Exkurze ANJ Praha 20.6.2013 - PowerPoint PPT Presentation

jenna-booth
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exkurze ANJ Praha 20.6.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exkurze ANJ Praha 20.6.2013

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Exkurze ANJ Praha 20.6.2013
120 Views
Download Presentation

Exkurze ANJ Praha 20.6.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PO ŠKOLE DO ŠKOLYProjekt OPVK č. CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Exkurze ANJ Praha 20.6.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2. Začátek cesty

  3. Na nádvoří Pražského hradu

  4. U chrámu sv.Víta

  5. Směřujeme na Malou Stranu

  6. Na Starém Městě

  7. Výstupní test - zadání Mark all the sights we visited on the map. (4,5 p.) What architectural style is St. Vitus Cathedral predominantly built in? (1 p.) Name one of the architects who designed St. Vitus Cathedral. (1 p.) Who lived and worked in the Golden Lane? (1 p.) What style are the statues on Charles Bridge mainly built in? (1 p.) Where is St. Nicholas Church situated? What is the Clementinum nowadays used for? (1 p.)

  8. Výstupní test – hodnocení Points: 10,5-9 = 1 8 = 2 7 = 3 6 = 4 5-0 = 5