anj yoplast n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANJÄ°YOPLASTÄ°

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

ANJÄ°YOPLASTÄ° - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

ANJİYOPLASTİ. DR. ÜMİT BELET ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI. Anjiyoplasti Patofizyolojisi. Balon an j i y oplast i – vasküler bir darlık ya da tıkanıklığın balon kateterle genişletilmesi Etki mekanizması Plak komprese edilemez Arteryel plakta kırılma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANJÄ°YOPLASTÄ°' - audi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anj yoplast

ANJİYOPLASTİ

DR. ÜMİT BELET

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

anjiyoplasti patofizyolojisi
Anjiyoplasti Patofizyolojisi
 • Balon anjiyoplasti– vasküler bir darlık ya da tıkanıklığın balon kateterle genişletilmesi
 • Etki mekanizması
  • Plak komprese edilemez
  • Arteryel plakta kırılma
  • Arter duvarında lokalize diseksiyon
slide3

Yırtık media içine kadar ilerleyebilir

 • Adventisyal tabaka- gerilir ve uzar
  • Lümende kazanç
   • oluşan yarıklar
   • adventisyadaki uzama
  • Birkaç haftada intimada yeniden şekillenme süreci
  • Neointimal hiperplazi - düzgün intimal yüzeyi
slide4

Konsantrik arteryel lezyon – daha iyi yanıt

 • Arteryel plak ve arteryel duvar tabakaları aynı şekilde diseke olur, bu da lümen çapındaki artışı fazlalaştırır
slide5

Ekzantrik lezyon - daha az yanıt

 • Plağın kendisinden çok karşı tarafındaki damar duvarı gerilir
 • Balon söndürüldüğünde normal elastik duvar geri çekilir (elastik recoil) ve yetersiz bir sonuç elde edilir
nasil yaparim
NASIL YAPARIM
 • Hasta değerlendirilmesi
 • Tedavi planının yapılması
 • Giriş ve lezyona erişim
 • Lezyonun geçilmesi
 • Lezyonun genişletilmesi
 • Sonucun kontrol edilmesi
i hastan n de erlendirilmesi
I. Hastanın Değerlendirilmesi
 • Tedavi hem hemodinamik olarak anlamlı lezyonu olan hem de bu lezyonla ilişkili semptomları olan hastalarda yapılmalıdır
  • Semptom ve bulguların nedeninin iskemi olduğunu göstermek
 • Ayrıntılı bir klinik öykü
  • Vasküler semptomlar
  • Eşlik eden hastalıklar (kardiyak hst., KRY, DM)
  • Vasküler hastalıklar için risk faktörleri (sigara, hiperlipidemi, vb)
  • KM allerjisi öyküsü
slide8

Ayrıntılı fizik inceleme (özellikle vasküler hastalıkla ilgili)

  • Nabızları palpe et, cilt ısısı ve lezyonlarına bak, ABI değerlendir
  • Hasta uzun süre (2 saat) yatabilir mi?
  • Konfüzyon, ajitasyon, ağrı var mı?
  • Anestezi gerekir mi? – İV sedasyon/GA
 • Aydınlatılmış onam
  • İşlemden hedeflenen sonuç
  • İşlemin nasıl yapılacak
  • Orta ve uzun dönem sonuçlar
  • Potansiyel komplikasyonlar ve riskler
  • Re-stenoz olasılığı
  • Alternatif tedavi seçenekleri – neden PTA
ii tedavi plan n n yap lmas
II. Tedavi planının yapılması
 • PTA’da başarının anahtarı pek çok girişimsel işlemde olduğu gibi hazırlıktır
 • Başlamadan önce;
  • İşlemin endikasyon ve kontraendikasyonları değerlendir
  • Var olan görüntülemeleri incele
  • Kullanılacak olası yaklaşım ve malzemeleri seç
slide10

Endikasyonlar

  • PTA genel olarak kısa segment darlık ve oklüzyonlarda endikedir
   • Renal arterde FMD’e bağlı darlıklarda
   • Mezenter arterlerde distal darlıklarda
   • SFA ve diz altı darlıklarında
slide11

Kontraendikasyonlar

  • Büyük bir ülser ya da anevrizmal bir segmente komşu lezyon
   • embolizasyon ve rüptür riski ↑
   • Stent ya da kaplı stent daha uygun seçenek
 • Göreceli kontraendikasyonlar
   • Ekzantrik plak
   • Uzun stenoz ve oklüzyonlar
   • Ağır kalsifiye lezyonlar
slide12

Görüntülemede değerlendirilecekler

  • Lezyonun morfolojisi
   • Stenoz - oklüzyon
   • Uzunluk
   • Kalsifikasyon
   • Plak dağılımı
  • İnflow ve outflow akımların değerlendirilmesi
  • TASC2 sınıflandırması ve önerileri
  • En uygun giriş yeri ve yönü
  • Lezyon tedavisi için en uygun ekipman
ekipman
Ekipman
 • Balon kateterler 
 • Diagnostik kateterler
 • Kılavuz kateterler
 • Kılavuz teller
 • Kronik total oklüzyon (CTO) araçları 
 • Kılıflar
 • Şişirme cihazı
 • Aspirasyon trombektomi ekipmanı
 • Stentler
 • Kaplı stent
 • İyi bir Kalp Damar Cerrahı arkadaş
balon se imi
Balon seçimi

Balon çapı

 • Preop anjiyolarda lezyona hemen komşu olan arter segmentinin çapını ölç
 • Post-stenotik dilatasyondan ölçüm yapma

Balon uzunluğu

 • Lezyonu tedavi edecek en kısa uzunluk
  • Komşu normal damarda minimum intimal hasar
 • Ardışık uzun segment lezyonlarda uzun balonlar
iii giri ve lezyona eri im
III. Giriş ve Lezyona Erişim
 • Olası olduğu kadar en kısa ve en düz yol
 • Kılıfla lezyon arasında yeterli çalışma alanı bırak
 • Gnl ipsilateral ana femoral a. girişi
 • Kontralateral ana femoral a. giriş
  • Lezyon tarafı ana femoral arter giriş yerinde lokal problem
  • Ana femoral arterin üstünde ve altında lezyon olduğunda
   • örneğin kombine iliak ve SFA hastalığı
slide16

Antegrad ana femoral a. girişi

 • Ekstremite lezyonlarında lezyonun proksimal kesiminden geçilemezse → distal tarafındaki arterden retrograd giriş
  • subklavyen arter orijininde tıkanıklık varsa aksiler ya da brakial giriş
  • popliteal arter ya da pedal arterlerden giriş
slide17

IV. Lezyonun Geçilmesi

 • Mutlaka anjiyografi yap
  • Lezyonu tekrar değerlendir
  • PTA en iyi seçenek mi?
  • Oklüzyonda damarın tekrar dolduğu yeri göster
  • Distal dalları değerlendir
 • Roadmap kullan
slide18

Basit stenozlar tek başına bir kılavuz telle kolaylıkla geçilir

 • Ancak kateter içerisinden gönderilirse hem daha stabil olur hem de yönlendirilebilir
  • Eğri uçlu kateter-düz tel
  • Düz kateter-açılı uçlu tel
slide19

Daha karmaşık lezyonlar sorun olabilir

 • Şekilli bir kateter ve açılı hidrofilik tel kullanarak dar segment içerisinden teli yönlendirin
 • Teli çevirmek için bir torker kullanın
 • Acele etmeyin ve asla zorlamayın.
 • Eğer tel eğilmeye başlarsa ve ileriye doğru spiral şekil oluşturursa yol açıyordur.
slide20

Oklüzyonları geçmek daha karmaşıktır ve sabır gerektirir.

 • Tıkanma noktasında damarın şekline bak. Arter sıklıkla incelerek bir noktaya gider- hedef burasıdır.
 • Önce düz bir tel kullan ve açılı kateter kullanarak teli tıkanıklığın apeksine yönlendir .
 • Kılavuz tel sıklıkla oklüzyonun içerisinden geçer
slide21

Transluminal geçiş başarısız

subintimal geçiş dene

slide22

Tel lümen içine girmezse başka bir lokalizasyondan tekrar subintimal girmeyi dene

 • Re-entry kateter kullan (Outback, Pioneer)
slide23

Subintimal geçiş

 • Pozitif yönleri
  • uzun dönem açık kalma hızlarının daha yüksek
   • düzgün subintimal yüzey
 • Negatif yönleri
  • gerçek lümene tekrar girmenin bazen çok güç
  • damar perforasyon insidansı yüksek
  • subintimal trakt başarısız olursa kollaterallerin kapanması
k lavuz tel lezyonu ge ti inde
Kılavuz tel lezyonu geçtiğinde
 • İşlem sonuçlanan dek tel mutlaka lezyonun diğer tarafında olsun!
  • Sorun olursa müdahale etmek için
 • Hedef damarın içinde olduğundan emin olmak içi her zaman anjiyografi yap
  • Hedef damarın ötesinde telin küçük bir kollateral damarda olması olasıdır ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir
 • Heparin ver (50-100 U/kg)
lezyonu ge me s ras ndaki sorunlar
Lezyonu geçme sırasındaki sorunlar

Lezyonu geçememek

 • Yaklaşım ve tekniğini değiştirmeyi düşün
 • Farklı kateter ve telleri dene (0.035"→0.018")
 • Dur, daha sonra dene
slide26

Tel lezyonu geçmesine rağmen üzerinden kateter ilerlemiyor

 • Uzun introdüser kılıf kullan
 • Kılavuz teli gergin tut ve kateteri iterken bir o tarafa bir diğer tarafa çevir.
 • En düşük profilli balon kateterle predilatasyon yap
 • 0.035" tel üzerinden hiçbir kateter ilerlemiyorsa, çek
  • Stiff hidrofilik tel
  • 0.018 " tel - düşük profilli balon
v lezyonun geni letilmesi
V. Lezyonun Genişletilmesi
 • Balonun pozisyonunu belirlemek için roadmap yap
 • Floroskopik gözlem altında şişir
  • Balonun yerinde mi?
  • Oluşan bel tamamen açıldı mı?
 • Bu sırada basınç göstergesine bakarak önerilen basınçları geçmemeye çalış
slide28

Multiple lezyonlar olduğunda strateji nasıl olmalıdır?

 • Aynı damar trasesi boyunca tüm lezyonlara anjiyoplasti yapılmalıdır.
  • Sadece bir kısmına anjiyoplasti yapmak anatomiyi değiştirir, fakat hemodinamik iyileşme sağlamaz.
  • Anjiyoplasti yapılan yerler de dilatasyondan sonra yavaş akım devam ettiği için tromboze olabilirler
 • Distalden proksimale
slide29

Şişirme süresi uygulayıcıya ve lezyona göre değişir

  • Stenoz için 1 dakika şişir
  • Oklüzyon için 2-3 dakika şişir
slide30

Balon şişirilmesi sırasında ağrı

  • Adventisyadaki gerilme sinir liflerini uyarır
  • Ağrı olduğunda balon daha fazla şişirme
  • Balonun söndürüldükten sonra devam eden ağrı rüptüre ya da diseksiyona bağlıdır.
  • Kontrol anjiyogram yap, bu olasılıkları hemen ekarte et
geni letme s ras nda kar la lan sorunlar
Genişletme sırasında karşılaşılan sorunlar

Balonun ileri ya da geri migrasyonu

slide34

Balonun tam açılmaması

 • Balonda oluşan bel kaybolmayabilir
 • Aynı çaplı balonla daha uzun süreli şişir
 • Şişirme basıncını çok artırma – balon patlar
 • Aynı çapta ancak yüksek basınçlı balon dene
 • “Cutting” balon kullan
  • “Cutting” balonu komşu normal damar çapından çok stenozun olduğu segmentin çapına göre seç
  • Daha sonra ilk balonla tekrar anjiyoplasti yap
slide35

Balonunun patlaması

 • çok sıkı kalsifiye stenozlar içerisinde patlayabilir
 • Gnl uzunlamasına yırtılır – sorun yok
 • < %1 çevresel şekilde yırtılır
vi sonucun kontrol edilmesi
VI. Sonucun Kontrol Edilmesi

Sonlanma noktası

 • <%30 rezidü darlık kalması
 • Distal arteryel akımın açık olması
 • Komplikasyon olmaması
 • Kontrol anjiyografi yap
30 dan fazla rezid el stenoz
%30’dan fazla rezidüel stenoz
 • Rezidüel stenoz iki neden bağlı olabilir;
  • Elastik recoil söz konusudur – stentle
  • Lezyon az genişletilmiştir
 • 1 mm daha geniş çaplı bir balonla tekrar PTA yap
 • Eğer olasıysa gradient ölç, gradient yoksa dur
 • Kritik olmayan damarda %30-50 rezidüel stenoz varsa bırak (pek çok stenoz anjiyoplasti sonrası tekrar şekillenir)
komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Diseksiyon
 • Distal embolizasyon
 • Rüptür
diseksiyon
Diseksiyon
 • Uygun olmayan şekilde fazla dilatasyon
 • Pek çok anjiyoplasti yerinde post-PTA anjiyografide diseksiyon olur
 • Distal akımı engelliyor mu?- önemli
 • İnflow akım plağı karşı duvara doğru itmesi → arteryel akımda durma
 • PTA’dan hemen sonra anjiyoplasti yerinde oluşan akut oklüzyon - gnl diseksiyona 20
slide41

Akımı kısıtlayan bir diseksiyon varsa:

 • Düşük basınçlı bir balonu diseksiyon bölgesinde 3-5 dakika kadar şişir
 • Sıklıkla flap duvara yapışır
 • Kontrol anjiyografi - iyi bir akım - sorun yok
slide42

Diseksiyon nasıl önlenebilir?

  • Uygun dilatasyon
   • Balon çapı
   • Balon basıncı
  • Risk + → Stent
distal embolizasyon
Distal embolizasyon
 • Klinik olarak anlamlı olağan değil, fakat organ veya ekstremite kaybı olabilir

Embolizasyon nasıl önlenebilir?

 • Uygun antikoagülasyon kullanılması,
 • Endovasküler cihazların dikkatli ilerletilmesi
 • Lezyonun en az manipulasyonu
 • “Distal protection device” kullanmak
 • PTA yerine stent, hatta kaplı stent kullanmak
slide44

Embolizasyon saptanırsa ne yapılmalıdır?

 • Ekstremitenin ya da hedef organın klinik durumunu değerlendir.
 • Heparinle tam doz antikoagülasyon uygula
 • Hastada bulunan kılıflara bak, aspire et ve yıka
 • Vasodilatör ver
 • Distale etkilenen outflow damar yatağı içerisine çok delikli bir kateter yerleştir
  • r-tPA
  • Glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri
 • Bir aspirasyon kateteri (Pronto ya da Export gibi) ile aspire et
 • Mekanik tromboliz dene
r pt r
Rüptür
 • Akut, keskin ve sürekli ağrı
 • Hemodinamik instabilite
 • İnfrainguinal rüptürler sıklıkla akut oklüzyonla sonuçlanır

Rüptür nasıl önlenebilir?

 • Balonun çapını doğru seçmek
 • İdeal sonuç elde etmeye çalışma

“excellent is the enemy of good”

 • Balon anjiyoplasti ile sonuç alamıyorsan, dur.
  • Darlığı stentle ya da cerrahiye ver.