e uygulama ve projeler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-UYGULAMA VE PROJELER PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-UYGULAMA VE PROJELER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

E-UYGULAMA VE PROJELER - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

E-UYGULAMA VE PROJELER. E-UYGULAMA VE PROJELER. GİB, e-Devlet kapsamında, merkez ve taşrada çalışanlarımızın iş verimliliğini ve etkinliğinin, mükelleflerimizin de vergiye gönüllü uyumunu artırmak için pek çok e-uygulama ve projeyi devreye almaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-UYGULAMA VE PROJELER' - aubrey-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e uygulama ve projeler1
E-UYGULAMA VE PROJELER
 • GİB, e-Devlet kapsamında, merkez ve taşrada çalışanlarımızın iş verimliliğini ve etkinliğinin, mükelleflerimizin de vergiye gönüllü uyumunu artırmak için pek çok e-uygulama ve projeyi devreye almaktadır.
 • Bu sunumda Başkanlığımız genelinde, merkezde ve taşrada devreye sokulan ve/veya planlanan projeler tanıtılacaktır.
kdv ade tak p s stem
KDV İADE TAKİP SİSTEMİ

AMAÇ VE KAPSAM:

 • KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01/11/2013 tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen her aşamanın gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından online olarak takibine imkan veren bir sistemdir.
kdv ade tak p s stem1
KDV İADE TAKİP SİSTEMİ

Temel Amaçlar:

 • Mükelleflerin istedikleri her an ve her yerden iade talepleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
 • İade süreçlerinde yaşanan tıkanıklıklar(aksaklıklar) tespit edilip hızlı çözümler üretilebilecektir.
 • İadeyi gerçekleştiren vergi dairesinin performansı ölçülerek otokontrol mekanizması işlerlik kazanacaktır.
 • İade türlerine göre , sonuçlandırma süreleri için standartlar belirlenebilecektir.
 • İadenin daha hızlı , daha şeffaf , daha sağlıklı yapılması sağlanacaktır.
 • Mükellefle vergi dairesi arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttıracaktır.

AŞAMA:

 • 1 Mayıs 2014 tarihinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. İstanbul, Ankara ve Bolu illerinde pilot olarak uygulanmaya başlanacaktır.
e yoklama projes
E-YOKLAMA PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

İnternet, web ve kablosuz teknolojiler ile her yerde her zaman etkileşen sistemlerin yaygın kullanılmaya başlandığı dönemde e-Devlet uygulamaları çerçevesinde Vergi Dairelerinde ve Denetim Grup Müdürlükleri bünyesinde yürütülen yoklama ve denetim faaliyetinin mobil teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandırılmasıdır. Sistem ile;

 • Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak,
 • Vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmek,
e yoklama projes1
E-YOKLAMA PROJESİ
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla yürütülen projelerin önemli bir ayağı olan Elektronik Yoklama Sistemi oluşturmak,
 • Her türlü veriyi analiz ederek raporlayan yeni proje ve sistemlerle entegre çalışan
 • Klasik yoklama anlayışının dışında
 • Mobil cihazlar ile yerine getirilen
 • Mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden
 • Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan
 • Mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilirlik
e yoklama projes2
E-YOKLAMA PROJESİ
 • Elektronik ön denetim talebinde bulunan birimlere doğrudan bilgi aktarımı
 • Elektronik ön denetim personelinin daha etkin daha verimli hizmet üretimi
 • GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergahını belirleyerek denetim ve koordinasyonda etkinlik
 • Denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin (resim, video vs.) temini amaçlanmaktadır.

AŞAMA:

Mayıs/2012 tarihinde başlatılan projenin 30.06.2014 tarihinde tamamlanması amaçlanmaktadır.

uzaktan e t m projes
UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Uzaktan eğitim projesiyle, uygulamalarda yapılan güncellemelerin/yeniliklerin ve üretilen yeni uygulamaların taşradaki personelimize tanıtılabilmesi amaçlanmaktadır.
 • Projeyle beraber, merkezde bir stüdyoda ders anlatan eğitmeni, taşrada sınıflarda bir araya gelen çalışanlarımız önlerindeki tabletlerden takip edebileceklerdir.
 • Böylece çalışanlarımız, eğitim amacıyla il dışına gitmek zoruna kalmayacak, ilgili eğitimler daha etkili ve verimli bir şekilde çalışanlarımıza aktarılabilecek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmış olacaktır.

AŞAMA:

 • Projenin 31.12.2014 tarihinde bitirilmesi amaçlanmaktadır.
gms zleme ve de erlend rme projes
GMSİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • GMSİ beyanname verme süresinin bitmesi ve sonuçların değerlendirilmesini müteakip 3. taraf bilgileri ve kurumumuzda bulunan diğer bilgiler ile elektrik ve doğalgaz abone bilgilerinin birlikte ele alınması ile çeşitli analizler yapılarak, bu analizler sonucunda ortaya çıkan uyumsuzlukların gönüllü uyum kapsamında giderilmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak yapılması planlanmaktadır.

AŞAMA:

 • 01.01.2012 tarihinde başlayan projede halen geliştirmeler devam etmektedir.
gms zleme ve de erlend rme projes1
GMSİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER:

 • Proje, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile entegre olarak yürütüldüğünden beyanname verme süresinin bitmesi ve sonuçların değerlendirilmesini müteakip 3. taraf bilgileri ve kurumumuzda bulunan diğer bilgilerin birlikte ele alınması ile çeşitli analizler yapılarak, bu analizler sonucunda belli kriterlere göre uyumsuz olarak tespit edilen mükellefler gönüllü uyuma davet edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmektedir.
 • Yapılan analiz çalışmaları sonucu 2012 Beyan Dönemine ilişkin olarak 2013 yılı içerisinde 321.013 uyumsuz kişi tespit edilmiş olup, gönüllü uyuma davet edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiştir
m kellef karnes projes
MÜKELLEF KARNESİ PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

Bilgisayar teknolojileri kullanılarak, Ülkedeki tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareketle vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları değerlendirebilen bir sistemin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Sistem ile;

 • Tüm mükellef davranış eğilimleri ortaya çıkartılarak mükellef profillerinin oluşturulması,
 • Mükelleflerin vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzluklarının tespit edilmesi,
 • Tespit edilen uyumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması, öneriler geliştirilmesi ve bu şekilde vergi kanunlarına gönüllü uyumun mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması,
m kellef karnes projes1
MÜKELLEF KARNESİ PROJESİ
 • Vergisel uyumsuzluklarla ilgili ön uyarı sistemlerinin oluşturulup devreye sokulması,
 • Uyumlu ve uyumsuz mükelleflerin ayrıştırılarak, uyumlu mükelleflerin vergi dairesi uygulamaları çerçevesinde (iade, tecil, haciz vs.) pozitif ayrımcılığa tabi tutulması,
 • Bu çerçevede yapılacak çalışmalarla vergi dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır

AŞAMA:

01.10.2011 de başlatılan projenin 31.05.2014 tarihinde sonuçlanması planlanmaktadır.

ta ra te k latinin yen den yapilandirilmasi
TAŞRA TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması kapsamında pilot olarak belirlenen Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına VUK göre vergi dairesi sıfatı ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil dairesi sıfatı kazandırılması yönünde yapılan çalışmalar sırasında Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve Vergi Dairesi Başkanlıkları İşlem Yönergesinin hazırlanmasının gerektiği ortaya çıkmıştır.
ta ra te k latinin yen den yapilandirilmasi1
TAŞRA TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

AŞAMA:

 • Daire Başkanlıklarından/Müşavirliklerden alınan görüşler doğrultusunda yapılan toplantılar ve çalışmalar sonucu oluşturulan karşılaştırma cetveli ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin değiştirilmiş taslağı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları İşlem Yönergesi taslağı da hazırlanmıştır.
 • Söz konusu projeyi kapsayan programlara ait yazılım çalışmaları devam etmektedir.
yen e beyanname projes
YENİ E-BEYANNAME PROJESİ

E-Beyanname Projesinde yapılan düzenlemelerle;

 • Tüm Beyannameler online (çevrim içi) doldurulabilecek.
 • Beyanname oluşturan her mükellef/aracı kurum için merkezde çalışma alanı ayrılacak.
 • Beyanname sistemi hep belirli bir ortalama büyüklükte sabit tutulacak.
 • Her işlem için farklı web sitesi olmayacak.
 • Tüm mevcut işlevler yeni teknoloji ile ve yeni ara yüzlerle yazılacak.
 • Kullanıcı yetkisine göre işlemler yapılabilecek.
 • Mükellef proaktif yöntemlerle çeşitli Uyarılar verilecektir

AŞAMA: Proje 01.01.2014 de başlamış olup 31.12.2014 de sonuçlanması amaçlanmaktadır.

dok man y net m ve aki s stem dy as
DOKÜMAN YÖNETİMİ ve İŞ AKIŞ SİSTEMİ (DYİAS)

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) kağıt ortamında bulunan dokümanları elektronik belge haline dönüştüren,
 • belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımını yöneten,
 • bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklayan,
 • belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayan sistemdir.
dok man y net m ve aki s stem dy as1
DOKÜMAN YÖNETİMİ ve İŞ AKIŞ SİSTEMİ (DYİAS)

DYİAS uygulaması ile Ekim 2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız merkez birimlerinde başlamasıyla;

 • Başkanlığımız birimleri arasındaki iletişimin artması,
 • kurumsal bilgi sistemlerinin bütünleşmesinin sağlanması
 • Tekrarlar, aşırı bürokratik süreçler, zaman kayıpları ve kağıda dayalı işlemlerin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir.

AŞAMA :

 • Başkanlığımız merkez birimlerinde kullanılmaya devam eden DYİAS projesi, 2013 yılında Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında pilot uygulama kapsamında devreye alınmış ve 2014 yılı itibariyle diğer vergi dairesi başkanlıklarına yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
e tebl gat
E-TEBLİGAT

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Tebligatı elektronik ortamda yaparak;
  • Mükelleflere ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması,
  • Posta yoluyla yapılan resmi tebligat masraflarını azaltmak ,
  • Tebligat işlemlerinin merkezi takibe uygun hale getirilmesi,
  • Tebligata ilişkin çeşitli istatistiki veriye kolaylıkla ulaşılması,
  • Tebliğ yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklı bilgi karmaşasının ortadan kaldırılması.
 • Mükelleflere yapılan tebligatın Gelir İdaresi Başkanlığı yönetiminde olacak e-posta kutusu görünümünde bir web kullanıcı ara yüzü ile sunulması
 • Mükelleflerin sisteme girişi için TKCN/VKN kullanıcı adı olacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şifre verilmesi
 • Detaylı tebligat arama ve önceki tebligata erişim
e tebl gat1
E-TEBLİGAT
 • Diğer kamu kurumlarına yapılan tebligat için KEP entegrasyonu
 • Bilgisayar/internet alışkanlığı olmayan mükellefler için;
  • En yakın vergi dairesine özel giriş ve mükellef tebligatı sorgulama imkanı verilmesi
 • E-Yoklama kapsamında yoklama memuruna iş emri atanarak tebligat yapılabilmesi.
 • Doküman erişim, saklama, arama, görüntüleme vb. hizmetler ve güvenlik tedbirleri için DYİAS entegrasyonu.
 • Mükellef veya muhasebecisi diğer işleri için vergi dairesine veya herhangi bir elektronik geldiğinde tebligat hakkında bilgilendirilmesi.
 • İlanen tebligatın da bu kapsamda elektronik ortama taşınması.
yen merkez s c l uygulamalari projes
YENİ MERKEZİ SİCİL UYGULAMALARI PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Mükelleflerin mükellefiyet ve hesap durumlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin dayanağını teşkil eden Merkezi Sicil Uygulamaları, vergi dairelerince mükellefiyet açılış, kapanış, değişiklik, ortaklık, yöneticilik, tedbir kararı, vergi ve TC Kimlik Numarası kaydı, merkez ve şube kaydı, faaliyet kodu kaydı, adres kaydı vb. birçok konuya ilişkin bilgilerin alınması ve kaydedilmesini içermektedir.
 • 1985 yılında başlamış olan sicil programlarının yazılımından itibaren yapılan değişikliklerle artık yönetilemez hale gelmesi sonucunda yeni merkezi sicil uygulamaları sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

AŞAMA:

 • Proje, 31.12.2013 itibariyle tamamlanmış olup yeni sisteme 01.02.2014 tarihinde geçilmiştir.
gibintra uygulamasi projes
GIBINTRA UYGULAMASI PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

 • 1998 yılından itibaren Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanları ile merkez ve taşra birimlerimiz için vergi dairesi/Türkiye geneli bazındaki bazı ihtiyaç duyulan istatistiklerin kısa sürede elde edilmesi amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) oluşturulmuştu.
 • Ancak teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların da çeşitlenmesi nedeniyle artık sistemin yeterli gelmemesi üzerine hem altyapının hem de ekranların değişeceği bir sistem tasarlanmış olup 2013 bütçe yılı içerisinde VDINTRA’nın yeniden yapılandırılması süreci başlamıştır.

AŞAMA: Proje, 31.12.2013 itibariyle tamamlanmış olup yeni sisteme 01.02.2014 tarihinde geçilmiştir.

yen nes l deme kayded c c haz projes
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • 1985 yılı mevzuatına göre onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazların günümüz teknolojilerine göre yenilenme ihtiyacı doğmuştur.
 • Belgeleme sistemini disipline ederek, gelir, kurumlar ve katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları önlemek,
 • Elle belge düzenlemedeki güçlüğü ortadan kaldırmak,
 • İş akışını hızlandırmak, envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve işletme içi otokontrolü sağlamak,
 • Denetimi etkinleştirmek,
 • Risk analizlerini daha iyi yapılabilmek,
yen nes l deme kayded c c haz projes1
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI (DEVAMI):

 • İletişim teknolojileri kullanılarak ödeme kaydedici cihazların Bakanlığımızca uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir hale gelmesinin hedeflenmesi,
 • Firmaların piyasaya sürdükleri cihazları kimlere sattıklarını tam olarak takip edememe problemlerini ortadan kaldırmak,
 • Cihazların ilgisiz kişilerin eline geçmesini ve sahte belge düzenlenmesini önlemek
 • Mükellef kontrolünü gerçekleştirmek…
yen nes l deme kayded c c haz projes2
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ

AŞAMA:

 • Yeni nesil ÖKC Arka ofis kurulum çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.
 • Yayınlanan Teknik Kılavuzlara uygun üretici TSM’lerinin tamamlanması ile Temmuz 2014 tarihinde cihazların merkezden izlenmesine başlanacaktır.
 • Değişik sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevcut teknik kılavuzlarda güncelleme çalışmalarına devam edilmektedir.
elektron k defter projes
ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

 • Mükelleflerin tutmak zorunda defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturmaktır. e-Defter projesi V.U.K.’un mükerrer 242. maddesinin 2. fıkrası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 1 ve 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemelerine dayanılarak yürütülmektedir.
 • e-Defter; 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (64 No’lu eylem), 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (5 No’lu eylem), 2009-2013 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Eylem Planı ve 2011-2013 Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planında yer almaktadır.

AŞAMA: 01.01.2010 tarihinde başlayan proje 01.01.2015 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.

elektron k defter projes1
ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER :

 • e-Defter uygulaması kullanmak amacıyla biçimde başvuru yapan mükellef sayısı 261 adettir. e-Defter izni verilen mükellef sayısı 69 adettir.
 • 33'si ticari olan 41 adet e-Defter yazılımı test aşamasındadır.
 • 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan 24 adet ticari yazılım www.edefter.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
 • 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan 7 adet mükellefin kendi geliştirdiği yazılıma yazılım uyumluluk onayı verilmiştir.
elektron k defter projes2
ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER (DEVAMI):

 • Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik deftere geçiş sürelerine ilişkin 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
 • 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlandı.
 • Şubelerde e-defter tutanlara yönelik yazılım tamamlandı ve kılavuzlar güncellendi.
 • Çeşitli illerin Ticaret Odaları, SMMM ve YMM odalarının düzenlediği “e-Defter Bilgilendirme Seminerlerine” katılım sağlanmıştır.
elektron k fatura projes
ELEKTRONİK FATURA PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

 • Temel amaç olan e-Fatura Türkiye Modelini oluşturmak maksadıyla, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Fatura Uygulamasını yaygınlaştırmak ve ödeme sistemleri ile entegrasyona zemin hazırlamak.

E-Fatura;

 • 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (64 No’lu eylem), 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (5 No’lu eylem), 2009-2013 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Eylem Planı ve 2011-2013 Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planında yer almaktadır.

AŞAMA:

 • Proje 01.01.2009 tarihinde başlatılımış olup, ‘Kamuya kesilen faturaların e-fatura olmasına yönelik’ çalışmaların devreye alınmasıyla Ocak 2016’da bitirilmesi planlanmaktadır.
elektron k fatura projes1
ELEKTRONİK FATURA PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER :

 • e-Fatura Uygulamasını kullanmak amacıyla başvuru yapan mükellef sayısı dönem sonu itibariyle 19.198 adettir.
 • Dönem sonu itibariyle 1024 firma ve 1 kamu kurumu entegrasyon gereksinimlerini karşılayarak Uygulamayı entegrasyon yöntemiyle kullanmaya başlamıştır. Hali hazırda 1732 firma ve 20 kamu kuruluşu entegrasyon çalışmalarına devam etmektedir.
 • Saklama Hizmeti İzni Alan Kurum Sayısı 21 adettir.
 • 25 adet firma özel entegratörlük hizmeti vermektedir.
 • Çeşitli illerin Ticaret Odaları, SMMM ve YMM odalarının düzenlediği “e-Fatura Bilgilendirme Seminerlerine” katılım sağlanmıştır.
elektron k fatura projes2
ELEKTRONİK FATURA PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER (DEVAM) :

 • Mükelleflerin tekrar sorularını azaltarak çalışanların yoğunluğunu düşürülmesi ve mükelleflere daha hızlı cevap verilebilmesi için forum.efatura.gov.tr adresi hizmete sunulmuştur.
 • e-Fatura fiili donanım kapasitesinin artırıldı.
 • 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği e-fatura sitesinde yayınlandı ve bu tebliğe göre e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacak ve başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01.01.2014 tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilmiştir.
elektron k ar v projes
ELEKTRONİK ARŞİV PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

 • Çok sayıda belge üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin düzenledikleri belgelere ait örnek nüshaları elektronik ortamda arşivlemelerini sağlamak amacıyla Belge Arşivleme Sistemi geliştirilmiştir.

AŞAMA:

 • 01.01.2010 tarihinde başlayan proje Ocak 2016 tarihinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.
elektron k b let projes
ELEKTRONİK BİLET PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI :

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura dışında düzenlenmesi öngörülen yolcu taşıma bileti, yolcu listesi ve diğer biletlerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibrazı ve iletilmesi ile ilgili elektronik fatura projesi paralelinde çözüm üretilmesidir.

AŞAMA:

 • 01.01.2010 tarihinde başlayan proje Aralık 2014 tarihinde sonuçlanması planlanmaktadır.
elektron k t caret n ve m kellef uyumunun zlenmes projes
ELEKTRONİK TİCARETİN VE MÜKELLEF UYUMUNUN İZLENMESİ PROJESİ

AMAÇ VE KAPSAMI:

 • Projenin amacı kayıt dışı e-ticaret faaliyetlerinin denetlenmesi ve e-ticaret faaliyeti yürüten mükelleflerin vergisel uyumunun sağlanması ve artırılmasıdır. İnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapı oluşturulacaktır.

AŞAMA:

 • Nisan 2012 tarihinde başlayan projede güncellemeler devam etmektedir.
elektron k t caret n ve m kellef uyumunun zlenmes projes1
ELEKTRONİK TİCARETİN VE MÜKELLEF UYUMUNUN İZLENMESİ PROJESİ

PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER:

 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışıyla ilgili Başkanlığımıza yönlendirilen 56 adet dilekçe cevaplanmış, bunlardan gerekli görülenler denetim birimlerine gönderilmiştir.
 • 06 Aralık 2013 tarihinde Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile ‘Xenon Web Robotu’ alım sözleşmesi imzalanmıştır.
 • 30 Aralık 2013 tarihinde internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ’433 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • e-Ticaret faaliyetlerinin izlenmesine yönelik tebliğ hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir.