slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
číslo : VY_32_INOVACE_26_02 PowerPoint Presentation
Download Presentation
číslo : VY_32_INOVACE_26_02

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
audra-schultz

číslo : VY_32_INOVACE_26_02 - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
číslo : VY_32_INOVACE_26_02
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. číslo: VY_32_INOVACE_26_02 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:Člověk vzpřímený – homo erectus Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 6. ročník

  2. Metodický list – anotace: Didaktický učební materiál Člověk vzpřímený – homo erectusslouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Metodické pokyny jsou uvedeny na jednotlivých stranách. Pokud není uvedeno řešení správných odpovědí na otázky a úkoly, vyplývá z textu prezentace.

  3. Člověk vzpřímený – homo erectus • Vyspělejším druhem z rodu Homo byl člověk vzpřímený. • Žil přibližně před 1,5 mil. – 300 tis. př. n. l. • Žil v Africe, odtud se rozšířil i do Asie a Evropy.

  4. Způsob obživy stádem nebo se snažili oddělit jediné zvíře od stáda. • Lovu se účastnili všichni členové tlupy. • K lovu používali dřevěný oštěp, kyje, kostěné nástroje a nový nástroj pěstní klín. • Hlavní potravou člověka vzpřímeného byl sběr plodů, vajec a drobných živočichů, ale dokázal už lovit i velká zvířata (slony, nosorožce, koně, bizony, jeleny). • Lov probíhal tak, že zaútočili na osamělá zvířata nežijící se

  5. Opracování pěstního klínu: • Pěstní klín byl jemněji opracován než sekáč. • Kámen, budoucí pěstní klín, si člověk položil na větší kámen, kovadlinu. Dalším tvrdším kamenem tvaroval kámen do mandlovitéhotvaru se zašpičatělým hrotem. • Používal ho pak k bodání, řezání, i hrabání.

  6. Využívání ohně a obydlí: • Člověk vzpřímený uměl používat oheň (i k úpravě masa), ale ROZDĚLAT JEJ NEDOKÁZAL. • Získával ho např. při požárech způsobených bleskem a pak ho udržoval. • Žil ve větších tlupách (20 – 30 členů) pod skalními převisy a v jeskyních. • Mezi sebou si rozdělovali povinnosti – muži lovili a vyráběli nástroje, ženy pečovaly o děti a staraly se o přípravu jídla. • Členové se dorozumívali pomocí posunků a zvuků.

  7. Rozdělte se do skupinek po 4 žácích a dohodněte se, na čem se budete stejně jako pravěcí lidé pomocí zvuků a posunků domlouvat. Scénku předveďte ostatním:

  8. Otázky: • Vyjmenuj shody a rozdíly mezi člověkem zručným a člověkem vzpřímeným. • Kde žil člověk vzpřímený? • Kdy žil člověk vzpřímený? • Proč začal více využívat oheň? Jaký měl pro něj význam? • Jaký nový nástroj používal homo erectus? Jak jej vyráběl? • Čím se živil?

  9. Zdroje a citace: • MICHOVSKÝ, Václav. Dějepis: pravěk a starověk pro základní školy. Vyd. 4., v Práci 1. Praha: Práce, 1995, 71 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-208-0337-8. • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Lubor KYSUČAN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 2. vyd. Brno: Nová škola, 2011, 139 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-291-4. • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Homo erectus [online]. c2013 [citováno 17. 09. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_erectus&oldid=10703096> • Obrázek ze strany 3 byl stažen 17. 9. 2013: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_erectus.JPG • Obrázky z Klipartu