Úhradové systémy zdravotnických prostředků v různých zemích SK, HU, GB, F, SE - PowerPoint PPT Presentation

axel-townsend
hradov syst my zdravotnick ch prost edk v r zn ch zem ch sk hu gb f se n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úhradové systémy zdravotnických prostředků v různých zemích SK, HU, GB, F, SE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úhradové systémy zdravotnických prostředků v různých zemích SK, HU, GB, F, SE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Úhradové systémy zdravotnických prostředků v různých zemích SK, HU, GB, F, SE
88 Views
Download Presentation

Úhradové systémy zdravotnických prostředků v různých zemích SK, HU, GB, F, SE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Úhradové systémy zdravotnických prostředkův různých zemíchSK, HU, GB, F, SE

 2. Zdroj • OECD Health at a Glance 2012

 3. Výdaje na zdravotnictví

 4. Struktura výdajů na zdravotnictví

 5. Celkové výdaje na zdrav./osobu vs tzv. “medical goods”

 6. Celkové výdaje na zdrav./osobu vs tzv. “medical goods”

 7. Slovensko • Ambulantní ZP • Kvartální kategorizace – má charakter správního řízení • Vychází se z historických čísel • Výše úhrady – negociace – odb.společnostvs.pojišťovny • Doplatky • Různě podle skupin 50-80% sortimentu je bez doplatku • Cena • Maximální cena je určena úředně – evropské referencování (ale může tvrdit, že referenčními cenami nedisponuje) • Nové prostředky • Stanovisko odborné skupiny pro farmakoekonomiku • Frekvence a lhůty • Změny kvartálně, vstup do úhrad 6 měsíců

 8. Slovensko • Nemocniční • Také kvartální kategorizace • Doplatky • Mohou mít doplatky • Ortopedické, spondylochirurgické, urologické, ORL systémy • Nemohou mít doplatky • Kardio, onkochirurgické

 9. Slovensko • HTA • K žádosti o zařazení se očekává „medicínsko ekonomický rozbor“ – není to formální HTA • Odborná pracovná skupina prefarmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnoteniezdravotníckychtechnológií • Přestože existuje již nějakou dobu „Slovak HTA“ – o její služby se v oblasti zdravotnických prostředků velký zájem neprojevuje

 10. Maďarsko • Ambulantní • ISO-skupiny (kategorizace) • Dvojí limit – subvence = podpory (opak doplatku) / referenční produkt (cena a subvence) • Cena • Nový výrobek musí do stávající skupiny – nabídne cenu. Výše subvence je však stejná. • Ceny jsou „zamrlzé“ od roku 2002 • Není další cenová regulace • Nemocniční • DRG – výrobek „Me-too“ – není problém • Extra drahý výrobek • Extra DRG kód – úhrada proti faktuře • Centrální tendr OEP (jediné pojišťovny) • HTA • Struktury i legislativa jsou, ale rozhodující je cena

 11. Pohlednazápad….