slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Plan wystąpienia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Plan wystąpienia - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko – mazurskiego z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów. Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564 9404 hgodle@sgh.waw.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plan wystąpienia' - ataret


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko – mazurskiego z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów

Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsiębiorstwaKolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa

0 (22) 564 9404

hgodle@sgh.waw.pl

plan wyst pienia
Plan wystąpienia

1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

  • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW
  • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

  • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku
  • Metodyka badawcza

3/Główne wnioski z badań

  • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur
  • mocne i słabe strony jednostek samorządowych
  • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie
slide3

Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność?budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy

BADANIA I ROZWÓJ

INNOWACYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

konkurencyjno
Konkurencyjność

Konkurencyjność - długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym),skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych,osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

innowacyjno
Innowacyjność

Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do:

  • - ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków,
  • - doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług) oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu.
  • Innowacyjność -wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej
ris nowe narz dzie
RIS – nowe narzędzie?

Sieć instytucji prywatnych i publicznych, których działanie i współpraca umożliwia wytwarzanie, adaptację, modyfikację oraz rozpowszechnianie innowacji i nowych technologii w regionie

ris a przedsi biorcy
RIS a przedsiębiorcy
  • Podsystem produkcyjno-usługowy : narodziny innowacji, nowe produkty, nowe zastosowania, efekt naśladownictwa, dyfuzja innowacji w sieciach produkcyjnych
  • Podsystem naukowo-badawczy
  • Podsystem instytucjonalny
  • Podsystem finansowy
  • Podsystem społeczno-kulturowy (władze lokalne i regionalne)
poszukiwanie przewag konkurencyjnych
Poszukiwanie przewag konkurencyjnych
  • Koszt czy produkt
  • Specjalizacje
  • Strategie
  • Ekorozwój
plan wyst pienia1
Plan wystąpienia

1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

  • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW
  • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

  • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku
  • Metodyka badawcza

3/Główne wnioski z badań

  • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur
  • mocne i słabe strony jednostek samorządowych
  • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie
slide12
Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

1/ Zakres badań:

a/ czas: najbardziej aktualne roczne dane GUS w danym roku badawczym: w roku 2009 dostępne dane za rok 2007,

b/ przestrzeń: województwa, powiaty, gminy

c/ przedmiot badań: gospodarka narodowa, 6 sekcji (działalność produkcyjna, handel i naprawy, turystyka i gastronomia, pośrednictwo finansowe, usługi dla biznesu, edukacja)

propozycje instytutu przedsi biorstwa metodyka
Propozycje Instytutu Przedsiębiorstwa: metodyka

2/ Metodyka badawcza

a/ metody statystyczne oparte na maksymalnym wyeliminowaniu subiektywnych ocen badaczy,

b/ stworzenie wskaźników: porównywalnych w różnych skalach przestrzennych (gmina, powiat, województwo),

c/ budowanie wskaźników dla sekcji z uwzględnieniem danych specyficznych dla danego rodzaju działalności

potencjalna atrakcyjno inwestycyjna
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna:

zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji).

rzeczywista atrakcyjno inwestycyjna
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna:

zdolność regionu do absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji.

Warunkiem absorpcji kapitału materialnego jest efektywność inwestycji. Pomiar rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej można oprzeć na wskaźnikach analogicznych do mikroekonomicznych.

rodziny wska nik w
Rodziny wskaźników
  • PAI1
  • PAI2
  • RAI

W roku 2007: NUTS II i NUTS III

Od roku 2008 : PAI1GN, PAI1 D, PAI1 G, PAI1 H, PAI1 J, PAI 1K, PAI1 M

  • NUTS II, NUTS IV, NUTS V

Metoda badawcza: wagowo-korelacyjna

slide22
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w roku 2006 (dane Instytutu Przedsiębiorstwa SGH) - cała gospodarka narodowa
slide24

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie należy do średnio atrakcyjnych regionów, zważywszy na to, że podstawowy wskaźnik oceniający jego atrakcyjność inwestycyjną wskazuje ocenę C.

Natomiast ocena rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej RAI GN plasuje ten region w klasie D.

Na nieco wyższym poziomie kształtuje się jego ocena potencjalnej atrakcyjności dla sekcji turystyka i gastronomia (PAI 2 dla tej sekcji oceniono na B).

Do najbardziej atrakcyjnych powiatów w tym regionie można zaliczyć miast na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg, które zarazem wchodzą w skład listy najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów w Polsce

Zajmują one na tej liście 17 i 33 lokatę. Na wyróżnienie zasługują ponadto powiaty ziemskie ełcki oraz giżycki.

slide26

Najbardziej atrakcyjne powiaty dla poszczególnych sekcji gospodarki:

  • działalność produkcyjna: Olsztyn, Elbląg (klasa A) oraz ełcki, giżycki i iławski (klasa C),
  • handel i naprawy: Olsztyn, Elbląg (klasa A), działdowski (klasa B), a także ełcki, giżycki, mrągowski, węgorzewski, olsztyński, nidzicki, lidzbarski, braniewski, gołdapski, elbląski i nowomiejski (klasa C),
  • turystyka i gastronomia: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski (B), giżycki i kętrzyński (C),
  • pośrednictwo finansowe: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski, giżycki, ełcki i iławski (klasa C),
  • usługi dla biznesu: Olsztyn i Elbląg (klasa A),
  • edukacja:Olsztyn, Elbląg (klasa A), giżycki, ełcki, iławski, działdowski i kętrzyński (klasa C).
slide28

Tabela Najatrakcyjniejsze gminy województwa warmińsko-mazurskiego

ZP- mikroklimat „zasoby pracy”, IT- mikroklimat „infrastruktura techniczna”, IS- mikroklimat „infrastruktura społeczna”,

RZ- mikroklimat rynek zbytu, ADM - mikroklimat administracja,

PAI1 GN -wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla wszystkich rodzajów działalności

Źródło: opracowanie własne.

mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach
Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach
  • działalność produkcyjna: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Nidzica (klasa A) , Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Mikołajki, Iłowo-Osada, Kisielice, Gronowo Elbląskie i Młynary (klasa B),
  • handel i naprawy: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto (klasa A) oraz Lubawa miasto, Nidzica, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel i Olsztynek (klasa B),
mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach1
Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach
  • turystyka i gastronomia: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Nidzica, Olsztynek, Mikołajki (klasa A),
  • Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel, Iłowo-Osada, Stawiguda, Pisz, Nowe Miasto Lubawskie miasto, Lidzbark, Ryn, Gołdap, Gietrzwałd, Frombork, Biskupiec k. Mrągowa, Tolkmicko, Dubeninki, Młynary, Łukta, Ruciane-Nida, Pasym, Piecki, Jedwabno i Rozogi (klasa B),
  • -
mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach2
Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach
  • pośrednictwa finansowego: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo (klasa A), a także: Nidzica, Olsztynek, Olecko, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Pisz, Lidzbark, Ryn, Morąg i Susz (klasa B),
  • usług dla biznesu: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto (klas A) i Nowe Miasto Lubawskie miasto (klasa B),
  • edukacji: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo, Nidzica, Olecko (klasa A) oraz Nowe Miasto Lubawskie miasto, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Lidzbark, Morąg, Dywity i Pisz (klasa B).
plan wyst pienia2
Plan wystąpienia

1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

  • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW
  • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

  • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku
  • Metodyka badawcza

3/Główne wnioski z badań

  • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur
  • mocne i słabe strony jednostek samorządowych
  • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie
g wne wnioski
Główne wnioski
  • Rola zapomnianych miast wojewódzkich
  • Rozwój zrównoważony, ale ze specjalizacją,
  • Ludzie, przyroda, tradycyjne dziedziny gospodarki jako źródła przewag konkurencyjnych
  • Ład przestrzenny jako droga do innowacyjności
slide35
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych

Praca wykonana w ramach realizacji badań statutowych

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoły Głównej Handlowej

w składzie:

dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - kierownik badania

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

mgr Marcin Bzdyra

mgr Małgorzata Łyciuk–Bzdyra

mgr Magdalena Typa

mgr Beata Żelazko

slide36

Dziękuję za uwagę!Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsiębiorstwaSzkoła Główna Handlowa w Warszawiehgodle@sgh.waw.pl