60 th zonta international convention san antonio texas 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010. Förhandlingar…. Stadgeändringar och höjning av årsavgift Serviceprojekt 2010-2012 Ny styrelse Bienniets mål. … och mingel. T v Dar Kurtz, Convention ordf. 1 606 deltagare 632 av totalt 1 224 klubbar + 112 proxy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rhandlingar
Förhandlingar…
 • Stadgeändringar och höjning av årsavgift
 • Serviceprojekt 2010-2012
 • Ny styrelse
 • Bienniets mål
slide4

T v Dar Kurtz, Convention ordf

 • 1 606 deltagare
 • 632 av totalt 1 224 klubbar + 112 proxy
 • 1 295 röster
n gra stadge ndringar h jning av rsavgift
Några stadgeändringar & höjning av årsavgift
 • Språkliga omformuleringar
 • När klubb upplöses tillfaller dess tillgångar Zonta International
 • Internationell hedersmedlem måste ha internationell erfarenhet
 • Ingen straffavgift om klubb inte betalar in avgifter i tid
 • ZI och ZIF har samma styrelse
 • Styrelsen (på alla nivåer) kan besluta att frånta nomineringskommitté-ledamot sina befogenheter
 • Resolutioner antagna under Convention ska ha giltighet under kommande biennium
 • Resolutionen om dagavgift, dvs att det är möjligt att besöka Convention endast under en dag godtogs.
 • D21 – Guvernören ska utse en organisations och klassifikationskommitté, en servicekommitté och en LAA-kommitté samt de kommittéer och funktioner som i övrigt anses erforderliga
 • D21 – Vice guvernören ska … samt vara ordförande i organisations- och klassifikationskommittén
 • Resolution (D21) Code of Ethical Conduct baserad på FN-resolutionen 1325 godtogs
 • Resolution (D21) Tobacco Control godtogs ej
 • Internationella årsavgiften höjs från 65 till 80 USD 2011, då vi ej rekryterat fler medlemmar
international service program 2010 2012
International Service Program 2010-2012
 • United Nations Children's Fund (UNICEF): 500 000 USD to Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV & Gender-Based Violence in Rwanda
 • United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): 500 000 USD to Safe Cities for Women Project in Guatemala City, Guatemala and San Salvador, El Salvador
 • United Nations Population Fund (UNFPA): 500 000 USD to the Elimination of Obstetric Fistula and the Reduction of Maternal and Newborn Mortality and Morbidity in Liberia
zisvaw zonta international strategies to end violence against women
ZISVAW (Zonta International Strategies to End Violence Against Women)
 • 430 000 USD towards a comprehensive strategy to end burns violence against women in Cambodia, Nepal and Uganda (UNIFEM)
 • 200 000 USD to Security and empowerment for women and their families: Ensuring a gender-responsive humanitarian and early recovery response in Haiti (UNIFEM)
zi och zif styrelse 2010 2012
ZI och ZIF styrelse 2010-2012

Maria Jose Landeira Oestergaard vice president, Lynn Mc Kenzie president elect,

Sonja Hönig Schough, Beryl Mc Millan, Kirsi Nickels, Dianne K. Curtis intl president

Susanne von Bassewitz, Jacqueline Beaudry, Kathleen Douglass, Kikuko Hara

kommitt ordf rande
Kommittéordförande
 • Margit Webjörn, BYLAWS AND RESOLUTIONS COMMITTEE
 • Simone Ovart, CONVENTION COMMITTEE
 • Gloria Stootman Wristen, ZI FINANCE COMMITTEE en)
 • Elba Pereyra de Gomensoro, NOMINATING COMMITTEE (Beryl Sten)
 • Dr. Sharon Langenbeck, AMELIA EARHART FELLOWSHIP COMMITTEE
 • Karen Macier, JANE M KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (Tora Wigstrand)
 • Jane Wilson O’Brien, YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD COMMITTEE
 • Maria Victoria P. Vergel de Dios, Z CLUBS AND GOLDEN Z CLUBS
 • Denise Conroy, LEGISLATIVE AWARENESS AND ADVOCACY (LAA) COMMITTEE
 • Ragna Karlsdóttir, ORGANIZATION MEMBERSHIP & CLASSIFICATION (OMC)
 • Judy Johnston, PUBLIC RELATIONS & COMMUNICATIONS (PR&C) COMMITTEE
 • Beryl Sten, SERVICE COMMITTEE
 • Mary Ann Tarantula, UNITED NATIONS (UN) COMMITTEE
 • Karin Nordmeyer, COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE
 • Pia Sjöstrand, ZIF FINANCE COMMITTEE
bienniets m l 2010 2012
Bienniets mål 2010-2012
 • Governance; ansvar, gott ledarskap
 • Financial; hållbara resurser kräver ett ökat medlemsantal
 • Credibility and Visibility; utveckla kommunikation och marknadsföring
 • Membership; öka antalet medlemmar med intresse för internationellt arbete, öka representation av olika yrkesområden i klubbarna
 • United Nations; aktivt påverka och ge FN support mot diskriminering av kvinnor
 • Legislative Awareness and Advocacy; medvetandegöra laglig rättighet att påverka
 • Service; marknadsföra de internationella serviceprojekten
 • Amelia Earhart Fellowship; marknadsföra och sprida information om stipendiet
 • Jane M Klausman; marknadsföra och sprida information om stipendiet
 • Young Women in Public Affairs; marknadsföra och sprida information om stipendiet
 • Z and Golden Z Club; marknadsföra och sprida information om mentorskapet
 • Zonta International Foundation; uppmuntra donationer
distrikt 21 motto 2010 2012
Distrikt 21 - motto 2010-2012

Synlighet, Saklighet, Support

Styrelse fr vänster

Kassör SysseHardenby, AD06 VeltaRaudzepa,

V guvernör Liisa Sulin Elmqvist, Guvernör Ruth Brunner, AD03 Ann Margreth Hellberg, AD01 Ann Rydén, AD04 Kristina Alexis, d-sekreterare Ingegerd Wennerbeck, AD02 Marianne von Hartmansdorff och AD05 Carolyn Belgrave Rappestad

Guvernör Ruth Brunner,

Hässleholm Zonta Club

tack f r uppm rksamheten
Tack för uppmärksamheten!

2012 ses vi i ett prisvärt Turin, Italiens kultur-, historie-, choklad-, ost- och vincentrum, allt enligt ordf Simone Ovart

Men… redan i maj 2011 är det distriktsmöte i Kungälv