slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
athena-higgins

Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

67 Views
Download Presentation
Škola pro děti
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Rod ženský - kost Doporučeno pro: 4.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. ROD ŽENSKÝ – VZOR KOST Jednotnéčíslo Množné číslo 1.pád – kost1.pád – kosti 2.pád. – kosti 2.pád – kosti 3.pád – kosti 3.pád – kostem 4.pád – kost4.pád – kosti 5.pád – kosti! 5.pád – kosti! 6.pád – kosti6.pád – kostech 7.pád – kostí 7.pád - kostmi

  3. Doplň: Ty jsi všemi mastm__ mazaný.Ve step__ je neobv__kle těžké živob__tí. Objevil se náhle na návs__ s kopretinam__, chrpam__ a růžem__ v ruce. Kup pytlík sol__. Nechoď na mě se starostm__. V blízké vs__ jsme uspořádali velkolepé oslav__ ve starob__lé budově škol__.

  4. Doplň: Pojedeme tam se zpěvačkam__ z naší škol__, ale také s tanečnicem__ z naší v__sky. Dívky nás při tanci udivovaly pružnými těl__ a ladnými pohyb__. Musíš se v__pořádat s povinnostm__. Chodit v zimě v letní obuv__ je nerozumé. Vrátil se ze zimního v__letu s polámanými kostm__. Lovci se v__dali na lov s pastm__, puškam__, s l__čenými provazy i s las__.

  5. Vybarvipejsky a kekaždémupřivažnaprovázektusprávnoukost,aby se nepoprali.

  6. Doplň a podtrhej podst. jm. podle vzoru kost. Alkohol v krvi,parní lokomotiv__,na okraji vs__,klobás__ na pánv__,ovocné šťávy v láhv__, hus_ s kozam__ a kobylkam__,na pol__ to hýří barvam__, váz__ s chrpam__, kopretinam__ a různými b__linam__.