Säkerhet i trafiken - PowerPoint PPT Presentation

s kerhet i trafiken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Säkerhet i trafiken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Säkerhet i trafiken

play fullscreen
1 / 8
Säkerhet i trafiken
143 Views
Download Presentation
avedis
Download Presentation

Säkerhet i trafiken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Säkerhet i trafiken

  2. trafikskyltar Alla bilister måste följa bilmärkena. När man cyklar hör man faktiskt också till trafiken och måste därför följa trafikmärkena också. Den här skylten på bilden betyder att det är ett övergångsställe.

  3. Mörker Dem flesta bilolyckor när gående blir påkörda av bilar händer när det är mörkt. Att använda reflex är viktigt. Om man har reflex så syns man mycket bättre i mörkret än om man inte har det. Reflexerna måste sitta så lågt ner som möjligt för att billyktorna lyser snett neråt.

  4. Parkeringar Det är viktigt att parkera på parkeringar och inte på gatan för då kan man blockera för andra bilar som ska köra förbi där.

  5. bilmärken Det finns olika sorters bilmärken. Den här bilden är en Bmw. Ex. på bilmärken är Volvo, Fasta, Saab och Toyota.

  6. Säker cykel En säker cykel ska minst en reflex på varje hjul, både fotbroms och handbroms, vitt cykellyse fram och rött bak och ringklocka.

  7. Trafiken runt skolan Barn är mycket utsatta i trafiken. Den största olycksfaran för barn i vårt samhälle är trafiken. Trafik är den överlägset största dödsorsaken vid barnolyckor.

  8. Av: Ida och Ella