Download
modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u hrvatskoj bijeli dokument o soo u n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u

Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj Bijeli dokument o SOO-u

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u HrvatskojBijeli dokument o SOO-u Janet Swainger Voditeljica tima CARDS 2002 VET Projekt

  2. Što je Bijeli dokument SOO-a? Dokument za raspravu o promjenama u sustavu SOO-a • Postavlja pozadinu i sažetak za raspravu • Sadrži raspon kratkoročnih i dugoročnih prijedloga • Poziva komentare i povratne informacije od dionika • Stvara temelj za nacrt sadržaja za Zakon o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

  3. Raspon Bijele dokument • Sustav SOO-a kroz sve dobne skupine i sve razine • Organizacije odgovorne za sustav SOO-a • Strategija i planiranje • Upravljanje i financiranje • Mreža škola i programa • Sustav kvalifikacija

  4. Ključne poruke (1) • SOO uključuje sve dobne skupine i sve razine • Trenutni sustav nije fleksibilan i presporo odgovara na potrebe • Snažna uloga za lokalna partnerstva • Potreba za: • Transparentnošću u donošenju odluka • Automatska uključenost socijalnih partnera • Strateško i operativno planiranje za SOO na nacionalnoj i županijskoj razini i na razini škola

  5. Ključne poruke (2) • Više donošenja odluka na lokalnoj razini, ali unutar nacionalnog okvira • Više maštovitog i fleksibilnog financiranja • Upravljanje i financiranje koje pokreće određeni cilj • Razlikovanje kvalifikacija i obrazovnih programa • Jači fokus na demonstraciju kompetencija • Jače osiguranje kvalitete • Bolji sustav za podudaranje onoga što se nudi s onim što traže gospodarstvo i društvo

  6. Škole (1) • Trebaju težiti da budu fleksibilni, inovativni, poduzetnički centri za SOO • Usluge za sve dobne skupine • Visoka kvaliteta, te da ih pokreće kvaliteta • Odgovaranje na potrebe i usmjerenost na korisnike • Nuditi samo kvalifikacije za koje imaju opremu i resurse • Učenje koje se financira iz državnih i privatnih sredstava • Centri u zajednici za učenje i procjenu

  7. Više autonomije i fleksibilnosti u donošenju odluka unutar nacionalnih i lokalnih ciljeva • Formalni zahtjevi za srednje i kratkoročne strategije povezane s drugim strateškim ciljevima • Revidiranje članstva u školskim odborima • Direktor kao upravitelj • Raznolikiji izbor obrazovnih programa koji vode do iste kvalifikacije • Fokus na tome da proces pokreće kvaliteta • Lokalna, regionalna i nacionalna suradnja i zajednički rad • Više i snažnije praktičnog osposobljavanja • Mogućnost nastavka školovanja za sve • Neke jasne odrednice tko radi što

  8. Što slijedi? • Faza konzultacija • Izrada nacrta sadržaja zakona o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju • Sastanci s osnivačima škola • Daljnji rad na revidiranom sustavu kvalifikacija • Rasprava na lokalnoj razini o tome kako iskoristiti prednosti novih mogućnosti

  9. Molimo za vaše savjete! janet.swainger@aso.hr www.aso.hr/cards2002