přijetím dítěte do DD, v průběhu pobytu i při odchodu z DD)
 • rodiče a DD jsou partneri při výchově svých dětí, participují na všech důležitých okamžicích v životě dětí
 • pravidelné návštěvy dětí u rodičů
 • individuální plán práce s rodinou, který sestavuje sociální pracovnice domova s rodiči i dětmi
 • spolupracovat s orgány sociální právní ochrany dětí
o ek van v sledky
očekávané výsledky

Poskytnout odborníkům nástroje ke zlepšení jejich každodenního rozhodování, způsobů sledování jednotlivých dětí a jejich rodin a ke zvýšení jejich profesních kompetencí a celkové odbornosti.

Vnést do každodenní práce více objasnění a objektivního vyhodnocování, poskytnout vyčerpávající seznam existujících interakcí a rámců a také ujasnit vztah mezi motivacemi a vnímáním.

Poskytnout metodu, která bude společně užívána jak pedagogickými týmy, tak i sociálními pracovníky, ve veřejné správě i v právní oblasti.

Vzbudit zájem o udržování trvalých rodinných vztahů tak, aby se předcházelo násilí a sociálnímu vyloučení dětí umístěných mimo péči rodičů.

slide12
KLÍČOVÁ SLOVA

Odezva na vzdělávací potřeby

Ujasnění kompetencí a kvalifikace

TÉMATA

Pozorování v místě práce (sledování a pomoc při zaučování osoby)

Rozeznání formálního a neformálního učení

Využití pozorování a reflexe těchto činností k aktualizaci a zlepšení vzdělávacích metod

k onsor c ium

CLAIR LOGIS CEFERH

Promoteur Robert MICHIT

Yves MASSON Marie-Claude ESCULIER

Fr - Paris FR - Grenoble

FORO TECNICO PERE TARRES FACULTY

FORMACION UNIV RAMON LLULL

Inma MIRALLES Rayda GUZMAN

Sp - Barcelona Sp - Barcelona

UNIVERSITY COOSS MARCHE

OF ANCONA SRL ONLUS

Pr Tommaso LEO Francesca CESARONI

It – Ancona It - Ancona

UNIVERSITYTRIADA -

OF URBINO Poradenské centrum, o.s.

Pr Daniela PAJARDI Eva ROTREKlOVÁ

It – UrbinoCz - Brno

KonsorCium
slide14
Tento projekt je podporován z prostředků Evropské komise.

Tento text vyjadřuje pouze názory autora a Evropská komise není zodpovědná za obsah tohoto textu.

Kontakt TRIADA – Poradenské centrum, o.s. Orlí 20, 602 00 Brno, Česká republika nrp@triada-centrum.cz rotreklova@triada-centrum.cz