slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
calitatea solului PowerPoint Presentation
Download Presentation
calitatea solului

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

calitatea solului - PowerPoint PPT Presentation


  • 489 Views
  • Uploaded on

Universitatea Academiei de Ştiinţe Facultatea Ştiinţe ale Naturii Catedra: Biologie Ştiinţa pentru societate. AŞM: PREZENT ŞI VIITOR Transformarea substanţei organice a solului pe terenurile arabile din stepa Bălţului A elaborat: Noroc Oxana Program de masterat, anul I, Biologie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'calitatea solului' - autumn-summers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Universitatea Academiei de ŞtiinţeFacultatea Ştiinţe ale NaturiiCatedra: Biologie Ştiinţa pentru societate. AŞM: PREZENT ŞI VIITORTransformarea substanţei organice a solului pe terenurile arabile din stepa BălţuluiA elaborat: Noroc OxanaProgram de masterat, anul I, Biologie

calitatea solului
calitatea solului

capacitatea solului de a funcţiona în limita hotarelor ecosistemului pentru menţinerea productivităţii biologice şi calităţii mediului, pentru promovarea sănătăţii plantelor şi animalelor.[ prof. John Doran şi TimothyParcin (1994)]

slide3

Calitatea solului este măsura funcţionalităţii solului, în special, capacitatea solului de a:

accepta, deţine şi elibera substanţe nutritive şi alţi compuşi chimici

accepta, a deţine şi elibera apă pentru plante , râuri şi ape subterane

promova şi susţine creşterea rădăcinilor la plante

reacţiona la masurile de management

rezista degradării

menţine habitatul potrivit pentru biota solului

scopul
Scopul:

evaluarea rolului şi transformărilor substanţei organice a solului ca indice integral al fertilităţii solului, sub influenţa procedeelor agrotehnice contemporane.

noutatea tiin ific
Noutatea ştiinţifică:

evaluarea rolului şi transformărilor substanţei organice a solului ca indice integral al fertilităţii solului, sub influenţa procedeelor agrotehnice contemporane.

valoarea practic a lucr rii
Valoarea practică a lucrării:

constă în aprecierea calităţii solului sub influenţa diferitor procedee agrotehnice pe cernoziomurile din stepa Bălţului. Indicatorii folosiţi pot servi ca instrument de evaluare a proceselor de transformare a materiei organice în sol sub influenţa procedeelor agrotehnice, fiind cu mult mai receptivi şi sensibili comparativ cu conţinutul total de materie organică în sol. Ei pot fi aplicaţi de producătorii agricoli de rând cu alţi indicatori la evaluarea schimbării calităţii solului sub influenţa diferitor procedee agrotehnice.

procesul de humificare a solului dup m m cononova 1963
Procesul de humificare a solului, după M. M.Cononova,1963

Resturi organice iniţiale

Substanţe proteice

Hidranţi de carbon

Lignină

Lipide şi substanţe tanante

Aminoacizi

Monozaharide

Polifenoli

Acizi lipidici

Produse intermediare

Mineralizarea

Hrana organismelor heterotrofe

Spălarea, levigarea

Humificarea

slide12

Rolul ecologic al soluluiFuncţionalitatea solului este determinată de procesele de mineralizare şi humificare a substanţei organice a solului

concluzii
Concluzii:

1. Proprietatea de bază a solului

este fertilitatea lui. Solurile

fertile au capacitatea de a

aproviziona permanentşi

simultan plante cuapă şi

substanţe nutritive

în cadrul unor condiţii de mediu

favorabile.

2. Un sol calitativ (sănătos) este

capabil de a:

  • acumula, reţine şi elibera
  • elementele nutritive şi apa;
  • promova creşterea rădăcinilor;
  • menţine habitatul favorabil
  • pentru biota solului;
  • răspunde la procedeele
  • agrotehnice utilizate şi rezistă la
  • degradare.

3. În cadrul proprietăţilor agrofizice, agrochimice şi

biologice sunt un şir de indicatori, care permit în

ansamblu de a determina funcţionalitatea, calitatea

solului.

slide16

4. Pentru aprecierea transformării

calitative a substanţei organice

a solului sub influenţa diferitor

procedee agrotehnice în cadrul

unui tip de sol metodele clasice

de fracţionare a substanţei organice

după M.M. Kononova, I. V. Tiurin,

V. V.Ponomarev şi T. A. Plotnicova

nu sunt efective. Se propune

folosirea unuiset de indicatori, care

permit de a diferenţia rolul şi

importanţa a două fracţii de bază a

materiei organice în sol – fracţia

labilă şi fracţia stabilă.

5. Buna gestionare a solului nu

este posibilă fără cunoaşterea

caracteristicilor lui. Cunoaşterea

detaliată a acestor caracteristici,

ajuta la păstrarea calităţii

factorilor de mediu şi la

schimbul permanent de materie

necesară vieţii.

slide18

ADUC SINCERE MULŢUMIRI

Pentru idei şi sugestii dr. hab., profesor cercetător

B. BOINCEAN