1 / 18

60-talets populärmusik

60-talets populärmusik. Centrum flyttas från USA till Storbritannien. Ståltrådsmusik. The Shadows. Billiga instrument och förstärkare - många band bildas Ståltrådsmusik - efter den vassa klang som instrumenten hade. The Shadows, The Ventures, The Spotnicks (svenskt band).

athalia
Download Presentation

60-talets populärmusik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 60-talets populärmusik Centrum flyttas från USA till Storbritannien

 2. Ståltrådsmusik The Shadows • Billiga instrument och förstärkare - många band bildas • Ståltrådsmusik - efter den vassa klang som instrumenten hade. • The Shadows, The Ventures, The Spotnicks (svenskt band) Musikexempel: Apache

 3. The Spotnicks

 4. The Beatles • Slog igenom 1963 • Musikstil - Liverpoolpop • Beatlemania - tjejerna var som galna

 5. Beatles Paul McCartney George Harrison John Lennon Ringo Starr

 6. Sergeant Peppers LonelyHearts Club Band

 7. Musikexempel • She loves you • Yesterday • Lucy in the sky with diamonds

 8. Rolling Stones 1960-tal 2000-tal Medlemmar: Mick Jagger Keith Richards Ron Wood Charlie Watts (nuvarande sättning)

 9. Musikexempel • Satisfaction

 10. Soul • De svarta artisternas protest mot den urvattnade rockmusiken • Sammansmältning av blues & gospel • Tamla Motown - första svarta skivbolaget Musikexempel: James Brown - I feel good

 11. Andra soulartister Stevie Wonder Jackson Five Michael Jackson

 12. Folkrock • Bob Dylan • Skrev egna protestsånger • Häcklade det politiska systemet - blev censurerad • Förde in poesi i rocken • Många blev sura när Dylan lämnade protestmusiken och började spela rock istället. Blowin in the wind

 13. Flower Power • Annat namn på hippie-kulturen • Uppstod i Kalifornien • ”Make love not war” • ”Peace, love and understanding” • Meditation, droger, musik

 14. Woodstockfestivalen Hölls i augusti 1969. 400 000 i publiken - man hade räknat med 20 000. ”Alla” stora artister spelade där. Woodstock

 15. Psykedelisk musik • Melodierna blev längre • Man höll sig inte till mönstret "vers, refräng, vers, refräng". • Man influerades också starkt av musik från öst, t ex Indien. • Hög volym, ”väv av klanger” Musikexempel: Jefferson Airplane

 16. Jimi Hendrix • Spelade psykedelisk musik. • En åttondel cherokeeindian • Inspirerat många senare gitarrister • Gjorde gitarren till soloinstrument • Bland de första som använde ”dist”

 17. Hippierörelsen urartar • Woodstockfestivalen drabbas av narkotikaproblem, våld, mord och dålig organisation. • Drömmen att kärleken skulle rädda världen var krossad. • 1970 dör både Jimi Hendrix och Janis Joplin av överdoser. Janis Joplin

 18. Fler artister The Doors The Who The Kinks Simon & Garfunkel

More Related