slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autodesk – řešení infrastruktury PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autodesk – řešení infrastruktury

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
avongara-kuron

Autodesk – řešení infrastruktury - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Autodesk – řešení infrastruktury
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Autodesk – řešení infrastruktury Ivona Foltýnová ISD technický konzultant

  2. Tým! Autodesk – řešení infrastruktury • Řešení pro: • Silničáře, • Geodety,  • Vodaře, • HIP projektu, • Manažéra projektu, • Ostatní profese… • …řeší celou škálu projektů: • Silniční/ městské komunikace • Potrubní sítě • Developerské projekty • Vodohospodářské stavby • Terénní úpravy • Geodézie • … Geodet Silničář Geomechanik Mostař Vodař Manažér projektu

  3. AutoCADCivil 3D 2008 • Pomůže Vám stát se produktivnějším! • Práce ve známém prostředí AutoCADu • Zvýší Vaší konkurence schopnost pomocíokamžitých změnve všech částech projektu díkytechnologii “dynamického modelu” • Přístup a okamžité použití všech datových zdrojů (geodetické zaměření, CAD & GIS data v nativním formátu, Google Earth, obrázky, scany map…) • Sdílení a správanejaktuálnějších datse všemi změnamiběhem celého projektuse všemi členy týmu • Sdílení a distribuce výstupů projektu pomocí webu, e-kreseb & map, kvalitní animace či automatických výkresů

  4. Co umí Autodesk Civil 3D? • Vytváření a správa projektů a návrhů • Načítání dat z totálních stanic z terénních měření • Příprava dat pro vytyčovací práce v terénu • Generování a práce s 3D modelem terénu • Modelování koridoru • Návrh směrových řešení a tvorba příčných a podélných profilů • Výpočty kubatur a jejich generování • Pasport potrubních sítí i ve 3D • Práce s parcelami – pozemkové úpravy, plány „satelitních městeček“ • Vizualizace

  5. Zjistěte, jak bude projekt vypadat…

  6. Vizualizace

  7. Prezentace • Práce s daty • Načtení podkladů z Google Earth • Tvorba DTM • Analýzy povrchů • Zobrazení vrstevnicového plánu • Hypsometrie výšek • Návrh parkoviště • Vymodelování plošné stavby • Návrh příjezdové komunikace • Návrh trasy komunikace • Tvorba podélného profilu • Šablony příčných řezů • Tvorba koridoru Příčné řezy • Generování kubatur • Potrubní sítě • Publikování zpět do Google Earth