slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavový korekčný člen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavový korekčný člen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Stavový korekčný člen - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Stavový korekčný člen. Riadený systém. Model riaden é ho syst é mu : vonkajší model – prenosová funkcia vnútorný model - stavový. A(s). B(s). Model riaden é ho syst é mu v tvare prenosovej funkcie. Všeobecná diferenciálna rovnica. Pomocou Laplaceovej transformácie dostávame:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavový korekčný člen' - autumn-tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stavový korekčný člen

Riadený systém

Model riadeného systému:

vonkajší model – prenosová funkcia

vnútorný model - stavový

slide2

A(s)

B(s)

Model riadeného systému v tvare prenosovej funkcie

Všeobecná diferenciálna rovnica

Pomocou

Laplaceovej

transformácie

dostávame:

slide3

Prenosová funkcia medzi y(t) a u(t) je

Model riadeného systému - stavový

slide7

MODÁLNE RIADENIE

1. Princíp: rozmiestňovanie pólov prenosovej funkcie riadenia

2. Tvar korekčného člena: v priamej a spätnej väzbe

w

kW

Objekt -SISO

-

kX

ysv

slide8

jw

jw

jw

s

s

s

Závislosť tvaru prechodovej charakteristiky od polohy pólov

a) stabilné priebehy

slide9

jw

jw

jw

s

s

s

a) nestabilné priebehy

slide10

Zákon riadenia:

Rovnica uzavretého obvodu

kde

slide11

Volené póly upraveného systému:1 , 2 ,…, n

Želaný char.

polynóm:

Želaná matica Acž upraveného systému:

slide12

nech Ac = Acž

Určenie vektora

proporcionálnych

regulátorov k

slide13

Určenie kw z podmienky e() = 0:

odkiaľ pre W(t) = 1  W(s) = 1/s je

slide14

Príklad: Pre nestabilný riadený systém s prenosovou funkciou G(s) navrhnite stavový korekčný člen tak, aby prechodová charakteristika bola aperiodická.

Stavový matematický model (KFR)

Návrh želanej matice systému:

Zvolíme póly systému s riadením:

Želaný char. polynóm:

slide15

Matica želaného systému

Matica pôvodného systému

Výpočet zosilnení v spätných väzbách:

slide17

Ak systém so stavovovými veličinami x je daný nekanonickou formou A,b,c,potom kanononickú formu riaditeľnosti A1,b1,c1, odpovedajúcu vektoru x1 získame transformáciou

kde

pričom

slide18

b1

A1

slide19

Vektor kx1 odpovedajúci vektoru x1 určíme predchádzajúcim

postupom. Vektoru pôvodných stavových veličín x pre systém

s A,b,c, však odpovedá spätne transformovaný vektor

Koeficient kw sa transformáciou nemení.