Gépjármű piac….. - PowerPoint PPT Presentation

g pj rm piac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gépjármű piac….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gépjármű piac…..

play fullscreen
1 / 14
Gépjármű piac…..
86 Views
Download Presentation
audrey-hoffman
Download Presentation

Gépjármű piac…..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gépjármű piac….. …..jelene és jövőképe a mostani piaci helyzetben és környezetben

 2. Magyar Gazdaság 2005 - 2013 GDP növekedése 5,3%-ra Fogyasztás növekedése 4,3%-ra Munkanélküliség 6,8%-ra Infláció 2,5%-ra Népesség 9,8 millió-ra Csatlakozás az EURO-hoz 2011-2013 Belföldi autógyártás 2013-ra meghaladja a 450 000 darabot, amelynek mintegy 6-8%-a hazai piacra kerül Forrás: J.D.Power, MGE

 3. Piac 2006 - 2011 Forrás: MGE

 4. A jelenlegi helyzet a válság előtt a) jövedelmezőség >>> eltolódott a jutalék irányába b) magas készletszintek c) beruházások d) csökkenő gépjármű kereslet e) szervizek megrendeléseinek csökkenése f) magas kockázatvállalás a finanszírozásban

 5. a) kevesebb forrás, különösen CHF-ben (€ és HUF van) • b) finanszírozók kockázatkezelésének gyors változása • - készletezés>>>kiemelt kockázatúnak minősített • - ügyfelek>>>PSZÁF ajánlás (20%; 96 hónap; 80%) • - jutalék>>>rendszer átalakítása (kiszámíthatóbb gazdálkodás) • c) a korábbi időszak szükséges korrigálásának felgyorsulása • d) nem gazdasági kockázatok>>>keltett hangulat A pénzügyi válság kiegészítő hatása

 6. Kereskedők, finanszírozók, importőrök összefogása Kereskedők: Az etikailag megkérdőjelezhető marketing és értékesítési tevékenység kordába szorítása (árengedmények, dealeri szövetségek) Vevőfinanszírozott ügyfelek alaposabb szűrése Ésszerű, konzervatív készletgazdálkodás (az importőrrel együttműködve) mindaddig, amíg az le nem csökken a megfelelő szintre (pl.: importőr+kereskedők max. 3 hónap) Pénzügyi lízingben történő értékesítés elősegítése Importőrök: Készletezési igény ésszerű szintjének kialakítása és működtetése Beruházási igények elhalasztása meglévő kereskedőknél Az újonnan felmerült működési költségek figyelembevételével kialakított árrések, kampányok és bónuszok, nettó - nettó szemlélet erősítése Volumen tervezés és értékelés a valós piaci lehetőségek mentén Finanszírozók: prudens működési modellhez források biztosítása deviza alapú finanszírozás (€) megtartása kereskedők jövedelem szerzésének biztosítása (fokozatos átmenet) márka és „megfelelő” szervizek támogatása

 7. A kitörés Széles szakmai összefogás>>>GÉMOSZ, MLSZ, MGE a)a szakmai szándék realizálása a piaci résztvevők dolga b) cél a működés, a foglalkoztatás és az ügyfelek kiszolgálásának magas szintű fenntartása c) egyeztetett és közös kommunikáció Az összefogástól várt eredmény a)Sokkhatások kiszűrése b) Kölcsönösen előnyös működés biztosítása c) Szervizek munkaellátottságának növelése d) Vagyonvédelmi előrelépés>>>MGJT e) Gyorsabb vásárlási csereciklus

 8. Kereskedők értékelése • a) Importőrök>>> franchise partnerség, együttműködési készség, piaci részesedés, volumen, • személyi állomány, képzés • b) Finanszírozók>>> bonitás, pénzügyi stabilitás, gazdálkodás, • üzleti volumen, portfolió minőség • c) Adatok legális cseréje, információáramlás javítása • d) A fentiek eredményeképpen a megfelelő partnerség támogatása Az együttműködés módszere és célja

 9. a) a kiskereskedelem további koncentrálódása többmárkás, egy, vagy több telephelyes nagy forgalmú vállalatok erősödése b) jelentős belföldi vállalatok létrejötte, fejlődése c) külföldi befektetők megjelenése d) a piac konszolidációja, tisztulása, a legális szektor erősödése e) a szürke és fekete gazdaság visszaszorulása, ezáltal a jövedelmezőség konszolidációja f) a nem valóságos vásárlói réteg kiszűrődése g) gyorsabb csereciklus általi volumen növekedés és használt autó kínálat bővülés A várható jövő

 10. Vállalati működés fejlesztése a kereskedők és importőrök együttműködésével működés alapos átvilágítása>>>lehetőségek feltárása szervezetfejlesztés>>>állandóan adaptált, modern management üzleti tervezés részletessége>>>rövid és középtáv kölcsönös kötelezettségek pontos elszámolása és teljesítése vezetői együttműködési fórumok vállalaton belül>>>értekezletek hatékony rendje szervezeti keretek között a közös érdekek mentén - GÉMOSZ munkacsoportok - MGE munkacsoportok - GÉMOSZ – MGE szakmai együttműködés Amit közösen tennünk kell

 11. Üzleti tervek használata • folyamatos figyelés, elemzés, adaptálás • a következtetések gyors átvezetése • költséghatékony működés • személyi állomány>>>munkakörök, leterheltség, motiváció • egyéb költségek • Személyi állomány fejlesztése • franchison belül a termékek és a körülmények nagyrészt egyezők, ezért…. • …..ebben van az igazi különbség>>>>tartalék • szakmai és nem, vagy nem csak általános képzés • folyamatos coaching (támogatás) és monitoring (mérés) • személyzet megtartó képesség • jogi>>>>tanulmányi szerződések • motivációs>>>anyagi, karrier építés>>>jövőkép • tudatos csere Amit a kereskedések tehetnek

 12. Ügyfél megtartás>>>helyi feladat tudatos, rendszeres és folyamatos CRM munka motivált és megkövetelt adatbevitel helyi és egyéni sajátosságok figyelembe vétele a meglévő ügyfelek legalább olyan fontosak, mint a megszerezni kívántak Ügyfél szerzés>>>közös feladat központi és ráépülő helyi kommunikáció akciók szerepe célcsoportok elérése központi és ráépülő helyi CRM munka illeszkedő, de a meglévő ügyfeleket nem sértő motiváció Az ügyfelekkel való direkt kapcsolat fontosabb a reklámnál, de azt nem helyettesíti. Amit az ügyfeleinkért tehetünk saját érdekünkben

 13. Önismeret Piac ismeret Alkalmazkodás CRM Képzés Szervezet fejlesztés Együttműködés Aktív cselekvés Összefoglalás

 14. Köszönöm a figyelmet