elektronisk samhandling ahus prim rhelsetjenesten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten . . Hovedmål. Ø ke kvaliteten på helsetjenester ved å implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon. . Delmål:. 1. 2. 3. 4. Kvalitetssikret og effektiv elektronisk kommunikasjon. Avvikle papir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten' - awena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

.

Hovedmål

Øke kvalitetenpå helsetjenester

ved å

implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon.

Delmål:

1

2

3

4

Kvalitetssikret og effektiv elektronisk

kommunikasjon

Avvikle papir

Implementering av ”den gode melding”

Tilkobling Norsk Helsenett

 • Slutte med parallell utsending av elektroniske- og papirmeldinger
 • Fastleger
  • 191 leger, ca 2/3 på Helsenett
  • 69 legesenter,
  • 6 leger kun papir
 • Kommuner,
  • 15 + 2 bydeler
 • KITH standarder
 • Innhold i meldingene
 • Meldingsutveksling
 • Teknisk og organisatorisk tilpasning
kvalitet p meldinger innhold
Kvalitet på meldinger - innhold
 • Mange er misfornøyde med innhold i epikriser og henvisninger
 • Er ”den gode melding” god nok? Nei.
 • Mange har forsøkt å gjøre noe med dette
  • Østfold, Asker/Bærum, UNN, Ringerike, Aker osv osv (nettsider)
  • Ahus, ønsker spesialiserte henvisninger. Prosjekt psykisk helse, poliklinikkprosjekt, habiliteringstjenesten.
bakgrunn
Bakgrunn
 • Uttalt behov fra fagmiljøene på sykehus
 • Grensesnitt mot poliklinikkprosjekt ved Ahus
 • Hypotese: Bedret pasientflyt/ oppstart utredning basert på henvisning
 • Hjelpemiddel for primærlegene?
 • KITH-rapport 22/03. Medisinsk faglig innhold i henvisninger – ”Den gode henvisning”
slide10

Felles

Inntaks-

kontor

ELEKTRONISK

HENVISNINGS-

MOTTAK

Fellesressurs hentet fra alle poliklinikkene. Sorterer/fordeler henvisningene

Prioritering lege

Poliklinikk 1

Servicetorg

Hentet fra alle poliklinikkene

Booking

Ventelister

Kontroller

PDS

Poliklinikk 2

Poliklinikk 5

Sitter i respektiv poli-

klinikk

Poliklinikk 3

Poliklinikk 4

eks standardisert pasientforl p operasjonspasienter kir gruppe
Eks. standardisert pasientforløp operasjonspasienter, kir. gruppe

Hjerte-

Lunge-

utredning

En dag

Mottak,

prioritering

og planlegging

ift

elektronisk

henvisning

Blodprøve

taking

Billed

diagnostikk

Klinisk

vurdering

Anestesi

vurdering

Operasjons-

dato/

ny time

Mottak

på poliklinikk

før operasjon

Tolkning

Kontroll

s langt
Så langt
 • ELIN- prosjektet om detaljert kravspesifikkasjon
 • Carelink om struktur/ terminologistandardisering
 • Møte med SHdir, KITH, Bærum sykehus, UNN
 • Møte med Well, Hove Medical, Profdoc, Infodoc
 • Søknad støtte InnoMed til forprosjekt –
  • De bidrar med veiledning fra egen organisasjon
 • Støtte fra Shdir til forprosjekt
  • Kr 400.000
  • IT, fagmiljø ved Ahus, fastleger, prosjektadministrasjon
m lsetting
Målsetting
 • Utvikle spørsmål til fastlegene knyttet til diagnose/ symptom innenfor spesialitetene urologi og gastromedisin
 • Tilrettelegge den tekniske løsningen
 • Teste spørsmål og den tekniske løsningen i samarbeid med fastleger
 • Legge til rette for fremtidig evaluering
forprosjekt
Forprosjekt
 • Forprosjekt 4 mndr
 • Oppstart november 2007
 • Avtale må på plass med samarbeidsparter, Ahus, Well, Profdoc, Hove og legekontor
 • Prosjektorganisering
  • Prosjektleder/Kirurg Frode Østrem
  • Prosjektmedarbeider Hilde Alstad
  • Gastromedisiner Christer Tønnesen og urolog Dan Helgø
  • Praksiskonsulent/ fastlegeTorgeir Landvik, Enebakk
  • Fastlege Terje Sagen, Kløfta legesenter
  • (Vi rekrutterer nå flere fastleger)
 • Referansegruppe (2 samlinger)
forprosjektleveranse
Forprosjektleveranse
 • Rapport
  • Prosess
  • Teknisk løsning
  • Medisinsk faglig innhold
 • Søknad om støtte til hovedprosjekt
  • Implementering ved Ahus og utvalgte fastleger
  • Bruk av nye henvisninger i en periode
  • Evaluere
   • Forbedring av kvaliteten på henvisningen.
   • Mer effektiv vurdering og pasientflyt i sykehuset. (Nei)
   • Brukertilfredshet, med bruker menes her mottakende og henvisende lege.